Návrat k bývalému partnerovi

Žádná kaše se nejí tak horká, jak se uvaří? Ve zkratovitém jednání jste se rozhodla, že opustíte partnera? A jak den za dnem ubíhají, pomalu začínáte litovat Vašeho rozhodnutí? Dané věci již vidíte v tak trochu jiném světle?

 

Jenže, co nyní? Jde vůbec ještě slepit to, co se rozbilo? A přesto, i když se navzájem pokusíte o sebelepší slepení, stále bude spoj patrný, a pro vás dva viditelný. A dá se vůbec vstoupit dvakrát do stejné řeky? Samozřejmě, že vztah se nemusí ubírat tím směrem, jaký byl svým způsobem předurčený, nalinkovaný. A pak je tu také důvod, proč vůbec k rozchodu došlo. Pokud se nejednalo o žádnou „maličkost“, nad kterou se svým způsobem dá mávnout rukou, pak stojí za zvážení, zda určitá doba samoty není pro Vás lepší, než nefungující vztah za cenu, že nebudete bez partnera. Pokud však důvodem rozchodu byla z pozdějšího pohledu malichernost, maličkost, či nedorozumění apod., pak je celkem pochopitelné, že uvažujete o návratu k Vašemu milovanému protějšku. Jenže, jak na to?

Návrat k bývalému partnerovi po týdnu, letech

Čas utíká neúprosně. Možná si to ani neuvědomujete, možná Vám to ani nepřijde, ale z dne, kdy jste sama, se náhle vyklube týden, dva týdny, měsíc atd. Nelze jednoznačně říci, že čím delší doba uplyne od rozchodu, tím jsou šance na jeho opětovné vzkříšení menší. Kolikráte se naopak i vyplatí nespěchat, srovnat si v hlavě myšlenky, a pokud chcete o vztah bojovat, pak do něj opětovně jít s rozmyslem. Může pak dojít ke zvýšení touhy, většího vzájemného respektu aj. Ovšem, může dojít i na situaci, kdy zhrzený partner, nebo Vy sama, se vrhnete hned do první náruče pro utěšení bolavého srdce. Může jít jen o úlet, který nebude mít pevné základy, ale může se úlet rozvinout i v něco více. A pak mohou být veškeré pokusy o znovunavázání vztahu s Vaším bývalým partnerem tabu s pravděpodobným výsledkem neúspěchu.

Jedinec se nemění ze dne na den

Na výše uvedené navážeme tím, že charakter jedince se nemění ze dne na den. Tedy čas, který jste navzájem strávili odděleně, není žádným viníkem, v tom smyslu, že kdyby se jednalo jen o dny, týdny, ale ne měsíce, tak by partner byl tím, kým byl. Pokud pocítíte, při Vašem návratu, že se partner chová jinak, než se choval dříve, není to časem, ale jeho skutečným já. A podle toho, jak silný má charakter, přesvědčení, jak si stojí za svými postoji, respektive nechá se sebou manipulovat ze stran rodiny, kamarádů, bude jeho chování obdobné, či právě jiné. Čas není viníkem, ale čas může Vašeho bývalého partnera, ukázat ve světle, které Vám bylo zastřeno, ať už z důvodu zamilovanosti, nedostatku času, či vnímavosti aj. Čas však také hojí. Na Vás tedy bude využití možnosti času. Rozhodněte se pro tu, která Vám přinese úsměv, radost, a šťastné dny, ne oči pro pláč a smutek.

Doufání, že vztah tentokrát vyjde

Ano, čas je milosrdný, kdy pomaloučku zhojí každou ránu, ať už viditelnou, nebo vnitřní, kterou jsme si způsobili sami, či na nás byla spáchána. A tím, jak bude plynout den za dnem, se bude zvyšovat i naše touha po spokojeném vztahu, který třeba tentokráte vyjde. Ano, samota je někdy příjemná, přínosná, ale také smutná, prázdná. Jen málokdo chce skutečně žít sám, a když již, tak si alespoň pořídí nějakého domácího štěkajícího, mňoukajícího mazlíčka. Je tak pochopitelné, že, to co vidíte dnes černě, bude další dny již „jen“ šedé, a ne zrovna pozitivní barva se bude pomalu rozpouštět, a Vy svými tužbami ji budete naplňovat barvami veselejšími. Důležité však také je, jestli bude chtít i protistrana návrat. Je to jako s láskou, tu si také nevynutíte, ani žadoněním, ani hrozbami, výhrůžkami, sliby apod.

Návrat – chcete ho oba dva?

Nastává čas se zamyslet, co bylo oním důvodem k rozchodu, či „dání si pauzy“, jak se rádo říká? Od toho byste ostatně měla začít. S jasnou, klidnou hlavou si projděte, zda se jednalo jen o náhlou maličkost, nebo již dlouhodobý problém. Další věcí je, jaké jsou vyhlídky, že se daný problém nebude opakovat. A v neposlední řadě si ujasněte, že návrat si přeje i druhá strana, Váš bývalý partner. Co když hádka v podstatě pramenila od něj, vzešla od něj, protože si to přál, protože konec chtěl, ať už z jakéhokoli důvodu?

Prosby bývalého partnera/ky o návrat

Máte promyšlené, jakým způsobem partnera oslovíte, abyste se nezávazně sešli, a promluvili si dalším kroku? Ať už se sejdete v útulné kavárničce, restauraci, kde bude plno jiných očí, nebo ve volné přírodě, v parku, v zámecké zahradě, kde nebude ani živá noha, zvolte si způsob, s jakým s ním budete hovořit. I když se nebude konverzace zrovna vyvíjet směrem, který byste si přála, pak se snažte oprostit od ponižování, žadonění, podlézání. Toho přeci nemáte zapotřebí. Nic nejde lámat přes koleno. A skutečně si myslíte, že vydupáním, či vybrečením, by Váš opětovný vztah byl takovým, který byste si přála? Nebylo by to spíše přilíváním oleje do ohně?

Nepřipomínání minulých chyb

Nebudeme si nalhávat, že i když se po návratu budete navzájem snažit, aby vztah fungoval, a neudělali jste chybu obdobného rázu, tak že se rázem ocitnete na zeleném paloučku plném vonných růží. Samozřejmě, že vztah, jeho vyvíjení, se může diametrálně lišit od předchozí doby, co jste spolu byli. Můžete k sobě najít cestu, blíže se poznat, trávit více času spolu. Jednoho dne, dříve nebo později, dojde na hádku. Může jít o hádku drobnou, která přeroste v předhazování chyb, výčitek, otevírání zhojených ran. A je také velká pravděpodobnost, že dojde i na období, či důvod, proč jste se rozešli. Jenže „šťourání“ se v minulosti, to nevěstí nic dobrého. Nejenže jen těžko můžete vrátit čas, ale také jste si odpustili. A právě prominutím, odpuštěním, by měl být ve vztahu prohřešek odpuštěn. Ano, může Vás to vnitřně dál trápit, sužovat, nezapomenete na to. Vymazat něco, jen tak z našeho nitra, není jednoduché. Ale vytahovat ven dané záležitosti, byste neměla. A to ovšem platí i pro protistranu.

Kdy se k bývalému partnerovi nevracet?

Kdy je lepší neotevírat již zavřené dveře? V prvé řadě, pokud je Váš protějšek žárlivým typem. A pokud byla žárlivost již ve fázi patologické, pak jen těžko můžete očekávat, že se partner změní k lepšímu.

Když je partner alkoholik

To samé platí u alkoholika, a to nenapravitelného. Pokud navíc nezůstalo jen u přehnaného popíjení, ale také se následky alkoholového opojení promítly v ničení zařízení domácnosti, či dokonce ve fyzickém, psychickému ubližování, tj. v domácí násilí, pak nedejte na sliby typu, to bylo naposledy, nebo že ho to mrzí. Naposledy to může být na dané úrovni. Příště to bohužel může být ještě drsnější. Naposledy to může být, pokud se bude chtít léčit, pokud ne, pak raději buďte ráda, že jste pryč z takového ubíjejíc vztahu.

Když byl partner nevěrný

A proč jsme zde neuvedli nevěru? Nevěra může být častým důvodem k rozchodu, rozvodu. Nevěra však také může napravit pochroumaný vztah, dát mu nový směr, novou jiskru. Jen je třeba při návratu zapomenout na to, co bylo, a nevyčítat.

 

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9362 (magazinerotika.cz#45)


Přidat komentář