Muži a mazlení

I když se traduje, že všichni muži jsou stejní, přeci jen je nelze házet do jednoho pytle. Zaměříme-li se na milování, pak jsou muži, kteří by zrušili předehru. Jsou ovšem i muži, kterým stejně jako ženám vyhovuje více mazlení než samotná soulož.

Možná, že pak tzv. mazlící se muže máte spojené se zženštilostí, a za opravdové muže byste je moc nepovažovali. Co však činí muže mužem? Máte na rozhřešení vlastní metr, nebo se budete držet nějakých statistik? Muž může být mužem se vším všudy, a přesto se od něj můžete dočkat tolik něžností, pozornosti, kolik jen budete chtít. No, řekněte sami, která žena by si takového muže nepřála? Takoví muži jsou, a neexistují jen v rádoby romantických filmech, ke kterým řada žen tak ráda usedá. Svůj romantický film o pozorném a vstřícném muži můžete prožívat ve skutečném životě.

Důležitost mazlení pro ženy

Něžné pohlaví máme neodmyslitelně spojené s touhou po mazlení. O tom snad ani nemusíme nijak polemizovat. Nenajde se snad žena, která by se ráda nemazlila, nebyla zasypávána polibky od milovaného protějšku. Ženy mazlení uklidňuje, pomáhá jim najít vnitřní klid. Líbání i mazlení mají ženy spojené se synonymem spokojeného vztahu, a to ne jen tak na oko. Samotná soulož vůbec nic nemusí vypovídat o tom, jestli jedinec má druhého rád, či se jen potřebuje ukojit, zbavit se přepětí, je-li to možné tak říci. Kdežto, ten, kdo se k druhému přitulí, obejme ho, líbá ho, ukazuje sám sobě, ale i partnerovi, že k němu cítí lásku. A takto vnímají ženy mazlení. O to více, pokud ženy nejsou schopné dosáhnout orgasmu, jak vaginálního tak, při stimulaci klitorisu. Ovšem i žena, která se těší z orgasmu, se nerada vzdává možnosti mazlení. Jak je to však s muži? Skutečně je pro ně mazlení jen ztrátou času?

Zamilovaný muž

Zamilovaného muže poznáte poměrně hned. Tedy, je-li právě s milovaným protějškem. Muž se s ženou drží za ruce, objímá ji, hladí, a občas jí lípne něžný polibek, či se s ženou zastaví, a sladký polibek bude dlouhý. Takové chování u mužů můžeme spatřit především v jejich nejvyšší fázi zamilovanosti. Jakmile zamilovanost klesne, objímání na veřejnosti, stejně tak jako polibků bude postupně ubývat. Takový posun směrem dolů však nemusí probíhat v soukromí. Není nutné si nějak moc lámat hlavu s tím, a smutnit, že vroucí projevy lásky na veřejnosti, kdy je muž s ženou, postupně slábnou. Ono, co si budeme povídat, svoji roli zde hraje čas, a to nejen onen čas zamilovanosti, ale i náš čas, který se nám nedostává.

Důležitost mazlení pro muže

Z čistě praktického hlediska objímání a zastavování se kvůli líbání, do jisté míry zdržuje. A muži, jako ryze praktičtí tvorové, se nechtějí nijak zdržovat, musí jít stále kupředu. Tak, proč jim to nedopřát, když svoji lásku mohou projevit ženě v soukromí, a o to možná více. Pro muže je tak mazlení na jednu stranu ztrátou času, na stranu druhou, však i oni potřebují něhu, byť si o ní přímo neřeknou. Jejich mlčení ohledně požadavku na mazlení vyplývá z jejich podstaty mužství. Nechtějí partnerce připadat příliš měkce, zženštile, a tak si raději hrají jen na tvrdého muže. Prohlédne-li žena tento fígl, pak se její milostný život může poměrně hodně změnit, a to k lepšímu. Díky jejímu všímání a citlivému přístupu, se z muže čistě zaměřeného na soulož, vyloupne celý muž, který nemá důvodu již nic ukrývat.

Vliv mazlení na dosáhnutí vyvrcholení

Předehra, jako taková, má nejen významný vliv pro ženu, kdy ji připraví na milování. I když se spíše říká o ženách, že potřebují mít patřičnou náladu na sex, tak i pro muže má předehra svůj význam, o kterém možná ani sami nevědí. Otázka je, co muž očekává od sexuálního kontaktu, zda pouhé vyvrcholení, uspokojení, nebo současně i pocit blízkosti s ženou. I kdyby šlo jen o vyvrcholení, pak spěch mužovi moc nepomůže k vyvrcholení, a to i v případě, že by ho sužovala předčasná ejakulace. Pro muže je příznačný spěch. Stojí však za to, se někdy zastavit. A ono zastavení by mohlo být právě při milování. Ostatně, kdy jindy. Paradoxně pak, chtějí-li se muži těšit z dosáhnutí vyvrcholení, a to jednak z dosáhnutí jako takového, ale i lepšího dosáhnutí, pak by neměli tolik spěchat, ale zařadit do milostného repertoáru i mazlení. Projevování něžností má totiž pozitivní vliv na dosahování orgasmu. A tak, jak praví jedno rčení, odříkaného největší krajíc. V tomto případě však odříkání není ničím tak hrozným, co by se snad mužům mohlo protivit.

Vliv mazlení na míru sexuálního prožitku

Je pak logické, bude-li muž spokojený s dosahováním vyvrcholení, pak bude i celkově spokojený se svým sexuálním životem. U žen je to však přeci jenom trochu jiné. Žena, nedosáhne-li orgasmu, tak se jí svět nezhroutí, a nebude se cítit nijak frustrovaná, stresovaná. Mnohem více ženě může dát samotné mazlení, které jí muž poskytne. Pokud by však byl muž v sexu zaměřený jen na sebe, a především svoje uspokojení, pak se také může stát, že z milování nebude mít nic jeho partnerka, ale možná ani on. Je-li muž zaměřený výhradně jen na sebe, kdy žije v domnění, že soulož dělá dobře jak jemu, tak partnerce, a více se nesnaží, pak v sexu spěchá. A tím se opět dostáváme na začátek, kdy spěch moc s vyšším prožitkem v sexu nejdou dohromady.

Vliv mazlení na spokojenost sexuálního života

Bude-li však muž projevovat ženě něžnost, pozornost, tak překvapivě nebude jen dávat směrem k partnerce, ale i k sobě. Samotné mazlení totiž prospěje oběma jedincům. Sexuální život páru se dostane do jiné dimenze, hlubší a procítěnější. I když nelze dvakrát vstoupit do stejné řeky, sexuální život může být v podstatě takový, jako na začátku jejich vztahu, a možná, že i dokonce lepší. Jedinci totiž za tu dobu, co jsou spolu, se již dobře znají, a vědí, co se komu v milování líbí, co upřednostňuje. Společně pak s mazlením jejich milostný život může být lepší, procítěnější.

Mazlení pro oživení partnerského soužití

Řada dlouhodobě spolu žijících párů řeší, jak svůj vztah, včetně intimního oživit. Jsou páry, které jdou hned do experimentů ohledně nových sexuálních poloh. Jiné páry zase zkouší různé erotické pomůcky, hračky. Tyto páry však zapomínají na takovou maličkost, jako projevování vzájemné něžnosti. Taková něžnost může vydat, a mnohdy i předčiít veškeré erotické hračky, pomůcky, byť by byly sebepropracovanější, důmyslnější apod. Takové páry pak mohou být zklamané, protože si budou říkat, že již došlo ke zkoušení všeho možného, a výsledek prakticky žádný, respektive posun k lepšímu. Dokonce si pár také zahrál na nějakou tu scénku za použití erotického kostýmu atd.

Projevy něžností ve vztahu

Veškeré uvedené může páru významně pomoci, oživit sexuální život. Jenže, nejprve je třeba tzv. co mít oživit, je třeba stavět na pevných základech. A pevné základy můžete opětovně vybudovat s pomocí projevu něžností, mazlení, objímání. V tomto případě však bude Vaše úloha poměrně těžší, než si jen tak koupit nějakou tu erotickou pomůcku, a čekat na zázraky, které by mohly přijít. V případě projevu něžností, mazlení, je totiž třeba z Vaší strany vnitřní vůle, chtění, odhodlání. Něžnosti musí jít z Vaší duše. Jen tak hraní si na něco, Vám, ani protějšku nepomůže. Procítěné projevování citů však ano.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9412 (magazinerotika.cz#232)


Přidat komentář