Milenka versus manželka

Je-li manžel své životní partnerce nevěrný s milenkou, která z žen se může dočkat většího pochopení, podpory ze strany blízkých, kamarádů? Na kterou z žen bude pohlíženo obdivně a zárovně soucitně? A která z žen má větší šanci, že vyjde z boje vítězně?

Milenka může k muži „přijít“ obrazně řečeno, jak slepá k houslím. Jsou však i případy, kdy milenka je tím hlavním iniciátorem ve vztahu mileneckém, kdy se muž chytne na její návnadu. Ať už je to tak, či onak, máme tu najednou ve vztahu dvou lidí třetího. Bude to milenka, nebo manželka, která nakonec utrpí větší ránu?

Soucítění s podváděnou manželkou

Pokud by se v duelu ocitla tváří tvář milenka a manželka, která žena by získala od přísedících, diváků více bodů? Byla by to snad žena vetřelkyně, která se vloudila do vztahu dvou lidí? Byla by to snad žena, která i přes vědomí, že potkala ženatého muže, pokračuje ve flirtování, svádění? Byla by to snad žena, která odebírá částky z rodinného rozpočtu, které jsou primárně určené pro rodinu? Byla by snad tato žena obdivována za hrdinský kousek, kdy svými ženskými zbraněmi odvedla tátu od rodiny? Svoji šanci by měla, pokud by se ovšem jednalo o publikum, kde by seděly samé milenky. V opačném případě by milenka musela počítat, že se na její hlavu snese nejedna kritika, nadávka, či dokonce i nějaké to rajče, či vajíčko.

Zákonná práva manželky

To, která z žen bude ve skutečnosti strádat, a nyní se spíše soustředíme na stránku finanční, než citovou, do značné míry závisí i na mužovi. Mezi muži mohou být tací, kteří po provalení nevěry udělají rázný krok, kdy se budou chtít ženy co nejrychleji zbavit. Uchýlí se k takovým praktikám, že ji donutí, aby odešla j jejich společného domova, dojde k zablokování platebních karet apod. Pokud bychom se však podívali na zákonný nárok manželky, pak nemá muž právo, aby se svoji ženou takto zacházel. O jejich vypořádání rozhodne soud, pokud se tedy sami v klidu nedohodnou nad řešením, které bude oběma stranám vyhovovat. V praxi se můžeme setkat jak s druhým, tak bohužel i prvním řešením. Manželka má sice svá práva, kdy veškeré majetek získaný během manželství, by se rozdělit na půl. Jenže, co vypadá z teoretického hlediska jasně, jednoduše, se může od praxe značně lišit. A to například i v tom ohledu, pokud byla mezi ženou a mužem uzavřená předmanželská smlouva.

Finanční strádání manželky a milenky

I v případě finančního strádání se můžeme setkat s několika možnostmi. Zde se do jisté míry může uplatnit ženská chytrost. Mezi manželkami je možné najít takovou, které o tajné milence svého muže vědí, on také ví, že ona ví, ale ani jeden z nich o existenci milenky nahlas nepromluví. Manželka muži jeho zálety toleruje, ať už z jakýchkoli jejích důvodů. Muž, který nemá doma hádky, scény, a ani vlastně nestojí o rozvod, jen o povyražení, pak manželce poskytuje náhradu, a to například v podobě dovolené, šperků, parfémů apod. Samozřejmě, že se pak v takovém vztahu vytrácí ona láska, která je na začátku spojila. Za tolerancí pak může stát majetek, ale také vzpomínky na společné chvíle, kterých se ani jeden z nich nechce vzdát, respektive pro ně jsou příliš důležité. Pokud by nás zajímala tato výjimka, pak by taková manželka rozhodně finančně nestrádala, spíše naopak. Ve vztahu jsou dva, zde pak již hovoříme o třech. To, jak si to udělají, jak k situaci přistoupí, určí, kdo bude strádat.

Drahá milenka

Milenka může s mužem chodit z nezištné lásky, ale také s určitým cílem. Nelze všechny ženy házet do stejného pytle, to ostatně ani muže. Pokud bychom pominuli čistou lásku, která však i v tomto případě je do jisté míry vypočítavá, záludná, zbývá nám láska, kde cinkají penízky. Nechceme ženám tzv. nasazovat psí hlavu, ale na druhou stranu, která žena by nepodlehla pokušení, kdy by měla muže nejen vstřícného co do citů, ale také otevírání peněženky? V životě na nás čeká řada svodů, a peníze, za které si můžeme pořídit prakticky vše, k nim bezpochyby patří. Milenka může za dobu svého, třebas i krátkého působení v mužově životě, získat značnou finanční podporu. Pokud by šlo ženě skutečně jen o peníze, a přišla by na to, že její vyvolený má sice značkový oblek, drahé hodinky, ale všeho všudy má prázdné konto, pak by se rychle poohlédla po jiné „oběti“. Jsou milenky dobračisko, které například neměly doposud štěstí v lásce, a tak se tzv. tonoucí stébla chytá. Jsou však i milenky, které si dokážou spočítat, že jedna a jedna nejsou jen dvě, a jsou-li dosti atraktivní, pak mohou muže doslova oškubat.

Čekání manželky na návrat manžela

Říká se, že trpělivost růže přináší. Je však na místě se tohoto rčení držet i v životě, kdy manželka zjistí, že ji manžel podvádí? Vyplatí se jí stáhnout se do ofenzívy, a trpělivě čekat, kdy se muž milenky nabaží, a navrátí se k ní? Lze říci, že v mnohých případech se skutečně muž vrátí domů, ať už s prosíkem, nebo s jednoduchým řečením, že tady ho žena má. Muž totiž zjistí, že i milenka je jen ženou, která má své vrtochy, dny, kdy je dobré kolem ní chodit po špičkách, má své nároky, požadavky. A také zjistí, že ho taková milenka přijde na pěkných pár šustivých bankovek. Takže, pokud bude manželka trpělivá, nebude mužovi spílat až za hrob, kdy by ho to již v podstatě ani nelákalo k návratu, má určitou šanci, že jednoho se otevřou dveře, nebo kdosi zazvoní na zvonek. Jenže za dobu, co bude muž pryč i žena projde změnou.

Uskromnění podvedené manželky

Během období nevítaného osamění si projde řadou pocitů od zhrzení, ponížení, hněvu, až po lítost, sebelítost, ale také uvědomění, posílení aj. Žena bude jako na horské dráze. A pak bude otázkou v jaké fázi horské dráhy, se objeví ženin muž. Může se také stát, že s ním již žena nebude chtít mít nic společného. Na počátku samoty bude strádat, a to po všech stránkách. Na konci samoty však může značně pookřát, a začít novou etapu svého života.

Pro muže je rodina na prvním místě

U začínajícího mileneckého vztahu, který je ještě držen pod pokličkou s cílem udržet jeho tajemství, je to milenka, která strádá. A to strádání je ryze časového charakteru. Muž má své povinnosti vůči práci, ale také vůči rodině. Poté, co přijde z práce, se nemůže jen tak zničeho nic vydat kamsi, protože by to bylo manželce hned podezřelé. A muž přeci nechce, aby ho manželka začala podezřívat, či snad dokonce sledovat. A tak musí milenka čekat, než se najde příhodná chvilka, příležitost, aby s ní muž byl. V podstatě půjde o uloupené momenty, které budou spojené například s cestou do, či z práce, nebo z nákupu apod. Muž, který nechce svůj milenecký vztah prozradit, se musí stále chovat tak, jako obvykle. Což mu ovšem může přinést nejednu vrásku na čele. Vůči manželce, ale i práci musí dělat vše stejně, takže si pak bude muset uzmout ze svého volného času. A těžko říci, jak dlouho bude milence stačit, že s ní je muž tak sporadicky a krátce.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9391 (magazinerotika.cz#176)


Přidat komentář