Lži při seznamování na internetu

Seznamování po Internetu je pro mnoho lidí komfortním a poměrně jednoduchým způsobem, jak poznat někoho nového. Jaké jsou však problémy tohoto seznamování? Často především lži a nebo alespoň nepřesnosti v profilech.

Seznamování po Internetu

Internet je světem neomezených možností. Proto se poměrně rychle uchytily různé služby, které umožňují lidem vyhledávat osoby s podobnými zájmy a vlastnostmi, které člověk chce. Takové osoby pak přes Internet zkontaktují, a pokud se během konverzace budou jeden druhému zdát dobří, sejdou se v reálu. Oproti běžnému způsobu navazování známostí však mají výhodu v tom, že se již z Internetu znají. Nebo neznají?

Proč lidé lžou při seznamování po Internetu

Existuje celá řada důvodů, ale ten hlavní bude asi ten, že se lidé snaží pokud možno maximalizovat okruh lidí, kteří by o ně měli zájem. Říkají si, že třeba zafunguje osobní sympatie a oba se budou jeden druhému líbit i když se ukáže, že není v reálu vše úplně stejné jako na internetu. Někteří lidé mají také nízké sebevědomí, a proto se bojí, že by se na jejich inzeráty nemusel ozvat nikdo. I to je může vést k různým lžím a jiným nepřesnostem v jejich osobních informacích a na jejich fotografiích. Druhým častým důvodem je neupřímnost k sobě samotnému. Tady se vlastně de-facto nejedná o lež vůči druhým, ale o lhaní sobě samému. Takový člověk si vlastně doopravdy myslí, že uvádí pravdu, přestože musí podvědomě tušit, že tomu tak není. O tom více níže. Někteří také lžou zcela vědomě a to se záměrem prostřednictvím seznamky najít jen sexuální vztah a nic víc.

Lži v osobních informacích

Lži v osobních informacích jsou zpravidla vědomými a připravenými podvody na ostatních. Mezi nejčastější lži, týkající se osobních informací jsou lži o věku a o zaměstnání. Proč fingovat věk je asi jasné. Ženy si budou převážně ubírat, ale někteří muži si i překvapivě přidávají, ve snaze vypadat zkušeněji a „ostříleněji“. Tento typ lži patří mezi ty nejnebezpečnější, protože skutečně významně ovlivňuje budoucnost potenciálního vztahu, který by z této známosti vyšel. Pokud se sejdou dva lidé, kteří jsou od sebe odděleni o dekádu či více, budou mít nejspíš jiné zájmy a představy o životě. Starší bude chtít rodinu a děti, mladší spíše zábavu a společenský život (pochopitelně to ale nemusí tak být v každém případě). Lež o zaměstnání nespočívá ani tak v tom, že by někdo tvrdil, že ho má, když ho nemá, jako spíše že se bude snažit svou pozici definovat tak, aby vypadal jako výše postavený, než ve skutečnosti je. Také je možné, že si někteří zaměstnaní zcela vymýšlí a dělají v reálu něco jiného. Kvalitnější seznamky se snaží osobní informace na základě osobou předložených informací ověřovat, ale samozřejmě to není vždy zcela možné.

Lži o vzhledu

Poměrně často nalezneme na seznamce pojmy jako „atletická postava“ nebo „90-60-90“ a podobně. V reálu oplývá těmito hodnotami jen relativně malé procento populace a to platí jak pro to první tak pro to druhé. Tím nelze říci, že by nutně musel člověk lhát, když tuto hodnotu uvádí, ale je to minimálně něco, s čím raději nepočítejte a posuďte si osobu i podle ostatních údajů. Právě tady se nejvíce objevuje neupřímnost vůči sobě samotnému. Upřímný dojem, že má „atletickou postavu“ má velké procento mužů. Samozřejmě je lepší, když je k inzerátu přiložena fotografie osoby, ale i zde je třeba dávat velký pozor. Jednak je dnes relativně snadné fotografie upravit pomocí různých volně dostupných i placených programů a zadruhé je poměrně snadné fotografii naaranžovat tak, aby člověk vypadal podstatně lépe, než vypadá v reálu. Nejedná se o žádný trik, jen o správně nastavený fotoaparát a vhodně zvolený úhel a osvětlení. Jak se takové fotografie vyrábějí lze snadno najít na internetu pod heslem „myspace angle“.  Tyto úhly jsou pojmenovány po americké rané sociální síti. Asi ten nejčastější úhel je shora za držení fotoaparátu nataženou paží směrem dolů. Tímto způsobem je zesílena presence obličeje a naopak snížena presence těla. Tento úhel volí nejčastěji ženy.

Lži v popisu osobnosti

Tady se opět jedná často o neupřímnost vůči sobě samotnému, ale někdy také lež. Typické pojmy jsou „přátelský“ (které do svých inzerátů dávají i lidé, kteří žádné přátele ani nemají), „pozorný“, „citlivý“, „inteligentní“, „rodinný typ“, „upřímný“ a především „vtipný“. V prakticky každém dotazníků, na které ženy odpovídají, se pohybuje na předních příčkách požadovaných vlastností právě smysl pro humor. Proto je prakticky nevídané, aby si nějaký muž založil inzerát a zapomněl v něm uvést, že má smysl pro humor. Pokud by seznamky reflektovaly realitu, tak by byl svět plný komediantů. Je ale pravda, že v této věci lžou i ženy. Ty však častěji také uvádí, že jsou „sebevědomé“, což je hodně odvážné tvrzení, které musí žena na prvním rande podložit svým chováním. Obě pohlaví často uvádí, že jsou sportovní typy a baví je pohyb. Také to není vždy pravda.

Lži v koníčcích a zájmech

Zde se jedná u některých lidí o snahu předstírat, že je baví podobné věci, jako to, co baví velké procento příslušníků opačného pohlaví. Proto mnohé ženy uvádí, že se zajímají o sport (což ještě nemusí znamenat hokej, fotbal nebo F1). I muži se někdy snaží o předstírání zájmů o ženská témata, ale není to tak časté, protože to je ženami vnímáno jako spíše neatraktivní.

Podle čeho se v internetových seznamkách řídit

Nebylo by asi správné na základě tohoto článku konstatovat, že jsou všechny údaje v seznamkách na internetu nedůvěryhodné. Jsou samozřejmě tací, kteří se snaží být v rámci možností upřímní a hrají fair. Poznáme je podle toho, že se nepřechvalují, snaží se zmínit i nějaké své nevýhody nebo vzhledové nedostatky neskrývají a celkově působí sami se sebou srovnání. Inzeráty, které působí příliš dobře, asi zcela pravdivé nebudou. Rozhodně je třeba ignorovat popis vzhledu a fotografiím je třeba věnovat velkou pozornost. I tak se však může jednat o podvod a natolik upravené snímky, že nebudou mít s realitou nic společného.  Inzeráty, které jsou naopak příliš negativní, budou asi tvořeny osobami s nedostatkem sebevědomí, a proto také nebudou zrovna optimální. Těžko říci, čemu se tedy vlastně dá věřit, protože lhát lze vlastně ve všem. Mnohé však člověk pozná již v krátké konverzaci s danou osobou prostřednictvím internetu, takže se snad podaří některé nesrovnalosti odhalit, ještě než dojde na rande, abyste neztráceli čas. Za pokus to určitě stojí, ale s neúspěchem je třeba počítat.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9437 (magazinerotika.cz#343)


Přidat komentář