Které vztahové chyby neopakovat

V případě zaměstnání je jasné, co chcete Vy z pozice zaměstnance, a co chce zaměstnavatel. Jak je to však u vztahu? Máte také jasně určená pravidla, mantinely? Nebo necháváte vztah jen tak plout s tím, že uvidíte, co Vám přinese?

Myslíte, že skutečně se musíte v životě takříkajíc spálit, natlouci si, abyste pak žití vnímali jinak? Nebylo by však lepší se poučit z chyb druhých, a Vy byste se pak již jen mohli těšit z výhod, které Vám budou plynout? Poučení se Vám může dostat nejen v pracovním, ale také v soukromém životě. Rady můžete hledat u starších, u rodičů, ale také u kamarádů. Co se týká starších a rodičů, tak jim nelze upřít zkušenosti, které nasbírali během svého života. Jenže, jejich pohled na věc, v tomto případě na otázku vztahů, může být přeci jenom jiný. Co naplat, je jiná doba, to nelze popírat.

Co jste ochotni investovat do vztahu?

Do všeho je třeba investovat, vztah nevyjímaje. V případě vztahu investujete Vaše city, peníze, fyzické a psychické síly, a samozřejmě Váš čas. To samé očekáváte, že bude investovat i Váš partner. K tomu všemu však ještě očekáváte přidanou hodnotu, která se Vám vztahem zúročí. Jinými slovy, investujete uvedené, očekáváte uvedené od protistrany, ale budete chtít i více, abyste nebyli tzv. šul nul. Zdá se Vám to příliš materiální, neosobní? Možné to tak je, ovšem jen do chvíle, než vztah neuchopíte, ale také než se v něm začnete cítit jaksi nesví. Dokud se bude Váš vtah vyvíjet na poklidné vlně, pak je i logické, že nic nebudete řešit. Jakmile však pocítíte určitou nespokojenost, začnete se dívat na vztah jinýma očima. Najednou zjistíte, že pociťujete nerovnováhu mezi dáváním a braním.

Partnerský vztah a předsevzetí

Neříkali jste si někdy, že se příště budete chovat jinak? Nelitovali jste někdy, jak jste se v určité situaci zachovali? A tak si sami slíbíte, že příště se budete snažit, abyste se nevytočili, nevyvolali hádku, zbytečně nezvyšovali hlas? Lítost je hlavním důvodem, který ve Vás vyvolal ono zpytování. Předsevzetí, nejen, co se pak týká vztahové oblasti, ale osoby, jako celku, si dává spíše něžné pohlaví. I když i muži zpytují svědomí, vadí jim určité věci na sobě, přeci jen jsou to ženy, které si dávají cíle na poli soukromém. Muži se spíše soustředí na pole pracovní, kde mohou dokázat svoji šikovnost, vzdělanost, všestrannost. Předsevzetí k partnerskému vztahu patří. V tomto směru se však poučujete sami ze svých chyb, které vnímáte jako slabý článek ve Vašem vztahu. Nikde ovšem není psáno, že se musíte nutně poučovat jen z chyb druhých. Každopádně, je to Váš vztah, ve kterém se nacházíte. Nikdo jiný se ve Vašem vztahu nevyskytuje, jen Vy a partner. A navíc, každý vztah se může v určitých detailech lišit.

Žárlit nebo nežárlit?

Souhlasíte s tím, že kdo nežárlí, tak vlastně ani nemiluje? Nutno podotknout, že některá rádoby životní moudra by skutečně mohla jít mimo Vás. Právě žárlivost, ať už sporadická, nebo chronická, může být zabijákem Vašeho vztahu. Jakmile začnete s žárlením, tak znepříjemníte život sami sobě, stejně tak druhému. Budete-li žárlit nenápadně, tj. nedáte na sobě nic znát, pak se budete vnitřně užírat. Nebudete-li však ventilovat svoje pocity, je jen otázkou času, kdy doslova vybuchnete, a o to větší ničivá smršť se dotkne vašeho vztahu. Kolikráte si stačí promluvit, naprosto v klidu, a vyřešit obavy, které Vás sužují. Je možné, že najdete určitý jakoby důkaz, že partner má nejen Vás, ale i někoho jiného. Může však jít o shodu okolností, o nedorozumění. Jenže pokud si to s partnerem neobjasníte, nedáte na sobě nic znát, přesto budete jiní, Vašemu vztahu nepomůže. A pokud si naopak nebudete brát servítky, a pěkně zčerstva partnerovi začnete spílat, kdy budete v ráži, netřeba snad říkat, jaký dopad bude mít Vaše chování na vztah. Snažte se tedy nežárlit, především pak nežárlete zbytečně, když k danému nemáte důvod. Spíše, než výše uvedeného moudra si říkejte, že život je skutečně příliš krátký na to, abyste si ho jen tak znepříjemňovali.

Uhasínající vášeň v partnerském vztahu

Každý vztah může vypadat jako křivka, kdy je v období vrcholu, a následně klesá. Na samotném poklesu není zase nic tak hrozného. Pokles vášně a zájmu ve vztahu zažije každý. Kdyby ne, tak se snad ani nemůže jednat o běžný, normální vztah. Důležité však je, aby onen pokles nebyl v pozici konečná. Důležité je, abyste se snažili, aby vášeň ve vztahu zase stoupla. NA tom však musíte zapracovat oba dva, ne jen jeden z Vás. Dejte Vašemu vztahu prostor pro volné dýchání. Nemusíte vyloženě tlačit na pilu, a za každou cenu se snažit, aby se ve Vašem stále něco dělo. Není ani tak umění sednout každý víkend do auta, a vydat se postupně do sousedních měst, které budete poznávat. Je naopak umění se zastavit, a jen tak setrvat v klidu. Měli byste si totiž s partnerem rozumět i v případě, že zrovna nepodnikáte akci, a jen tak vegetujete doma.

Nucení partnera do sexu

Milování dokáže vztah pozvednout, ale také udusit. Jedna z poměrně častých chyb, které se nejeden pár dopustí, je nucení druhého z partnerů do sexu. I když jak mužovi, tak ženě přinese sex potěšení, jsou dny, kdy jeden, či druhý nemá na milování ani potěšení. Sami to určitě znáte, když Vás nic netěší, jste unavení, řešíte v práci nelehký problém, necítíte se dobře po zdravotní stránce. Stačí jedna z uvedených dílčích faktů, a hned se potýkáte s tím, že byste milování rádi vynechali. Jenže, vysvětlujte to tomu druhému. Zvláště pak, pokud se chuť na sex velmi snížila. Jeden z Vás odmítá, druhý tlačí. A velmi snadno se můžete ocitnout v začarovaném kruhu, kdy čím větší nátlak jeden z partnerů vyvíjí, tím paradoxně docílí přesného opaku, než vlastně chce. Druhý se totiž o to více zapře, zatvrdí, a nepovolí do doby, než partner přestane s nátlakem na milování.

Vulgární vyjadřování ve vztahu

Na začátku vztahu se bezpochyby snažíte, abyste v očích druhého vypadali co nejlépe. Snažíte se nejen, abyste pro druhého byli atraktivními, přitažlivými po stránce vzhledové i vnitřní. Jenže, jak plyne čas, tak nejen tak trochu povolíte v perfekcionismu o Váš vzhled. Hlídali jste se také ve vyjadřování. Přestanete si brát servítky, začnete se vyjadřovat vulgárně. Ani si nebudete uvědomovat, jak Vaše slova působí na druhého. Druhý Vám možná nic neřekne, ale uvnitř něj ho to bolí a mrzí zároveň. Měli byste k sobě navzájem stále držet úctu, nejen náklonnost. Měli byste se vyjadřovat tak, jak chcete, aby se druhý vyjadřoval k Vám. Co naplat, to, co vysíláte do okolí, se Vám vrátí, ať chcete, nebo ne.

Nevyřešené spory ve vztahu

K dalším častým chybám jsou hádky. Nejde však o existenci hádek, jako takových. I když i samotné vyvolání hádky je mnohdy zbytečné. My se však soustředíme na neuzavřené hádky.I když je bezpochyby příjemné vzít milování jako usmiřovací prostředek, je třeba si spor vysvětlit, vyřešit ho ke spokojenosti obou. I pouhá jedna nevyřešená hádka mezi Vámi bude viset. A čím bude sporů přibývat, a Vy se budete snažit je vždy zamést pod stůl, aniž byste je jako drobky smetly a vyhodili, tím více si koledujete o poměrně velkou bouřku. Jednoho dne vybuchnete, a může dojít i na nepříjemnou výměnu názorů. Není pak výjimkou, že se při velké hádce vytáhne vše, a to právě i zapomenuté, respektive odložené záležitosti.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9415 (magazinerotika.cz#250)


Přidat komentář