Krize ve vztahu, rozvod

Rozvod bývá strašákem nejednoho páru. Obavy jsou na místě, když se podíváme, jaká je rozvodovost. Je tak lepší se raději nebrat? Je snad důvodem rozvodu samotná svatba? A když jsme již ve svazku manželském, je možné hrozbě rozvodu úspěšně čelit?

Málokterý vztah neprochází během svého „vývoje“ krizí. Samotnou krizí může být maličkost. Mohou to být občasné hádky, či konflikty, ke kterým dochází často, a jsou tak prakticky na denním pořádku. A ona maličkost může pro jednoho z partnerů znamenat mnohem více, než banalitu, kterou druhý naopak zlehčuje. Krize, ke kterým dochází, je možné chápat jako výzvu. Výzvu, která čeká na to, jak na ni budeme reagovat, jak k ní přistoupíme. Na složení zbraní je vždy času dost. Pokud si chcete vztah co nejdéle udržet, ovšem ne za každou cenu, žít v harmonickém svazku, kdy jste Vy i protějšek spokojeni, pak stojí za to bojovat. Boj může odvrátit případný blížící se rozvod. A ti, kteří boj příliš brzo vzdali, nebo do něj vůbec nešli, se tak „starají“ o udržení vysoké rozvodovosti.

Rodící se krize ve vztahu

To, že se ve vztahu něco děje, co jednomu z Vás, nebo oběma nepřináší pozitivum, může poznat již v samotném zárodku, nebo až problém vypukne v plné své síle. Samozřejmě, že je lepší, a snadnější čelit teprve začínajícímu problému, než problému, který s každým dnem sílil, a rostl. To však ještě neznamená, že máte boj prohraný již předem, ještě než začal. Tedy, mohli byste mít, pokud byste neměli vnitřní sílu, odhodlání, které budete pro boj s krizí potřebovat.

Vzájemná lhostejnost

To, že nebudete stále stejně zamilovaní, jako na počátku vztahu, s tím musíte počítat. Bylo by to krásné, kdyby naše city byly stále stejně horoucí, a nijak by na své intenzitě neztrácely. Jenže určitý stereotyp, zavedenost, pravidelnost, se dostaví i u Vašeho vztahu. Někdy k danému může dojít dříve, jindy později. To, že však nebudete cítit stále stejné mravenčení, sotva protějšek přijde domů, či se Vás jen dotkne, ještě samo o sobě nenaznačuje, že by snad bylo s Vámi něco v nepořádku. Divoká, nespoutaná zamilovanost se pomalu změní ve vzájemnou harmonii, sympatizování, žití na klidné vodě. Je nutné si však nezaměňovat klidnou, stojatou vodu s vodou líně si plynoucí kolem Vás. Jinými slovy, to, že si žijete v pohodě, nehádáte se, nedochází u Vás ke konfliktům aj., může být dáno tím, že si vzájemně rozumíte, jste pohodovými typy, nebo jste natolik vychladli, že kolem sebe jen nevšímavě chodíte.

Lhostejnost a nevyslyšení

Lhostejnost má pak velmi blízko k pocitu nevyslyšení. To, že druhého „nevnímáte“, či se nevnímáte navzájem, ve Vás pak může utvrdit fakt, že Vám již na sobě nezáleží. Jenže potřeba se svěřit, schoulit se do náruče bezpečí, podělit se s radostmi a starostmi, tu stále přetrvává. A pokud není potřeba vyslyšena, uspokojena, je na řadě náhradní řešení. Náhradním řešením může být i jiná osoba, ať už virtuální, nebo skutečná. Daná osoba pak může jednat čistě nezištně, nebo také s určitým svým plánem. V obou případech je však velká pravděpodobnost, že se stane vrbou, vyhledávaným útočištěm, zatímco partner doma se bude vzdalovat a vzdalovat.

Z lásky ke kamarádství

Některé vztahy se rodí z horoucí lásky, jiné z dlouhodobého kamarádství. Páry, které spolu žijí delší dobu, mohou pociťovat menší míru sexuální existence. Četnost milování na počátku vztahu bývá logicky vyšší. S postupujícím časem, kdy je dvojice spolu delší dobu, se četnost milování snižuje. Bohužel se však snižuje i hloubka, intenzita, samotný prožitek. Samo snížení četnosti ještě o ničem nevypovídá. Intenzita míra prožitku však ano. A tak vztah, kde kdysi převládala láska, se pomalu ale jistě může přeměňovat na vztah ryze kamarádský. Nyní si možná říkáte, že to na tom přeci není nic špatného, naopak. Ano, kamarádství je fajn, ale vztah by neměl být jen platonické lásce. Ve vztahu by měla dál figurovat něha, touha se vzájemně dotýkat, radovat se z intimních chvilek. Nelze však vnitřně jen tak naprogramovat, abyste měli chuť na intimní hrátky. „Zmáčknout“ se sice můžete, ale ne na dlouho. Jenže i takové „neškodné“ kamarádství může být začátkem konce Vašeho vztahu. Je velký rozdíl být kamarádem a kamarádem. Zatímco s protějškem budete „jen“ kamarádi, můžete si jeden z Vás, či oba dva najít kamaráda, který nebude „jen“ kamarádem, ale i něco více.

Konec společných aktivit

Zkuste se v myšlenkách vrátit na počátek Vašeho vztahu, na období, kdy jste s protějškem chodili, randili. Co Vás k sobě vzájemně vábilo, přitahovalo, pomineme-li vzhled, charisma, osobnost, jako takovou? Nebyla to náhodou záliba, způsob trávení volného času? Nepřidali jste se pak i Vy k těmto zálibám, ať už se jednalo například o vyjížďky na kole, fitness centrum, tenis, toulky přírodou apod.? A jak je to nyní? Co zbylo z Vašich společných aktivit? Provozujete alespoň jednu společnou aktivitu, nebo každý z Vás má svého koníčka? Svým způsobem u Vás funguje tolerance, což je pro harmonický vztah velmi přínosné a důležité. Na druhou stranu však začínáte žit ne spolu, ale vedle sebe. Část dne trávíte v práci, část dne domácími pracemi, starostí o domácnost, děti, a zbytek času, kterého je tak málo? Místo toho, abyste se věnovali jeden druhému, se každý vydáte „jiným směrem“. Nedivte se pak, že jednoho dne si nebudete mít v podstatě co říci, a lhostejnost, ticho, se usídlí u Vás doma.

Prozření, že nikdo není dokonalý

Každý z nás má nějaké slabé stránky. Nikdo z nás není dokonalý, a nemůže se označit za pána dokonalého, či paní dokonalou. To, že láska je slepá, je do značné míry pravdou. Na začátku vztahu můžete určité nedokonalosti protějšku nevidět, být k nim slepí. Nebo je dokonce můžete považovat za přednosti. Ovšem, jednoho dne se probudíte s tím, že Vám najednou začnou vadit. Může jít jen o jednu věc, může se však jednat prakticky o vše, co dělá. A jak na tyto „nedokonalosti“, které Vám budou vadit, budete reagovat? Budete neustále opakovat, ať nedělá to, či ono? Budete nevrlými, začnete se hádat? Ovšem i protějšek bude na Vaši opozici reagovat, bránit se. Již jsme výše zmínili slůvko tolerance. Zde se hodí v plném měřítku. Pamatujte, že i Vy máte své chybičky, že i Vy nejste dokonalými. Krom toho, nebyla by dokonalost nuda? Nebyl by takový vztah až sterilní, jak by byl předvídatelný?

Komunikace je základ vztahu

A co se vším výše uvedeným? Máte hned několik řešení. Můžete jen mlčky „trpět“, sklonit hlavu, a snažit se, aby byl Váš vztah klidný, nedotknutelný, nepoznamenaný hádkami. To však přinese krátkodobý výsledek, který může stejně těšit jen jednu stranu. Můžete se však také k danému postavit čelem. Zbraně však ještě ponechejte ve zbrojírně. Místo toho si s protějškem sedněte, a komunikujte. Komunikace, ať už verbální, anebo neverbální je stěžejním základem. To, co si myslíte Vy, nebo Váš protějšek, ale nedáte to najevo, bude uvnitř Vás ukryto, nevyřčeno. Nikdo nevidí do hlavy druhého jedince. Jen těžko může protějšek z Vašeho mlčení, Vašich slz, nebo nespokojeného mručení poznat, co se děje. Dovtípit se může, ale nemusí. Mnohem progresivnější a smysluplnější je, pokud spolu budete hovořit. Pozdravení se na dobré ráno, při příchodu domů, a pak na dobrou noc, je skutečně málo.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9368 (magazinerotika.cz#65)


Přidat komentář