Krize středního věku u partnera

Nikdo z nás nemládne. S každým dalším postupujícím rokem můžeme mít pocit, že nám ujíždí vlak. Ovšem jsou to povětšinou muži, kteří dělají různé krkolomné kousky, aby naskočili do rozjetého vlaku.

 

I u Vašeho muže můžete očekávat, že se jednoho dne probudí s neodolatelnou touhou zastavit vliv stárnutí, být tím, kdo ovládá danou situaci. Ona touha po dobrodružství může přijít v padesáti, šedesáti, ale také již ve čtyřiceti. Život sám o sobě nám připravuje mnohá překvapení, překážky, strasti i slasti. Na některé překážky můžeme být připraveni. Některým překážkám můžeme úspěšně čelit. A jednou z takových překážek, respektive překvapeních, může být právě krize středního věku Vašeho protějšku. Co můžete očekávat? Nebo již zažíváte novou životní etapu Vašeho protějšku?

Poklidný život může být pro muže náhle nuda

Ne každý pár se může pochlubit klidným soužitím. U některých párů jsou hádky na denním pořádku. Patříte k těm párům, u kterých se přežene nějaká ta menší, či větší bouřka jen sporadicky? Libujete si, jak si můžete užívat harmonického soužití? Jenže toto soužití nemusí mít dlouhého trvání, jak byste si plánovala. Může to být právě klidná, stojatá „voda“, která Váš protějšek uvrhne do přemítání, že jeho život již nepotká žádné dobrodružství, žádné větší vzrušení. A tak poklidná atmosféra, kdy se nehádáte, nemusíte řešit spory, konfliktní situace, může paradoxně být pro některé muže výzvou, aby šli „do akce“.

Nástup krize středního věku

Nástup krize středního věku může být u každého muže zcela individuální. Není výjimkou, že některé muže „postihne“ již po sklonku třicátého roku jejich věku. Jiné muže navštíví krize středního věku ve čtyřiceti, padesáti letech. Povětšinou to však bývá v momentě, kdy vnitřně naznají, že jejich život již nemá tu správnou šťávu, a mají obavy, že je již nic převratného v životě nečeká, setrvají-li tak, jak nyní jsou. Krize středního věku může přijít v okamžiku, kdy odejdou děti z jejich domova. Krize středního věku může přijít v době, kdy některý z kamarádů si našel nového životního partnera. Krize středního věku však může přijít i ruku v ruce se ztrátou zaměstnání, dlouhodobou nemocí apod. Co muž, to může být jiný důvod.

Doba trvání krize středního věku

A jak dlouho může taková krize středního věku trvat? Může trvat dny, ale také týdny, či měsíce. Samotná doba trvání se bude odvíjet od toho, čeho chce muž dosáhnout, pokud to ví, a zda daného vůbec dosáhne. Vy máte možnost muže jen tak nechat, ponechat ho novým zálibám. Nemusíte však jen tak přihlížet, a to zvláště, pokud ona změna narušuje Vaše harmonické soužití. Taková krize středního věku totiž může mít neblahé důsledky na spokojené žití, kterým jste se mohli doposud pyšnit.

Ženy a krize středního věku

Nabízí se otázka, proč se zaobíráme jen muži. Cožpak žen se netýká** krize středního věku? Ženy se však necítí tak prázdně, jako muži. **Smysl svého života mohou nalézt ve svých dětech, ale také v rodině, jako takové. To však mužům příliš nestačí. I když pro ně může být rodina vším, starají se o ni, milují ji, nemusí je po všech stránkách naplňovat. Naopak mohou svým způsobem pociťovat existenci rodiny jako závazek, závazek, který je může tak trochu svazovat, brání jim případnému vzletu.

Projevy krize středního věku podobné nevěře

Jaké jsou projevy krize středního věku? Krizi středního věku si můžete poměrně lehce splést s nevěrou. Váš muž může změnit svůj vzhled za účelem omlazení. Například si nechá nabarvit vlasy, začne chodit na kosmetiku apod. Muž může také změnit svůj šatník, včetně doplňků. Muž může také začít s cvičením, hlídá si, co, a kolik toho sní. Sami můžete posoudit, že uvedené známky jsou mnohdy příznačné právě pro důvod, kdy si muž najde milenku. Pokud tedy některý z uvedených příznaků, či všechny zaznamenáte u Vašeho protějšku, nemusíte hned pomýšlet na nejhorší, a představovat si, jak Vám je muž nevěrný. Může jít „jen“ o nástup krize středního věku.

Další projevy krize středního věku

Jaké další projevy krize středního věku můžete zaznamenat u Vašeho protějšku? Například Vám sdělí, že má dost dosavadní práce, ač ji třeba doposud vykonával rád a dlouhé roky. Jeho nová práce může být zcela jiného charakteru, ražení. Může se dokonce pustit do podnikání, které musí, ale také nemusí skončit v kladných číslech. Může také za Vámi přijít s tím, že mu již nevyhovuje vztah s Vámi, ať už v obecném měřítku, nebo po určité stránce, například sexuální.

Dlouho šetřené korunky se mohou rozkutálet

Úlety krize středního věku se mohou neblaze projevit také na stavu Vašeho společného účtu. Nové koníčky, nová image, start v podnikání, to rozhodně něco stojí. Může jít řádově o stokoruny, ale také desetitisíce, sta tisíce. Je na místě mít přehled o tom, zda z vašeho spořicího účtu najednou nemiznou neadekvátní částky. Několikaleté spoření, utahování si opasků, by Vám pak v podstatě nemuselo nic přinést.

Negativně laděná krize středního věku

Projevy krize středního věku nemusí být spojené výlučně s euforií, nadšením, očekáváním nového, lepšího života. Projevy krize středního věku také mohou být naopak spojené s negativismem. Váš muž může být najednou totálním pesimistou, kdy bude na vše nadávat, vše uvidí v černotě, tmě. Když již Vašeho muže potká krize středního věku, je pro Vás lepší nadšená, nebo pesimisticky laděná nálada? Ať už s někým chodíte, či žijete, působí na Vás svoji náladou, přístupem k životu. S největší pravděpodobností se budete cítit lépe, pokud se bude spíše vznášet ve výšinách, než pokud bude na všechno hledět černě. Krize středního věku jednou skončí, ale Vás může toto období negativně zasáhnout, a mávnutím proutku se zase nevrátíte tam, kde jste byli. Vše vyžaduje čas.

Krizi středního věku můžete čelit

Každý z nás má rozum. Zdravý rozum však může při krizi středního věku tzv. stávkovat. A pokud byste se snažila Vašeho partnera přesvědčit jasnými a přehlednými argumenty, s největší pravděpodobností stejně neuspějete. Na dané musí muž přijít sám. Vy mu však můžete poskytnout záchrannou síť. Můžete tu být pro něj, když bude v úzkých, potřebovat poradit apod.

Krize středního věku, když se vymkne kontrole

Krize středního věku může mít mírný, poměrně hladký průběh s menšími, či většími výkyvy. Krize středního věku se však také může zcela vymknout kontrole. A to ani ne tak kontrole Vaší, jako kontrole Vašeho protějšku. Je na zvážení, zda se necháte lapit do sítí, a stáhnout ke dnu. Dno pro Vás, Váš společný vztah může být „konečnou“. Dno tu však také může pro to, abyste společně opětovně našli pevnou půdu pod nohami. Dno Vám pomůže se pevně postavit, odrazit, a vydat se směrem vzhůru k hladině. Nemusíte však pokračovat tam, kde jste byli, můžete si najít novou cestu, která Váš vztah obohatí, přinese nové podněty, novou sílu žít. Máte-li Vašeho muže skutečně rády, pak se trocha té invence zcela jistě vyplatí, a mnohonásobně se vrátí. Je však dobré pamatovat na onen zdravý rozum, který Vám napoví, jak dál postupovat, jak se zachovat.

 

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9371 (magazinerotika.cz#78)


Přidat komentář