Kolega v práci - hrozba pro vztah

Existuje čistě ženský i čistě mužský svět v pracovní oblasti. Ovšem i tak je značná pravděpodobnost, že jak muži, tak ženy budou spolupracovat s opačným pohlavím na kolegiální rovině. Kolega v práci však může být určitou hrozbou pro zadané něžné pohlaví.

 

Snad netřeba říkat, že v práci trávíme značnou část našeho aktivního času. Je pak logické, že naši spolupracovníci, které vídáme každý den, s námi svým způsobem stráví více času, než náš partner, manžel, bereme-li v potaz čistě pracovní dny. I když jsme v práci z důvodu plnění zadaných úkolů, projektů, můžeme se i při samotném plnění úkolů dostávat do přímých konfrontací s nadřízenými, podřízenými, máme-li je, ale také kolegy. A právě při konzultačních schůzkách, ale i neformálních debatách, může mezi dvěma stranami přeskočit jiskra. Ta může být jak oboustrannou, tak jednostrannou záležitostí. Můžete být ženou nezadanou, ale také zadanou, vdanou, přesto není vyloučené, že stanete středem zájmu Vašeho kolegy.

Kolega – pomoc i hrozba

I když třeba zastáváte samostatnou pozici, kdy je od Vás očekávána osobní invence, přístup, nápady, bezpochyby se Vám tu a tam hodí pomocná ruky. Tou pomocnou rukou může být jiná kolegyně, nebo také** kolega**. Pohled na danou záležitost k řešení, se vždy liší od muže a od ženy. Muži se na úkol dívají věcně, konstruktivně, berou ho v širších souvislostech. A tak není divu, že se někdy spíše obrátíte právě na kolegu, než kolegyni. Vašeho společného úsilí si může všimnout i nadřízený, který Vás třeba příště zapojí do projektu vyžadujícího Vaši i jeho přítomnost. Nebo si s kolegou natolik sednete, že příště již automaticky půjdete za ním, místo, abyste tápala, které kolegyně se zeptat, od které chtít pomoc? Na druhou stranu, u kolegyň jste v bezpečí po stránce citové. Kdežto u kolegy je jistá pravděpodobnost, může mít mizivá, ale i velká, že se na Vás po čase začne dívat jinak, než jen na kolegyni, nebo opačně, či toto vnímání bude vzájemné. Přátelství mezi mužem a ženou existuje, ovšem vždy je tu z jedné, nebo obou stran jistý podtext, očekávání, touha. A tato touha se může ze snového světa dostat do reality.

Kolega – rádce i vrba

Jak bude plynout čas, tak se Váš kolega ujme nejen role rádce na poli pracovním, ale také soukromém, kdy se přidá ještě další pomoc v podobě vrby. Nikdo z nás nemá v životě na růžích ustláno. Potýkáme se s nejrůznějšími problémy, které se mohou týkat nás samotných, partnera, manžela, dětí apod. Někdo se s problémy vypořádává sám, kdy nechce druhé obtěžovat, zatěžovat je svými těžkostmi, starostmi. Někdo je naopak rád, když ví, že se může s důvěrou obrátit na určitého jedince, který mu rád a s ochotou pomůže. Ne nadarmo platí, že sdílená starost, poloviční starost. A komu se Vy budete chtít svěřit, když to, co Vás trápí, například souvisí s Vaším manželstvím? Může to být právě Váš kolega, který je vždy tak zúčastněný, když mu něco sdělujete? Vyslechne Vás, nesoudí Vás, a jen řeknete, jak on by se v dané situaci zachoval, jak by postupoval? Jeho přístup může být nevinný, ale také promyšlený. Pokud mu nevidíte do hlavy, nebo nemáte důvod ho podezřívat z nějaké falše, pak se Vám jeho rady také mohou vrýt do hlavy.

Kolega, který na Vás má vždy čas

Někdy práci zvládáte s lehkostí, jindy Vás doslova semele? Pak jste nejspíš ráda, když můžete přijít domů, a máte pak v plánu si užívat klidu. Jenže, plány a realita bývají mnohdy rozdílné. Může na Vás čekat řešení spojené s dětmi, nebo účty, či partner, manžel, který očividně s něčím není spokojený. Jeho mručení, odsekávání, či dokonce slovní útočení, hádky, Vás odzbrojí, a po chvilce relaxace jakoby se zaprášilo. Jindy zase přijdete z práce, a budete si chtít s protějškem jen tak popovídat, jenže od Vás odbude, protože je unavený, nemá náladu, má starosti aj.? A jak zareagujete? Jste hned nahněvaná, urazíte se? Je třeba však pochopit, že nikdo nemá pořád dobrou náladu, ani čas. Určitě i Vy máte v životě momenty, kdybyste byla jen tak schoulená v křesle, zachumlaná v hřejivé dece, a dívala se na romantický film, či si četla. Jenže pokud se takovéto stavy budou o protějšku vyskytovat často, pak je jasné, že se moc o spokojeném vztahu mezi Vámi nedá hovořit. Partnerovi to třeba bude vyhovovat, ale Vy budete nešťastná. A ke komu budete „utíkat“, když na Vás protějšek nemá čas? Nebude to náhodou Váš kolega, u kterého jste snad ještě nezaznamenala špatnou náladu?

Z kolegiálního objetí se může stát objetí milenecké

Tak si to shrňme. V práci je kolega, který srší inteligencí, střízlivým a konstruktivním uvažováním. Kolega, který Vám v těžkých chvílích pomůže, když nevíte tzv. kudy kam. Kolega, který pro Vás dělá hodně nejen po pracovní, ale i soukromé stránce. Nenapovídá Vám to něco? Nebo jste nad danou situací nepřemýšlela? Skutečně myslíte, že kolega postupuje nezištně, jen z postu kolegy, a nic víc tam nebude? Pokud pak dáme dohromady ještě Vaše vzájemné sympatie, kdy se Vám společně dobře pracuje, rozumíte si, sdílíte stejné názory, často se spolu zasmějete apod., pak je tu buď ukázkový kolegiální vztah, který se mísí a přechází i do vztahu kamarádského, nebo pozor**, vztahu mileneckého**.

Jemný náznak flirtu, který Vám nevadí

Ani jste nezaznamenala, že kolega pro Vás znamená něco víc? Ani jste nezaznamenala, že jeho pohledy, náhodné doteky, objetí, se spíše hodí do prostředí soukromého, které poskytuje milencům ochranné zákoutí? Náhle, jako byste však procitla, a zpětně si vše, co se mezi Vámi stalo, přehráváte? Najednou zjišťujete, že skutečně některé chování, ke kterému došlo, je příznačné pro milence, než pro kolegy? Začnete si více všímat toho, jak se kolega na Vás dívá, jak s Vámi mluví, jak se jeho prsty ledva dotknou Vašich? A jak se s tím popasujete? Uzavřete se do sebe, naladíte se do nepřátelského, obranného postoje, nebo necháte věci volně plynout? Ani jedno řešení však nemusí být pro Vás to ideální. Které ženě by nelichotilo, když se očividně líbí muži? Které ženě by nelichotilo, kdyby byla středem zájmu pěkného, charismatického, vzdělaného muže? A tak se necháte dál rozmazlovat, a dál se budete těšit z jeho pozornosti? Tím však, jak si uvědomíte, že kolega, je víc, než kolega, změníte, ač možná nechcete, Váš pohled směrem k němu, ale i Vaše chování bude jiné.

Flirtování s kolegou

S kolegou se střetáváte pouze v práci? Nebo sem tam zajdete na pracovní oběd mimo firmu? V případě prvním Vaše řekněme nevinné flirtování jistě časem zaznamenají i další spolupracovníci, ale i nadřízení, podřízení. Bude Vám to lichotit, protože se můžete pochlubit tím, že se líbíte? Nebo po tomto zjištění budete opatrnější, a zvolíte jinou cestu, například odvozy domů? Nemyslete si však, že ani tohoto si ostatní z práce nevšimnou? Naopak můžete být pod palbou pohledů. Ono, každé nové vzrušení v práci, které se netýká pracovních úkolů, spolupracovníci kvitují, aby si pak měli o čem při svačině, obědu povídat. Stále máte tyto Vaše hrátky na kočku a myš pod kontrolou? Nebo jste se náhle, ani nevíte vlastně jak, ocitla na tobogánu, kdy se nezadržitelně řítíte dolů? A schválně jsme uvedli, že se řítíte dolů. Celkový Váš vztah s kolegou, stoupající intenzita flirtování, může mít za následek jediné, drtivý dopad na Váš současný vztah. Zvažte to, zda Vám to stojí za to.

 

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9385 (magazinerotika.cz#140)


Přidat komentář