Když se partner nedokáže smířit s rozchodem

Někdo se drží zuby nehty pravidla, že naděje umírá poslední. Je tomu tak i u Vašeho ex partnera? Dokáže přiznat prohru a smířit se s tím, že je skutečný konec Vašeho vztahu? Nebo se naopak stále pokouší vztah oživit, ať už jakýmkoli způsobem?

Jedinec, který se nedokáže smířit s rozchodem, může být osobou zoufalou, nevyrovnanou, ale také osamocenou, kdy v jeho životě poslední dobou nebyl nikdo jiný blízký, než jeho partner. To však nemění nic na tom, že pokoušet se ukončený vztah vzkřísit, přestože druhý již nemá zájem, může být obtěžující, zničující. Pokusy o navázání tam, kde vztah skončil, mohou trvat i dlouhé měsíce, či dokonce roky. Bude hodně záležet na vytrvalosti dotyčného, ale také jeho posedlosti. Jedinec může situaci vyhrotit až do extrému, kdy dojde na soudní přelíčení, respektive na zákaz přiblížení. Bohužel pak jsou i případy, kdy partner, který se již ocitne ve slepé uličce, udělá tragickou nepředloženost. A to s tím, že když on nemůže sdílet společný život se svým protějškem, tak ani nikdo jiný. Možná, že i Vy máte z minulosti osobní zkušenost s takovým jedincem. Nebo právě prožíváte podobný scénář. Následující řádky Vám mohou pomoci, jak dát partnerovi jasně najevo, že již s ním nechcete být.

Definitivní konec vztahu

Chcete se s partnerem skutečně rozejít, nebo si chcete nechat zadní vrátka? I když jste mu řekli, že je mezi Vámi konec, tak jste svými signály prozradili, že dveře tak zcela zavřené nejsou? Nejprve si musíte sami uvědomit, co vlastně chcete. Pokud totiž budete vysílat rozporuplné signály, pak jen těžko můžete očekávat, že partner vycítí to, co skutečně chcete. Dávat někomu plané naděje, nebo si s ním hrát, jako kočka s myší, se může velmi lehce obrátit proti Vám. Pokud jste vnitřně přesvědčeni, že již s partnerem nechcete mít nic společného, a to jen pro následujících pár hodin, týdnů, ale i měsíců, roků, respektive po zbytek života, pak mu tu musíte sdělit jasně. Budete-li jen mlžit, dávat druhému naději, pak nabude dojmu, že to, co říkáte, je jen jakási zkouška, že jste unaveni, prožíváte špatný den, ale vážně to nemyslíte.

Přijímání dárků po rozchodu

Partner, se kterým jste se rozešli, se neponechá nic náhodě, a začne s osvědčenou taktikou, která by u Vás mohla mít úspěch? Začne Vám posílat, či jiným způsobem doručovat dárky? A samozřejmě dárky takové, u kterých ví, že Vás potěší? Kupování dárků ex partnerovi není nic tak neobvyklého. Dárky jsou výzvou, kdy partner čeká, zda budou přijaty, či nikoliv. Odoláte pokušení v podobě krásné kytice růží, oblíbené značky parfému, drahého šperku, luxusní kabelky, či dokonce poukázky na zájezd do zahraničí? Dárek, ať už je jakýkoli, rezolutně odmítnete, kdy ho odmítnete převzít, či zašlete zpátky? Nebo budete brát dárek jako druh omluvy, ovšem s tím, že na ukončení vztahu se nic nemění? Vyložíte si dárek, jako omluvení, za kterým se nic dalšího neskrývá? Ať už přijmete dárek z jakéhokoli důvodu, vězte, že partner bude předpokládat, že z Vaší strany došlo k odpuštění, a možnosti se zase střetávat. I když před Vámi bude sebevětší pokušení, odolejte mu. Pokud se tak nestane, pak se nemůžete divit, že partner přijde i s větším kalibrem. Četnost dárků se zvětší, a jedno dne Vám zazvoní u dveří.

Změna telefonního čísla

Telefonáty od ex partnera neustávají? Snažíte se je ignorovat, ale vyzvánění, vibrace se ozývají i v nejméně vhodné momenty, kdy jste například v práci, či je hluboká noc? Vibrace, tiché vyznání je sice řešení, ale pak neslyšíte volání od jiných osob, které s Vámi chtějí, potřebují mluvit? V tom případě se Vám nabízí ještě jiná možnost v podobě změny telefonního čísla u Vašeho operátora. Sice Vám to přinese určitou časovou, finanční ztrátu, na stranu druhou se však budete moci těšit z klidu, kdy Vás již telefonicky nebude bývalý partner obtěžovat.

Změna emailové schránky

A to samé platí u schránky emailové. Tady ani tak nejde o obtěžování v nevhodnou dobu aj., protože můžete mail jednoduše přesunout do koše, aniž byste ho četli. Spíše se zde jedná o vydržení pokušení. Pokušení, že byste si mail přečetli. Možná, že si říkáte, co na tom, když si mail přečtete, protože na něj neodpovíte. Jenže, odesílatel zprávy může mít ve schránce automaticky nastavené, že jakmile si od něj příjemce zprávu přečte, dostane o tom hlášku. A tak byste mu dávali najevo, že Vám není zcela lhostejný. Dávali byste mu plané naděje. I pouhé špatné kliknutí na zprávu by si mohl partner vyložit zcela jinak. Je tedy lepší si dát tu práci, a změnit si email.

Agresivita bývalého partnera

Partner, který si vyslechl od druhého ortel o konci vtahu, může reagovat různě. Někteří jedinci se uchylují k výše uvedené strategii. Jiní svoji aktivitu přesunou jiným směrem, kdy začnou s nátlakem, výhrůžkami. I když jste s partnerem byli třeba jen krátce, kdy jste ani „nestihli“, abyste jednu ze schůzek uskutečnili u Vás soukromí, nemyslete si, že nevystopuje, kdy bydlíte. V tomto ohledu, pokud si ublížený, zhrzený jedinec něco usmyslí, tak jde za tím tvrdě. I kdyby to jedince stálo spoustu času, invence, či finanční prostředků, kdy by snad došlo i na soukromého detektiva, dosáhne svého. Nenechte se tedy ukolébat tím, že doma jste v naprostém bezpečí, a jedná se o Vaše soukromí, které nebude nikým narušené. „Cílevědomost“ partnera pak bude taková, že na Vás bude jednoho dne čekat před dveřmi bytu, domu, nebo dokonce uvnitř. A pokud žijete sami, a jedinec je značně rozčílen, snad ani netřeba domýšlet, jak může taková osoba ve zkratu jednat. Možná, že ani nechce, aby Vám bylo ublíženo, ale tak nějak do Vás nešetrně strčí, a Vy spadnete na roh stolu. Či v agónii vezme nejbližší předmět, který bude mít po ruce, a mrští jím po Vás. Pozor tedy na případnou agresivitu ex partnera.

Zákaz přiblížení se k Vám

Pokud byste naznali, že by Vám ex partner mohl ublížit, určitě se nijak nechlácholte slovy, že by to přeci nakonec neudělal, že je dospělý člověk apod. Jenže, zapněte si večerní zprávy, či si přečtěte noviny, a zjistíte, že takových napadení z lásky, ze žárlivosti aj., které mnohdy skončí tragicky, zase tak málo není. Jedním z řešení, jak se postavit čelem agresivnímu, nebezpečnému ex partnerovi, je požádání o zákaz přiblížení. Rovnou k soudu asi nepůjdete, ale můžete si najít advokáta, který vše zapíše, a bude Vás před soudem zastupovat. Samozřejmě, jsou případy, kdy i přes vydaný zákaz přiblížení, se jedinec ve svém konání nevzdal, a pokračoval. Jedná se o extrémy, ale také se stávají. Pokud Vám v tomto směru ještě nebude schopna z moci úřední schopen pomoci příslušný orgán, pak můžete poptávat osobního strážce. A je praktiky jedno, zda jste celebritou, či nikoliv. Služby osobního strážce může poptávat každá osoba. Jistě, je to o penězích, ovšem, co Vaše zdraví, a Váš život? Nejsou snad důležité? Bohužel, než by mohla zasáhnout policie, tak by také mohlo být pozdě. Policie má své postupy a pravidla. A pokud by tak například pronásledování Vaším ex partnerem trvalo „jen“ pár dnů, nemá prostředky, aby Vám pomohla.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9392 (magazinerotika.cz#177)


Přidat komentář