Když se muž dívá po jiných ženách

Čím to je, že si muži neodpustí pohled na jiné ženy, přestože se momentálně těší ze spokojeného vztahu? Uvědomují si muži, že svým pošilháváním po cizích ženách vlastně ubližují ženě, se kterou chodí, žijí?

 

Ani muž, ale ani žena nemohou mít partnera stále na očích. Momenty, kdy jsou partneři spolu, jsou spíše sporadické. O to více pak partnerku může mrzet, když přistihne partnera, jak se jeho pohled zastaví prakticky u každé sukně, která se kolem něho mihne. Jen málokterý muž se však tzv. hlídá, tj. dívá se po cizích ženách pouze ve chvíli, když je bez partnerky. A tak není výjimkou spatřit pár, kdy muž, ačkoliv drží ruku své milé, či se s ní objímá, současně pokukuje po jiných ženách. A nejedná se jen o ledajaké nenápadné pokukování, kdyby jeho zájem trval jednu, dvě vteřiny. Muž si kolikráte divže krk nevykroutí, jak ženu „zhodnotí“ jak zepředu, tak zezadu. Má pak partnerka takového muže právo na žárlení, či dokonce na uvažování o ukončení vztahu?

Sexuální vzrušení u mužů

Každý normální chlap se podívá po pěkné ženě. Jen málokterý muž je tak zásadový a pojímá věrnost ke své partnerce tím způsobem, že má na očích pomyslné klapky. Muže ženy přitahují, o tom není pochyb. Jde-li například v televizi soutěž krásy, pak je nejeden muž natěšený na promenádu v plavkách, kdy mohou vyniknout svůdné ženské křivky. Ovšem to, že se muž podívá na hezkou ženu, která ho nějakým způsobem zaujme, ještě neznamená, že se sexuálně vzruší. Na druhou stranu, jsou to muži, kteří se ve větším měřítku vzruší po stránce vizuální, než ženy. Ostatně, proč by si jinak muži prohlíželi pánské časopisy, sledovali porno atp. Ženě se také může líbit muž, kterého zahlédne, potká, ale pouze zůstane u onoho zalíbení, bez vzrušení. Aby mohlo u ženy dojít ke vzrušení, musí být současně správně naladěna, ale také obletována. Muži to tedy, na rozdíl od žen, mají jednodušší.

Ženská atraktivita pro muže - svůdné ženské tvary

Co muž, to jiný vkus ohledně ženské krásy. Jsou muži, kterým se líbí štíhlounké ženy chlapecké postavy. Jsou muži, kteří nedají dopustit na kypré ženské tvary. Jsou muži, kteří se soustředí na ženské přednosti, ať už ňadra, nebo zadeček, či nohy. Jinými slovy, prakticky žádná žena není pro mužskou populaci ošklivá. Každá žena může mít svůj „tým“ fanoušků. Jen málokterý muž se podívá skutečně na každou ženu. Kolem některých žen muž jen tak bez většího povšimnutí projde, či projede. U některých žen se však jeho pohled zastaví. Žádný muž pak neodolá svůdným ženským tvarům, ať už hubené, či plnoštíhlé ženy. Muži rozhodně nejsou chladnými k ženské atraktivitě, která je pro ně jako magnetem.

Vliv sexuální atraktivity ženy na muže

Ne nadarmo se traduje, že muži vlastně myslí jen na jedno. Muži sice nemusí praktikovat sex dnes a denně, ale pudově jsou ovládáni svým sexuálním chtíčem, byť si to třeba neuvědomují. Tím, že se muži i v přítomnosti své partnerky, ohlédne po jiné ženě, není z primárního důvodu, že by chtěl partnerce ublížit, podvést ji. Muž během velmi krátké doby vyhodnotí danou ženu, a pokud pro něj bude sexuálně atraktivní, tak se jeho pohled na ženě zastaví. Pokud by muž svůj pohled provedl tajně, pak by vlastně nesplnil svoji roli lovce a svůdce. Muži totiž mají v sobě zakořeněné, že to oni loví „kořist“, kterou si vyberou pro zábavu, či jinou potěchu. Svým pohledem pak dávají najevo, že žena se najednou nachází v jejich teritorium, což je signál pro ostatní muže, byť tam třeba nejsou, že od ženy mají dát ruce pryč.

Mužský pohlavní hormon testosteron – svůdce žen

Žena, která muže svým vzezřením zaujme, v něm vyvolá celou řadu pocitů. Na jednu stranu tedy máme muže lovce, který předpokládá, že on rozhoduje, jak bude další scénář probíhat. Na straně druhé však máme samotnou ženu, která díky své přitažlivosti muže dokáže vmanipulovat do pozice, kterou chce ona. Právě ženská atraktivita způsobí, že u muže dojde ke zvýšení hladiny mužského pohlavního hormonu testosteronu. Tep muže se zrychlí, stejně tak jeho zorničky se rozšíří. Muž je doslova fascinován ženou, kterou vyhodnotí jako svůdnou. To, co vypadá na „hru“ o několika dějství, se však uskuteční během několika málo sekund. Muži jsou již tak vycvičení, respektive jim stačí, aby ženu zhodnotili, posoudili, a vyjádřili svůj zájem, pět, či deset sekund. Taková doba je dobou, kdy muž ženu míjí, ať už pěšky, nebo na kole, autem. Muž vlastně ani nemůže ženě věnovat více ze svého času, protože, co kdyby se na obzoru objevila nová kořist, ani ne tak lepší, jako jinak zajímavá. Není tedy výjimkou, pokud jste ženou, a jedete se svým partnerem například na nákup, že během jedné desetiminutové jízdy, se třeba desetkrát ohlédne po cizí ženě.

Zájem muže o cizí ženy – ženská žárlivost

V tomto případě více, než kdy jindy platí, že co oči nevidí, srdce nebolí. Muži prakticky nerozlišují, zda jsou právě se svojí partnerkou, či nikoliv, kdy svůj pohled věnují i jiným ženám. To, že se muž podívá po cizí ženě, respektive cizích ženách, ještě neznačí, že se chce se všemi hned vyspat, či že se mu již partnerka nelíbí atd. Muži totiž do svých nevinných pohledů netahají city, na rozdíl od partnerek. Možná proto se traduje, že jsou muži bezcitní, a uvažují jen svým mužstvím. Muži sice zhodnotí ženu, ocení její krásu, ale tím to u většiny z nich také končí. Vlastně to ani není realizovatelné, aby se muž s každou ženou, která mu přijde atraktivní, vyspal. A tak se muži „alespoň“ dívají. Jenže na ono nevinné dívání mají jiný názor partnerky mužů. Nejedna z nich začne žárlit, ať už potají, nebo dokonce v podobě, že začne muži spílat, nadávat, vyhrožovat atd. Z banality se pak může stát příčina rozpadu vztahu.

Neznámá sexy žena - sokyně v lásce

Ženy mají tendenci se srovnávat s ostatními ženami. Stačí i reklama v televizi, nebo v časopise, kde je ústřední protagonistkou krásná žena, a hned to začne v ženách hlodat. Jejich oči se zaměří přesně na ty dílčí partie, které ony samotné u sebe považují za nedokonalé. A pokud dojde ke zjištění, že žena, ať už na obrázku, nebo ve skutečnosti by mohla být pro partnera zajímavou, hezčí, hned se u nich rozsvítí červená kontrolka. Čím více sexistických reklam, a čím častěji se muž poohlíží po cizích ženách, tím více to v ženě vře, až jednoho dne dojde k „výbuchu“. Bohužel myšlenky jsou kolikráte rychlejší, než střízlivé uvažování. Slova, která žena řekne, či na muže vykřičí, již nevezme zpět. Muž, ač doposud bral své pokukování po cizích ženách, jako normální nevinnou věc, zpozorní. A je dost možné, že jeho pohledy najednou začnou být cílenější a urputnější.

Konec vztahu jako důsledek žárlivosti

Zbytečná žárlivost pak může dojít až tak daleko, že muž bude tzv. vehnán do cizí ženské náruče. Není možné, aby žena, ač by byla krásná, dokonalá, byla na světě nejkrásnější, nejdokonalejší. Vždy se objeví jiná žena, která bude mít něco jiného. A když ne již krásu těla, ducha, tak třeba mládí. Stárnutí se nevyhne nikomu z nás, a i přes kvalitní kosmetickou péči a krémy, žena nebude mladší, než jiné ženy, které přijdou „na scénu“.

 

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9422 (magazinerotika.cz#278)


Přidat komentář