Když peníze partnera více přitahují, než sexy postava

Přitahováni můžeme být nejen k lidské bytosti, ale také k nehmotným věcem. Přitažlivost je svým způsobem drogou, která nás ovládá, a jsme na ní závislými. Zatímco někdo může být přitahován atraktivním jedincem, druhý zase podléhá penězům.

Majetnictví a touha

Svým způsobem je každý z nás majetnický, kdy kolem sebe shromažďujeme „majetek“, kterým se pak obklopujeme. Shromažďováním vlastně hnízdíme, tvoříme si domov. A myslíme-li hnízdění, pak se ovšem neobejdeme bez partnera, který nám pomůže utvořit domov, s novými přírůstky do rodiny. Abychom mohli shromažďovat, hnízdit, pak zákonitě potřebujeme mít finance. Oprostíme se od toho, že bychom snad vše, co kolem sebe budeme mít, odcizili. Jak je to však v případě živé bytosti?

Bankovní konto a jeho vliv na partnerský vztah

Jistě se nabízí formulka, že lásku si za peníze nekoupíte. Do jisté míry však druhého také získáváte financemi. Vůbec to nemusí být tak, že byste snad partnera upláceli, a nabízeli mu tučný obnos peněz za to, že s Vámi bude trávit volný čas atd. Tím, jak mu nabídnete nahlédnout do Vašeho „majetnického“ světa, kde pak může spatřit, jak jste zajištěni po finanční stránce, mu vlastně napovíte, co od Vás může čekat. Peníze skutečně vládnou světem. A tak nepřímo tedy stav financí rozhoduje, zda se s Vámi dotyčný vůbec bude bavit, či nikoliv.

Možnost mít spokojený partnerský vztah

Daná situace, do které se dostanete, však může být i otočená. Můžete to být Vy, kdo půjde za partnerem, kdo bude fascinován jeho majetnickým světem. Není nic špatného na tom, že by se Vám líbila myšlenka nosit značkové luxusní oblečení, jezdit luxusním vozem, bydlet v moderním rodinném domě atd. Kdo ostatně nesní o lepším životě. Na snění není nic špatného, kdy pro Vás sny mohou být motivací. Díky motivaci se můžete sami snažit, aby Váš život byl naplněný tak, jak chcete. Můžete se však díky snění dostat do situace, že Vás to bude k partnerovi táhnout jen kvůli jeho penězům. Co když mezi Vámi nebude pravá láska, ale z Vaší strany půjde jen o vypočítavost? Jaké životní hodnoty jste si nastavili, a co když je nyní porušujete?

Fyzická přitažlivost mezi mužem a ženou

Řekněme, že příroda tomu tak chtěla, aby mezi mužem a ženou vznikala přitažlivost, aby docházelo k založení rodin, přivádění potomků na svět. Pokud bychom zůstali u role mezi mužem a ženou, a současně odhlédli od možnosti soběstačnosti žen v současné době, pak je to stále muž, který je považován za živitele rodiny. Od muže tak mají řadu očekávání, a to nejen ohledně finančního zajištění rodiny, ale také, že je budou milovat, budou gentlemani. Zůstaneme-li u gentlemanství, pak sem se řadí také placení útrat v restauraci. A co se týká milování, pak způsobů milování je hned několik, kdy projevy lásky také mohou být v podobě dárků. Spojíme-li tedy dohromady živitele, milence a gentlemana, najdeme jeden společný faktor, kterým jsou peníze. Jsem tedy opět na začátku. Peníze jako by tvořili pomyslný měšec, na který chceme dosáhnout, čerpat z něj. Nic se však neděje, jen tak pro nic za nic. Mužovi by bylo k ničemu, kdyby byl schopen živit rodinu, kdyby mohl poskytovat lásku, a projevovat svoje slušné vychování, když by neměl pro koho dané činit, o koho se starat. A tak je tu ona přitažlivost mezi mužem a ženou. Doposud jsme ještě nevzpomněli další ze zažitých mužských faktorů, a to lovectví. Aby muž mohl ženu „ulovit“, pak potřebuje něčím zaujmout, zabodovat. Finance, a to v jakékoli formě, mu v dnešním světě pomohou získat ženu svých snů. Proč tedy vyčítat a zlobit se na jedince, kteří jsou majetničtí, a líbí se jim představa mít plnou kapsu peněz?

Existence peněz pro možnost úspěšného svádění ženy

Na jedné straně máme ženu, na straně druhé muže. Bude-li chtít žena svést muže, pak spíše, než penězi, zaboduje svými ženskými zbraněmi. Opět se tedy dostáváme k fyzické přitažlivosti. Muž si všimne ženy, pokud ho něčím výjimečným zaujme. Nemusí ani tak jít o dokonalou postavu, ale třeba také o způsob chůze, o smích, její vůni atd. Jak je to u mužů, když budou chtít ženu svést, získat na svoji stranu? Muž sice nemá „v kapse“ mužské zbraně v podobě vnadů, jako je tomu u něžného pohlaví. Přesto si však i ženy na mužích všímají jejich postav. Kromě postavy však žena hodnotí, jak je muž oblečený, jak se vyjadřuje, chová. V případě oblečení již narážíme na potřebu financí. Ruku na srdce, jste-li ženou, pak Váš zrak spíše spočine, a ustrne na muži, který bude dokonale oblečený, než na muži, který o sebe buď nedbá, tj. je mu jedno, co má na sobě, nebo jeho oblečení bude značit, že je to již nějaký ten pátek, co bylo nové a in. Existence peněz ženě také napoví, jak se muž dokáže „otáčet“, zda jde jen s davem, nebo se nebojí použít své lokty, aby nebyl jen někde v pozadí. Nejedna žena chce muže úspěšného, na kterého by mohla být pyšná, který by se postaral o rodinu.Sečteno a podtrženo, peníze jsou tedy pro muže triumfem, chce-li být u vyhlídnuté ženy úspěšný. Ostatně, to není nic nového. Když se domlouvali sňatky, pak stěžejní roli zde hráli právě peníze. Nemajetný muž neměl moc šancí na lásku k ženě, na kterou z pohledu společenského žebříčku neměl nárok, nedosáhl.

Atraktivní postava muže & tučné konto partnera

Pokud bychom vzali do pomyslného ringu atraktivní sexy postavu muže, která mu také nemusela jen tak sama spadnout do klína, a tučné konto, pak těžko říci, jak dopadne souboj. Jedno s druhým se však nijak nevylučuje. A tak je možné, že žena potká muže, který je nejen fyzicky atraktivní, ale navíc je i zámožný. Taková žena si pak může říkat, že doslova vyhrála v loterii, a všemi možnými prostředky se bude snažit, aby s ní muž byl. Zde pak do hry tak trochu vstupuje vypočítavost ženy. Muž však „nemůže“ za to, že je hezký a bohatý, pokud bychom se na danou situaci dívali z jiného úhlu pohledu. A vyčítat snad ženě, že chce mít po boku sexy muže, a navíc bohatého? Zatím jsme se však zaobírali „jen“ fyzickou schránkou těla a schopnostmi muže. Co však, jaký je muž uvnitř, to není pro spokojený partnerský vztah důležité? Žena, která se seznámí s atraktivním a bohatým mužem totiž nemusí být šťastná z jejich následného soužití. Muž, vzhledem k tomu, že si bude vědom svých hodnot, se podle toho také bude chovat. Dost možná, že jeho namyšlenost se bude projevovat k ženě nevhodným způsobem. Zatímco na začátku zde byla velká láska, samé dárky a pozornosti, na konci jsou již jen slzy, a možná, že i nulové finanční zajištění, protože muž s ženou sepsal předmanželskou smlouvu. A tak, zatímco žena dělala muži po určitou dobu pomyšlení, její možná kariéra byla na bodu mrazu. Po rozchodu, rozvodu pak ženě nezůstalo nic, ani atraktivní postava muže, ani jeho finanční konto.

Peníze jako důvod rozpadu manželství

Na začátku jsme se zmínili, že peníze vládnout světem. Součástí světa je pracovní i osobní život. Bohužel, tak jak peníze mohou dva jedince stmelit, je také mohou rozeštvat. Tím, kdo přináší do rodiny více financí, může být nejen muž, ale také žena. I když bude muž ve své kariéře úspěšný, může dojít na momenty, kdy se mu nebude dařit. Přiznat si pak prohru, být závislým na druhém, hned tak někdo nepřekoná, zvláště pak, disponuje-li velkým egem. Chcete-li spokojený partnerský vztah, pak není špatné si stanovit Váš žebříček hodnot. Zvažte však, zda na jeho samém vrcholku musí být finance, nebo spíše láska.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9432 (magazinerotika.cz#337)


Přidat komentář