Když erotické sny zapříčiní konec vztahu

Život můžeme rozdělit na sny a skutečnost, či na představy a realitu. Do snových představ utíkáme nejen v bdícím stavu, kdy po něčem toužíme, ale také během spánku. Snění můžeme zčásti ovládat, řídit. Můžeme však také ztratit kontrolu nad našimi sny.

Erotické sny

Jakmile nad námi sny získají moc, naše touha po snovém světě plného představ a ideálů se pro nás stane drogou, útočištěm a ochrannou bariérou. Může se také stát, že přestaneme rozlišovat hranice mezi tím, co je sen, a co je realita. Možná, že jste sami zažili momenty, kdy jste si říkali, jestli se Vám dané jen zdálo, nebo jste určitou věc prožili. Čím častěji se pak ocitnete na pomezích pochybností, tím bude jen otázkou času, kdy dojde k nevyhnutelnému trapasu, který se může týkat Vašeho pracovního, stejně tak osobního života. Sny, jako takové, se mohou týkat celé řady věcí. My se v našem článku soustředíme na erotické sny, které mohou mít muži, stejně tak ženy. Mohou být erotické sny nevinné, anebo také ničivé pro partnerský vztah? Co dělat v případě, kdy Vás den za dnem přepadnou erotické sny? A co Vám může signalizovat erotické snění? Odpovědi můžete najít na následujících řádcích.

Význam erotických snů

Tak, jako se řada z nás uchyluje k pročítání nejrůznějších horoskopů s cílem dopátrat se, co Vás čeká a nemine v daný den, či za týden, během celého měsíce, nebo roku, tak jsou jedinci, kteří chtějí přijít na kloub tomu, co jim říkají jejich sny. A tak zde místo horoskopů má svoji roli výklad snů, snář, s jehož pomocí můžete odhalit poselství snů. Určité poselství mají také erotické sny, ve kterých může hrát hlavní roli Váš partner, nebo také zcela neznámý jedinec, či soused, kolega z práce atp.

Erotické sny o partnerovi, kolegovi, sousedovi

Objeví-li si ve Vašich erotických snech partner, pak se nad daným nijak zvláště nepozastavujete. Přijde Vám logické, že osoba, se kterou trávíte Váš volný čas, či sdílíte společnou domácnost atd., se Vám také zjevuje ve snech, kdy si užíváte sexu. Jenže erotické sny mohou být vyloženě hříšné, kdy jedním z hlavních protagonistů může být již zmíněný kolega z práce, nebo dokonce nadřízený, šéf, podřízený, žák, soused, pracovník doručovací služby aj. Můžete patřit k těm, kteří sen, jakmile se probudí, okamžitě zapomenou. Můžete však být jedincem, na kterého některý sen zanechá hluboký dojem, a během celého dne se k němu budete vracet. Dopředu říci, že je pro Vás výhrou první, nebo druhá varianta, není zase tak jednoznačné. Erotický sen pro Vás může být totiž nápovědou, pojítkem k tomu, co nemáte, po čem toužíte, nebo v čem je Vám ubližováno. Erotický sen pro Vás také může být motivací se konečně odhodlat k činu, který z jakéhokoli důvodu odkládáte.

Jak mohou erotické sny  narušit partnerský vztah?

To, že se Vám zdá o cizím muži, či cizí ženě, než o Vašem partnerovi, Vás může nechat chladnými, nebo Vám také může přidat „brouky do hlavy“. Celou situaci si pak sami můžete zhoršit, pokud se na dotyčnou osobu začnete dívat jinýma očima, respektive zapojíte Vaši představivost a fantazii. Ač jste si to třeba neplánovali, pak Vaše myšlenky, které začnou utíkat ke kolegovi, kolegyni, nadřízené osobě aj., Vám zase nedovolí, abyste k Vašemu partnerovi pociťovali to, co dříve. Začnete se totiž zaobírat i někým jiným, než doposud. K trapasu může dojít, pokud Vaše smýšlení, Vaše představy o cizím jedinci, budou jen Vaše, tj. dotyčná osoba nebude na stejné vlnové délce, jako Vy. Nemůžete předpokládat, že erotický sen, který se Vám o jedinci zdál, se bude souběžně odehrávat u něj. Možné to samozřejmě je, ale poměrně dost nepravděpodobné. To, že se na dotyčnou osobu začnete dívat jinak, to, že s ní začnete jinak komunikovat, nezůstane samozřejmě bez povšimnutí. A to zvláště, pokud se s osobou již delší dobu znáte, měli jste možnost spolu hovořit, pracovat apod. Zatímco Vám pak erotické sny způsobily otázky, pak zase Vy svým chováním způsobíte otázky směrem k dané osobě. Vše může skončit jako pohádka se šťastným koncem, jenže, máte-li partnera, pak se nejspíš šťastný konec nebude týkat všech zúčastněných.

Erotické sny – nedostatečné sexuální uspokojení

První, co se nabízí, když se Vám začnou zdát erotické sny, je, že nejste spokojeni s Vaším sexuálním životem. Sami si však musíte říci, zda se jedná o pravdu, či ne. Může však jít také o lákadlo, že Vás „někde“ čeká lepší, vydatnější sexuální zážitek, než současný, který prožíváte. Jinými slovy zde mohou erotické sny působit jako záškodník, či čertík, který Vás nabádá činit nepravosti, nebo nad nimi minimálně přemýšlet. Sami sebe nejlépe znáte, a tak můžete zhodnotit, zda partnerský vztah, ve kterém se nacházíte, Vás naplňuje, a do jaké míry. Je tu pak ještě jedna maličkost, a tou je Vaše vlastní přesvědčování se. Jste třeba natolik dobrými herci, že se utvrzujete v tom, jak se máte báječně, kdy například nechcete okolí zatěžovat Vašimi problémy, kdy z celého toho přesvědčování, jste utvrdili i sami sebe v tom, jak idylický život prožíváte. Jenže v hloubi duše budete vlastně nespokojení, kdy si onu nespokojenost chcete vytěsnit. Ony erotické sny Vám svým způsobem dávají druhou šanci, kdy Vám napovídají, abyste se probudili, prozřeli, a přijali pravou skutečnost, ne jen tu, o kterou jste se pokusili.

Erotické sny, které se stanou realitou

Jste-li zvyklí činit to, co Vám druhý říká, nebo žijete každý den naplno, tedy chcete zažít veškerá možná dobrodružství, pak se jedno dne můžete ocitnout na pomyslném okraji propasti. V tomto případě by se jednalo o partnerský vztah. Pokud byste spadli do propasti, pak by mohl být Váš partnerský vztah vážně ohrožený. Kam tím vším míříme? Erotické sny, které Vás sporadicky, či pravidelně navštěvovaly, můžete chtít oživit, tj. přičiníte se k tomu, aby se staly realitou, ne jen fantazií, které se nemůžete dotknout. Jste-li v partnerském vztahu, pak je více než zřejmé, že rozhodnete-li se jít do realizace erotických snů, pak již zde hovoříme o nevěře. Možná si budete říkat, že na tom nic nebude, že se bude jednat jen o jedno dobrodružství, které Vás třeba utvrdí v tom, že Váš partner je tím pravým, a nikdo jiný. Možná, že se Vám však erotická dobrodružství natolik zalíbí, že se pro Vás stanou koníčkem. Budete-li je pak mít pod pokličkou, pak o to více Vás pak může lákat hříšnost a do značné míry také adrenalin. Co však Váš partner? Budete si říkat, že ho/ji necháte žít v blažené nevědomosti, protože nechcete ubližovat? Jenže již Vaším faktickým rozhodnutím ubližujete. A což teprve, když se třeba utvrdíte v tom, že chcete změnu v podobě nového partnera?

Erotické sny – realizace sexuálního dobrodružství

Na počátku mohou být erotické sny nevinnou záležitostí, která nikomu nemusí ublížit. Pak se ovšem zapojíte, a erotické sny, tak jak přišly, nemohou odejít, protože začnete pátrat, co Vám přináší, co Vám napovídají. Sami jste strůjci Vašeho štěstí v partnerském vztahu. Někdy je lepší jen snít, a nechat sen snem, místo toho, abyste ho proměnili ve skutečnost. Skutečnost totiž může být s následky, které již nezvrátíte, a nepřinesou Vám kýžené štěstí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9431 (magazinerotika.cz#334)


Přidat komentář