Kdy je správný čas na nový vztah

Jen málokdo má to štěstí, že hned první partner pro něj bude pravým životním partnerem. Spíše nás čeká více vztahů, než potkáme jedince, se kterým si budeme po všech stránkách rozumět. Kdy je ten správný čas pro nový vztah od rozchodu?

Každý řeší období po rozchodu po svém. Způsob a forma hojení srdce se také liší od toho, zda se jedná o muže, či ženu. I když muži povětšinou na sobě nedávají vědět, jak moc jim ublížilo, že dostali kopačky, či sami byli iniciátory rozhodnutí o konci vztahu, stejně s nimi vnitřně tato zkušenost zacloumá. A netřeba snad dodávat, že něžné pohlaví, pro které je příznačná citovost, bude rozchod snášet těžce. Obecně je možné období po rozchodu rozdělit na dva základní způsoby, jak se s ním jedinci vypořádají. Někteří jedinci si dají načas, aby se mohli citově zotavit, a tak se například uzavřou do sebe, a nechtějí si s novým partnerem hned tak začít, než se plně vzpamatují z předchozího vztahu. Jiní jedinci se nechtějí sužovat, a vědomě si zkrátí čas citové rekonvalescence tím způsobem, že se hned vrhnou do dalšího vztahu. Je lepší tedy začít co nejdříve nový vztah, aby Vás srdce tolik nebolelo? Je lepší se snažit co nejdříve po rozchodu navázat kontakt s novým partnerem?

Začátek nového vztahu před skončením současného vztahu

Výše jsme se dotkli dvou základních možností, které se týkají nového vztahu po rozchodu. Je tu však ještě jedna možnost, kdy začít nový vztah. Možnost, která by mohla připomínat řešení jedince, který si hledá novou práci, i když je zaměstnaný. O jaké možnosti je řeč? Jedná se o fakt, že mezi námi jsou jedinci, a není jich zase tak málo, kteří začínají nový vztah, přestože jsou již v partnerském svazku. Může se Vám zdát, že tento způsob řešení ve Vás spíše evokuje nevěru. Jenže nemusí se jednat čistě jen o případ nevěry, kdy se muž, či žena zakouká do jiného jedince, a následně se pak se svým současným partnerem rozejde. Může se jednat o případ, kdy jedinec nechce být sám, ale současný vztah ho nenaplňuje, a tak je otevřený nové lásce, a dokud nenajde vhodného partnera, tak se současným zůstává. Zdá se Vám to poněkud kruté a podlé k jedinci, který bude dříve, nebo později opuštěn. Jak se to však vezme. Vždyť i Vy samotní můžete být osobou, která bude hledat, ať už vědomě, nebo budete mít jen oči otevřené, kdy se nebudete bránit případné nové lásce.

Jaké jsou přínosy nového vztahu před skončením současného vztahu

Z hlediska přínosů nového vztahu, ke kterému by došlo ještě před skončením současného vztahu, můžeme hovořit spíše o výhodách pro podvádějícího, ne však podváděného. Podváděný partner se nemusí do poslední chvíle dozvědět o smýšlení a konání partnera. Podvádějící partner může ve dvou vztazích souběžně setrvávat i poměrně dlouhou dobu. Co bude cílem podvádějícího partnera? Partner se bude chtít u nového vztahu ujistit, že mu bude nový protějšek plně vyhovovat, a především nebude mít nedostatky, chyby současného protějšku. Pro ujištění se, nebude mít důvodu nijak zvlášť spěchat, zvláště, není-li současný vztah vyhrocený, pouze je spolu jedinci žijí vedle sebe, ne spolu. Sami zvažte, pokud Vás tento způsob řekněme správného času na nový vztah láká, zda je skutečně tím pravým. Vezměte to i z druhé strany, jak Vám samotným by bylo, kdyby se role ve Vašem vztahu vyměnily, a Vy jste byli tím partnerem žijícím ve sladké nevědomosti.

Začátek nového vztahu co nejdříve po rozchodu

Pojďme se nyní podívat na výše zmíněné dvě možnosti, které se Vám nabízí ohledně začátku nového vztahu. Můžete být tím, kdo řekl druhému verdikt o konci vztahu. Můžete být však i tím, kdo si onen verdikt vyslechl. V obou případech to s Vámi vnitřně zacloumá, pokud se ovšem nejednalo o vztah, ve kterém například docházelo k domácímu násilí atp. Pomiňme nyní citovou vyprahlost a bolest, která souvisí s koncem vztahu. Proč se někdo uchyluje co nejdříve k dalšímu vztahu, kdy zákonitě ještě nemůže dojít k zahojení rány, kterou protějšek způsobí? Může to být dáno tím, že si chce ublížený jedinec dokázat, že je atraktivním jedincem, který dokáže u druhých vyvolat zájem.Konec vztahu, který jedinec partnerovi sdělí, zacloumá s jeho sebevědomím. Stáhnout se do sebe, litovat se, nemusí být vždy vhodným řešením. A tak se nejeden jedinec uchýlí k řešení, které spočívá v tzv. vytloukání klínu klínem.

Nový vztah po vyprchání bolesti u skončeného vztahu

Ideální možností by pro Vás měl být začátek nového vztahu po té, co dojde k vyprchání bolesti, která jde ruku v ruce se skončeným vztahem. Co se týká samotného vyprchání bolesti, pak hodně záleží na Vašem vnitřním rozpoložení. Nelze totiž jednoznačně říci, že Vám bude stačit týden, či čtrnáct dnů, a budete připraveni pro nový vztah. Někomu může tzv. lízání si ran trvat třeba i půl roku, nebo déle. Neřiďte se ani tak časem, jako spíše vnitřním pocitem, že je již minulost za Vámi, a Vaše myšlenky na partnera jsou minulostí. Co je však třeba podotknout, tak nikdy se zcela nezbavíte nějaké té myšlenky k bývalému protějšku. To se opravdu povede jen málokomu. Může ve Vás být uhnízděná myšlenka pozitivního, ale také negativního charakteru. Oné myšlenky se nemusíte za každou cenu zbavovat, vytěsnit ji. Ostatně, to ani nejde, protože minulost nemůžete vymazat. Minulost je součástí Vašeho života. Pokud by Vás rozchod s partnerem natolik zasáhl, že nebudete schopni fungovat v soukromí, ale také ani v práci, pak je určitě na místě vyhledat odbornou pomoc, psychologa, který s Vámi celou situaci probere, nasměruje Vás, a ukáže možnou cestu.

Překonání krize z rozchodu s novým partnerem

Na Vaši krizi z rozchodu nemusíte být vůbec sami. Nápomocen Vám může být nejen zmíněný odborník, ale také kamarádi, rodina, či Váš nový partner. I když chcete začít nový vztah s čistým štítem, tak onu poslední kapku, která Vám chybí k naplnění poháru překonání rozchodové krize, Vám může pomoci nový protějšek. Dejte partnerovi šanci. S novou láskou hned získáte jiný, veselejší pohled na svět.

Když je začátek nového vztahu v nedohlednu

Je to již více, jak rok, dva, a Vy jste stále po rozchodu s bývalým partnerem zdrcení? Sice již neusínáte, ani se neprobouzíte s myšlenkami na ex, ale přesto se cítíte, jakoby Vám někdo vyrval srdce z těla? A vlastně ani nechcete, aby Vašeho bývalého partnera někdo další nahradil, rozhodně ne nyní, protože byste tak měli pocit, že tím definitivně uděláte tlustou čáru za Vaším minulým vztahem? Najednou se tedy ocitáte mezi protistranami, kdy je zde konec vztahu, potřeba se z rozchodu otřepat, a současně se zcela nezbavit myšlenek na bývalého partnera. S takovýmto přístupem však začátek Vašeho nového vztahu je takřka v nedohlednu. Jistě Vám je známé rčení, že pro jedno kvítí slunce nesvítí. Jenže ono se to tak pěkně říká někomu, koho se Vaše situace netýká. Zkuste se tedy na Vaši situaci podívat z jiného úhlu pohledu.

Začátek nového vztahu u bývalého partnera

Zatímco Vy se trápíte, stále myslíte na bývalého partnera, a tak trochu možná doufáte, že Vás opětovně spojí Vaše cesty, pak Váš ex se může bavit, a to třeba i na Váš účet. A kdo ví, zatímco Vy se sužujete, truchlíte, tak ex se může těšit již z nové lásky. A pamatujte také na fakt, že nikdo z nás nemládne, a nelze zastavit běh času. Uzavřít se do sebe, smutnit, na to bezpochyby máte právo. Smutnit však roky neprospívá Vám, a to jak po stránce psychické, tak fyzické.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9414 (magazinerotika.cz#242)


Přidat komentář