Jak si udržet partnera

Jediné, co si můžeme udržet, je naše psychické a fyzické zdraví. Jediné, co můžeme vlastnit, jsou nehmotné věci. Dokonce ani domácí mazlíček není naším majetkem, který nám bude vždy po vůli, natož pak partner.

Vztah a láska mohou mít mnoho podob a názvů. Přesto však nelze vztah ani lásku uchopit, a v domnění, že bude náš stisk pevný, docílíme spokojeného žití s protějškem. O vztazích a lásce toho již bylo hodně řečeno, napsáno. Vztahová oblast je však natolik rozsáhlá, že je prakticky nevyčerpatelná. Nikdy nic nemáte jisté, co je však možné, tak svým přičiněním se pokusit, aby Váš vztah nepatřil k těm, kteří se rozchází. D ruhého jedince je možné okouzlit, získat, a dokonce je i možné se těšit ze vzájemné lásky po dlouhou dobu. Jen je třeba k druhému jedinci přistupovat patřičným způsobem, a nebýt si jisti tím, že ho máte jistého. Nikdy totiž nevíte, koho druhý potká, co ho potká. Nemůžete ovlivnit, že druhý nepotká atraktivnější, zábavnější, majetnější, chytřejší osobu. Můžete však ovlivnit pohled partnera na vás samotné.

Partnerský vztah – udržení vztahu

Život je svým způsobem cestou, na které musíte stále překonávat překážky a nástrahy. Ty mohou přijít v očekávaných, ale také neplánovaných chvílích. A tak je to i se vztahem. Může Vám dát práci najít a získat vysněného partnera. Jenže tím, že se pak budete moci pochlubit, že již nejste jen jeden, ale dva, bohužel nemáte jistotu, že tomu tak bude napořád. V momentě, kdy druhého získáte, a máte ho na své straně, však může dojít k polevení snažení se, a naopak na povrch vyplují zlozvyky, či pravá tvář Vás samotných, či toho druhého. Není pak výjimkou, že se páry, byť byly před chvílí ještě zamilované, rozejdou, či rozvedou. Získáním partnera totiž vše začíná, ne končí, tedy, chcete-li mít dlouhodobý vztah. Vaše invence by tedy neměla skončit v momentě, kdy vidíte, že je do Vás druhý zamilovaný. Jiskřičku lásky je stále třeba rozdmýchávat, a snažit se, aby nedošlo k jejímu uhašení. Žít s vědomím, že máte druhého jistého, Vás může velmi brzo dostat do tvrdé reality. Je dobré naopak žít s vědomím, že nic jistého nemáte, a že každý den by měl být něčím výjimečným, byť by se jednalo o maličkost. Právě maličkosti kolikráte rozhodnou, kam dál se bude Váš vztah ubírat.

Tolerance v partnerském vztahu

Život, vztah nevyjímaje je o toleranci k druhým jedincům. I když Vy sami si můžete o sobě myslet, že jste dokonalými, či své chyby se snažíte co nejvíce zmírnit, potlačit, druzí nemusí podle Vašeho měřítka splňovat patřičná kritéria. Život by byl ostatně příliš nudný, fádní, nezajímavý, kdyby každý z nás byl stejný, tj. byli jsme jako přes kopírák. Právě odlišnosti každého z nás jsou originalitou, která činí život zajímavější, barvitější. Nejde však jen o odlišnosti, které kvitujeme v pozitivním ohledu. Bylo by ostatně divné, kdyby se nám na druhém líbilo doslova vše, a to i po letech společného soužití. Na nedokonalosti a zlozvyky partnera je však hledět i jiným pohledem, než jen kritickým, soudícím. Navíc, nejedná se jen o zlozvyky, ale o celý způsob života, jako takový, kam patří také zájmy a koníčky. Naše tolerance by se tedy měla týkat i osobního prostoru protějšku. Nelze však obecně říci, jak velká by měla být Vaše tolerance. Nelze jí vyčíslit na procenta. Tolerance by však měla být taková, abyste se Vy sami nemuseli do ní nutit, abyste byli ve vztahu spokojení, a neočekávali něco za něco.

Začátek konce vztahu – jeden si přestane vážit druhého

K partnerovi Vás cosi pojí. Není to bezpochyby jen jeho vzhled, ale také jeho šikovnost, chytrost v určité oblasti. Již jsme se zmínili v tom, že každý z nás je něčím výjimečným, originálním. A právě ona originalita Vás může k druhému, kromě jiného, přitahovat. Není však výjimkou, že ona výjimečnost, která je na začátku vztahu tolik zajímavá, přitažlivá, se posléze stává kamenem úrazu. Najednou vám začne ona originalita vadit. Nemusí však jít jen o onu výjimečnost, ale celkově o osobnost druhého. Dalo by se pak bez nadsázky hovořit o začátku konce vztahu, jakmile si jeden druhého přestanete vážit. A nemusí ani jít o vzájemnost, ale i o jednostrannou absenci. Tak, jako však nejde uchopit lásku a držet se jí zuby nehty, nejde si ani nakázat, že pro Vás bude druhý stále výjimečným, okouzlujícím jedincem, a to samé Vy pro něho. Pokud by šlo o Vás samotné, je na místě si hlídat vlastní zlozvyky, a mít stále na paměti, že i když jste spolu třeba pět, deset let, pak není důvodu se před sebou chovat bez skrupulí. Budete-li mít stále určité tajemství, které můžete druhému nabídnout, pak budete pro něj zároveň stále zajímavými.

Osobní prostor versus společné trávení času

Je zcela logické, že když jste v páru, tak také chcete s druhým trávit určitý čas. Schválně jsme však uvedli slovo určitý. V období zamilovanosti je naprosto normální, že se jedinci od sebe nechtějí doslova odtrhnout, a pokud by to bylo jen možné, pak by spolu chtěli být každičkou minutu. Jenže, jak pomine období zamilovanosti, pak je dobré slevit ze svého „majetnického pudu“, a dopřát druhému také osobní prostor pro volné dýchání. Každý extrém může partnerskému vztahu uškodit, a to tedy, jak přílišné společné trávní času, tak přílišná volnost. Zlatá střední cesta je ideální volbou. Opět je však nemožné, abyste si dokázali určit, kde je hranice zlaté střední cesty. Každé stanovování mantinelů by Vás jen mohlo zahnat do úzkých. I zde je dobré se řídit vlastní intuicí, nepřetvařovat se, a nic nelámat přes koleno. Přetvářka, či chování jiným způsobem, než Vám je vlastní, totiž stejně jednoho dne vypluje na povrch. A paradoxně, čím delší dobu byste se snažili druhému činit „radost“, tím by se Vám ona dobrota mohla vrátit jako bumerang s větší razancí dopadu.

Dárky pro partnera – záruka lásky partnera

Lásku, upřímnou pozornost partnera si nezískáte výhrůžkami, slzami, ale ani pozornostmi, ať už by se jednalo o sebedražší dárek. Dárky bezpochyby potěší každého z nás, a rádi je přijímáme nejen o narozeninách, svátcích. Jenže skutečně platí to, že lásku si nelze nijakým způsobem vynutit, ale ani koupit, tedy, jedná-li se o pravou lásku, ne jen vypočítavou, manipulativní. Vy sami se můžete ocitnout na straně, kdy budete dárky přijímat, či dávat. Partnerovi můžete dělat radost, to ostatně nemáte zakázáno. Půjde však o to, co očekáváte od dárků, respektive, jaké je jejich poselství. Něco za něco je již bráno jako manipulace. Dárky velmi lehce svádí nejen k dělání radosti a rozmazlování. Dárky se také mohou stát předmět očekávání a jistot. Jenže ani dárek, byť by byl sebeluxusnější, nezaručí, že budete mít lásku druhého tzv. pojištěnou. I příliš časté darování může v druhém vyvolat místo radosti podezření, kdy začne ve Vašich dárcích hledat něco jiného, než jste třeba zamýšleli. Bohužel pak dárky mohou také zapříčinit zbytečné hádky, spory, ale i případné žárlení, kdy si partner může myslet, že chcete dárkem něco zahladit, odčinit hříchy atp.

Pravidelný sex jako záruka šťastného manželství

Další možnost, ke které se někteří uchylují, je manipulace se sexem, i když třeba zpočátku zcela na nevinné rovině. Začít bychom mohli opět u zamilovanosti, kdy v tomto období máte pocit, že není možné se lásky nabažit. Můžete také zjistit, že, činíte-li druhému pomyšlení v posteli, je k Vám pak příjemnější, tolerantnější aj. Můžete také žít v domnění, že dokud se budete s partnerem pravidelně milovat, tak mu ani nenapadne Vás opustit. Jenže ani v tomto směru není žádná záruka Spíše, než na plnění všech přání, které uslyšíte, či uvidíte ze strany protějšku, se snažte být druhému stále vzácní, a tak trochu nedostupní.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9427 (magazinerotika.cz#316)


Přidat komentář