Jak poznat, že zamilovanost partnera ochabla

Kdo by si nepřál, aby zamilovanost trvala minimálně jako v romantickém filmu, kdy i po závěrečných titulcích máte pocit, že láska je věčná. Láska a s ní související zamilovanost však neběží ani podle nekonečného seriálu.

Opojné a vzrušující pocity, které zažíváme na začátku vztahu, postupně oslábnou. Přesto však, stojí-li naše vzájemná láska na pevných základech, se nemusíme nijak vzdát myšlenek na lásku. Každý den může být svým způsobem naplněný opětovanou láskou, kterou je však třeba si hýčkat. I přes veškerou péči a zájem o druhého, můžete bohužel dojít ke zjištění, že pro protějšek již nic významného neznamenáte. Bude-li Vaše zjištění včasné, můžete opětovně Vaši lásku zase vzkřísit, a těšit se z jejího hřejivého plamínku. Jak však poznat, že zamilovanost partnera ochabla? Odpověď můžete najít v našem článku.

Pocity zamilovanosti v období lásky

Zamilovanost patří k prvním, přesto nejhezčím fázím partnerského vztahu. V období zamilovanosti máte pocit, že nic není nemožné, a že svět okolo Vás, i ta jeho nespravedlivá stránka, se nyní stává více snesitelnou.Milujete-li, a zároveň je Vaše láska opětovaná, se nemůžete dočkat momentů, kdy budete zase s partnerem, byť by se jednalo o pouhou minutu střetnutí. Příjemné mravenčení, bušení srdce, příval štěstí a hřejivého tepla, to vše, a nejen to, se ve Vás rozhostí vždy, když jste se svoji láskou, ale také v momentě, kdy na ní myslíte. Takové pocity by si každý z nás přál, aby trvaly věčně, a když ne věčně, tak alespoň co nejdelší dobu. Pocity zamilovanosti, takové, při kterých necítíte hlad, zimu, nepohodlí, respektive si nic takového nepřipouštíte, a jde to mimo Vás, však netrvají věčně, ale jen po určitou dobu. Nelze však ani říci, že čím déle bude období zamilovanosti trvat, tím také bude Vaše vzájemná láska delší dobu kvést. I po opadnutí zamilovanosti se můžete těšit z lásky, která přechází ve vzájemnou úctu, ve vzájemné vážení si jeden druhého. Ovšem, ani tato fáze není bohužel automatická, a nemusí trvat věčně.

Závislost na partnerovi – závislost na pocitu zamilovanosti

Tím, že nám zamilovanost přináší samé opojné pocity, které jsou pro naši psychickou a fyzickou stránku těla, přínosné, se snažíme vytěžit, co se dá, i když si to možná neuvědomujeme. Na tom však není zase nic tak špatného, pokud se ovšem nestaneme na zamilovanosti závislými. Jakmile naše láska přeroste v závislost, je se závislostí na zamilovanost neodlučitelně spojená také závislost na partnerovi. A od závislosti na partnera je již jen krůček k začátku konce vztahu. Můžeme totiž začít být majetnickými, kdy budeme mít pocit, že jen my máme nárok na partnera, a ne nikdo jiný. K majetnickým manýrám se může přidat manipulace a žárlivost. Jinými slovy, sami se vlastním přičiněním zasnažíme, aby láska, kterou k nám druhý cítí, pomalu slábla, až se zcela udusila. Zatímco my sami chceme, aby láska trvala co nejdéle, paradoxně se nám vlastním konáním podaří dosáhnout toho, čeho se obáváme, a co si nepřejeme. Pokud si to sami neuvědomíme, a doprovází nás tzv. zaslepenost, je jen těžké, aby došlo k poznání, že láska druhého k nám slábne, upadá.

Partnerské soužití – stereotypní způsob života

Odhlédneme-li od výše uvedeného, tj. Vás samotných se nebude týkat nic z toho, co bylo řečeno, přesto se nemusíte dočkat lásky v podobě nekonečného příběhu. Ve vztahu totiž nejste jen Vy sami, ale také Váš protějšek. Vy sami můžete být ve vztahu spokojení, může Vám společné soužití vyhovovat, ale ne již tak Vašemu partnerovi. Zatímco první dny, týdny, ale i měsíce, mohou být plné nových zážitků, další období přinese prakticky stále stejný scénář, jen s menšími obměnami. I když takovýto průběh vztahu, zvláště pak dlouhodobého vztahu je zcela normální, ne každý je s ním smířený, a každého naplňuje. Svým způsobem je jedno, jste-li žena, či muž. V páru může být jedinec, kterému naopak klid a jistota vyhovuje, a nepotřebuje k životu nutně stále nové vzruchy. Ovšem druhý jedinec se může ve stereotypu dusit. Zkuste se podívat na Váš společný vztah očima jiné osoby. Promítněte si, jak plynou Vaše dny, a v momenty, kdy jste s partnerem, co děláte. Všímejte si pak hlavně náznaků, které k Vám druhý vysílá. Pokud Váš partner patří k jedincům, kterým stereotyp vadí, a vypadá, že mu chybí energie, vitalita, je zřejmé, že láska se vyčerpává.

Partnerské hádky a spory – četnost partnerské krize

Se zamilovaností je to stejné jako s hádkami. Stejně, jako je zcela normální, že zamilovanost opadne, je normální, že se s partnerem dostanete do křížku, a třeba ne jen jednou. Jen málokdo z nás se rád hádá, a potřebuje k životu italský způsob, tj. plný křiku, hlasitého dohadování apod. Hádky a spory se dotknou každého vztahu, a mohou naopak společnému soužití pomoci. Je však rozdíl v tom, pokud se jen o něco dohadujete, nebo jste zasypávání výčitkami. Dojdete-li ke zjištění, že ač děláte, co děláte, tak v očích partnera nic neděláte správně, je nejvyšší čas zbystřit. Můžete to být Vy, kdo jste podráždění, nebo naopak Váš partner. Pocit nespokojenosti se může odrazit právě ve zmíněných výčitkách. Jedná se buď o jakousi obranu, nebo také o nepřímé volání o pomoc. Pokud však výčitky pojmete nesprávně, a začnete být příliš vztahovační, rozpoutáte jednu hádku za druhou, pak nejenže nedojde k vyřešení pravého důvodu pocitu nespokojenosti, ale ještě se zasadíte o to, aby láska partnera slábla.

Důvody k podezřívání partnera – kontrolování partnera

Láska může mít mnoho podob, kdy může být nejen čistá, ale také majetnická, o čem jsme se již výše zmínili. Láska může ubližovat, a nemusí se vyloženě jednat o fyzickou stránku, ale psychickou. Váš partner Vás může milovat, ale jiným způsobem, než vlastně chcete. Jeho láska nebude taková, jakou byste si přáli, respektive ji nepoznáte, protože jeho způsob chování ve Vás vyvolá přesně opačný pocit. Není výjimkou, že jeden z partnerů druhého podezřívá, ať už z důvodu, že on sám má o sobě nízké mínění. Je-li láska partnera směrem k Vám majetnická, pak prakticky vše, co uděláte pro svoji krásu, se může obrátit proti Vám. Péče o Váš zevnějšek, snaha o pěkné oblékání atd., může být pro druhého impulzem, že chcete být atraktivními pro jiného jedince, ne pro partnera. Je dobré si všímat drobných nuancí, náznaků, které k Vám může partnera vysílat. Celkem snadno z jeho chování, výrazu tváře můžete poznat, zda se ve Vašem vztahu zabydlela žárlivost, manipulace. Je však poměrně těžké bojovat s žárlivostí, jako takovou, natož pak žárlivostí, která je zcela bezdůvodná. Co však můžete, je přesvědčit partnera, že skutečně není důvod žárlení. V tomto případě se nevyplatí jen tak mlčet, a nechat věci plynout. Žárlení totiž může sílit, kdy se lehce přehoupne do chorobné žárlivosti. Po pravé lásce, která je čistá, pak již nebude žádných památek.

Touha po změně v partnerském vztahu

S výše uvedeným souvisí i touha po změně. Tu můžete chtít, jak Vy, tak Váš partner. A řekne-li se změna, pak se Vám může vybavit touha po nevěře. To, že se například Váš partner ohlíží po jiných jedincích, však ještě neznamená, že si snad vybírá budoucího partnera, ať už životního, či pro nezávazný sex. To, že se si partner nemůže pomoci, a stále se ohlíží po jiných osobách, není důkazem, že by snad láska směrem k Vám již opadla. Spíše si všímejte signálů, které hovoří o tom, že Váš vztah jede po stále stejných kolejích, kde Vás čekají zastávky, na kterých Vás nic nepřekvapí. Můžete vyzkoušet malý test, kdy vnesete do Vašeho života novou jiskru v podobě romantického víkendu, či milování na jiném místě, než obvyklém. Setkáte-li se s neúspěchem, může to být známkou toho, že Váš partner je buď unavený, trápí ho starosti v práci, nebo již jeho láska směrem k Vám oslábla.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9428 (magazinerotika.cz#317)


Přidat komentář