Gayové a dnešní pohled na ně

Gayové patří mezi největší sexuální menšiny nejen u nás, ale i v zahraničí. Přestože je k nim dnešní společnost liberálnější, stále mnoho lidí má vůči této skupině lidí předsudky.

Homosexuálové mezi námi

V našem okolí se vyskytují různé typy lidí. Liší se svým vzhledem, povahou nebo sexuální orientací. Můžeme se tak setkat kromě většinové heterosexuální populace i s homosexuály a lesbičkami. Bohužel stále mnoho lidí je vnímá negativně a není k této menšině tolerantní. Původně byla homosexualita považována za druh duševní poruchy. Od 70. let minulého století se však od tohoto pojetí postupně upouští. Homosexuálové dokáží vytvořit plnohodnotný citový vztah jako heterosexuální lidé. V mnoha zemích včetně České republiky mohou takto sexuálně orientování jedinci uzavírat svazky - registrované partnerství.

Organizace gayů a lesbiček

Přelom 60. a 70. let minulého století je považován za vznik hnutí za práva gayů a lesbiček. Vznikají první GL (gay / lesbian) organizace zprvu v USA, později se však objevují také v západní Evropě a jinde ve světě. Koncem 80. let téhož století se do aktivit těchto hnutí zapojují rovněž bisexuálové. S pozdějším zájmem transexuálů se hnutí přejmenovává na LGBT, aby zkratka zachytila i tyto sexuální menšiny. Někdy jsou tyto skupiny lidí označované písmenem Q znamenající queer komunitu, která zastřešuje všechny organizace, jímž jsou blízké sexuální a genderové identity. Symbolem tohoto hnutí je duhová vlajka, na které je šest vodorovných pruhů shora červené, oranžové, žluté, zelené, světle a tmavomodré barvy. V České republice je nejznámější organizací zastupující zájmy homosexuálů Gay iniciativa, která zde působí již od roku 1990, kdy se v Brně spojily různé tehdejší aktivity. Ta měla velký vliv na založení SOHO - Sdružení organizací homosexuálních občanů. Jejími členy se stala společenská organizace Svaz Lambda, Hnutí za rovnoprávnost homosexuálních občanů, Lega Pardubice a celoslovenské Hnutie Ganymedes.

Sexuální orientace

Rozlišují se tři typy sexuální orientace. Kromě většinové heterosexuální, kdy jedinec vyhledává partnery opačného pohlaví, se setkáváme s homosexuální a bisexuální. Homosexuály dělíme na** gaye** (muže vyhledávající vztahy s mužskou populací) a lesbičky (ženy orientované na ženské partnerky). Bisexuálové mohou mít poměr s osobami opačného i stejného pohlaví. Homosexualita se může projevovat během celého života, ale setkáme se také s lidmi, kteří si svou sexuální orientaci uvědomí později, až mají zkušenosti z heterosexuálních vztahů. Přestože byla v minulosti považována za nemoc a byla snaha ji léčit, nikdy se nepovedlo změnit gaye či lesbičky na heterosexuály. Vědci si dodnes nejsou zcela jisti, co ovlivňuje sexuální orientaci této skupiny lidí. Podle některých se na ní podílí genetické a vrozené hormonální vlivy či zážitky z raného dětství. Také působení biologických, psychologických a sociálních faktorů hraje tady svou roli. Průzkumy ukázaly, že gayové a lesbičky mohou být dobrými rodiči a jejich děti se ničím neliší od potomků heterosexuálních párů. Vžitá domněnka, že gayové mají vetší náchylnost k pedofilním sklonům je zcela mylná. Ne všichni homosexuálové se snadno a rychle smíří se svou sexuální orientací. Většinou se v počátcích setkávají s nepochopením okolí. Zvláště pro mnohé rodiče bývá informace, že jejich potomek je gay nebo lesbička těžkou ránou. Také kamarádi, spolužáci a kolegové často změní svůj přístup, když zjistí tento fakt. To je důvod proč někteří homosexuálové svou orientaci tají, cítí se méněcenní a vyhledávají psychologické terapie. Často se bohužel i v dnešní době setkáváme s útoky založenými na předsudcích a stereotypech o sexuálních menšinách.

Zábava gayů

Gayové mají v mnoha městech své kluby, kde se mohou scházet a poznávat nové takto zaměřené lidi. Může se jednat o běžné bary, ale najdeme také** naked kluby**, kde hosté jsou nazí. Do některých gay - podniků mají přístup ženy. Zábava se zde většinou neliší od kterýchkoliv jiných klubů. I zde se můžeme setkat s** hudebními večery, karaoke nebo travesti show**. Mnohé kluby mají otevřeno i v denních hodinách, kdy slouží jako místo setkání přátel a nabízí příležitost chutně poobědvat nebo jen tak poklábosit nad šálkem dobré kávy nebo skleničkou sektu. Oblíbené jsou i** swingers párty**. Zde mají možnost gayové a lesbičky se nejen vzájemně poznat, ale také mohou nezávazně načerpat nové sexuální zážitky. Ti si podobně jako heterosexuálové chtějí takto zpestřit svůj život. Vyhledávají proto různá dobrodružství, jako jsou například erotické pomůcky, netradiční sexuální praktiky, trojky, návštěvy podobných párů nebo právě swingers párty. Poslední jmenovaná zábava nemusí být spojena vždy s nevázaným sexem. Pro gaye a lesbičky je na rozdíl od většinové populace mnohem těžší poznat vhodného partnera a právě swingers párty jsou vhodnou příležitostí jak poznat další stejně orientované přátele. Před návštěvou takovéhoto podniku si stanovte meze, které nechcete překročit. Vždyť Vás zde nikdo k ničemu nutit nebude.

Život gayů

Homosexuální vztahy již nejsou tabu. Život takto sexuálně orientovaných lidí lze rozdělit do tří částí. V počáteční fázi homosexuálové svou orientaci tají. Později však svou homosexualitu odhalí a bedlivě sledují reakci okolí. Pak již žijí bez skrývání. Homosexuálové mají zpravidla problémy v kolektivních hrách mezi 6 a 12 rokem a jsou samotáři. Otevřeně o své orientaci začínají mluvit až kolem dvaceti let. Rodiče zprávu o homosexualitě svého potomka většinou přijímají negativně. Musí se rozloučit s myšlenkou na vnoučata a hlavně mají obavy, co tomu řeknou sousedé. Vztahy gayů jsou oproti heterosexuálním svazkům otevřenější. Nevěra je zde častou záležitostí, ale většinou není utajovaná a běžně se o ní mluví. Sex není pro homosexuály vrcholem intimního vztahu. Ti pečlivě oddělují lásku od tělesného pudu. Gayové, na rozdíl od heterosexuálních párů, kde se život soustřeďuje na rodinu, svůj volný čas věnují přátelům nebo sportu. Pokud mají děti, tak jde zpravidla o potomky z dřívějších heterosexuálních svazků. Adopce je stále dost neobvyklá. Domácnost vedou homosexuální páry podobně jako většinové rodiny. Není tu však dáno rozložení prací mezi ženou a mužem, jak bývá u heterosexuálů zvykem.

Registrované partnerství

V některých zemích je povolena** svatba občanů stejného pohlaví**. V České republice mohou homosexuálové a lesbičky uzavírat registrované partnerství. Uzavřelo jej už stovky párů. Registrované partnerství lze podobně jako sňatek zrušit. Na internetu najdeme agentury specializující se na svatby gayů. Ty nemusí být pouze na matričním úřadě, ale podobně jako u obřadů heterosexuálů jsou oblíbené hrady a zámky. Je třeba tady počítat s delší přípravou a většími finančními náklady. Ty mohou být kolem 8000 Kč jako v případě zámku Kozel, ale setkáme se i s mnohonásobně vyššími částkami. Některé objekty spadají pod církve, které neumožní obřad homosexuálů.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9359 (magazinerotika.cz#42)


Přidat komentář