Frigidní muž

Zdrženlivost v sexu, až naprostý nezájem o milostný život, může potkat nejen ženu, ale také muže. I když má mužské pokolení spojenou frigiditu výlučně s něžným pohlavím, nejeden muž se u sebe setká s pohlavní chladností.

 

Frigidita, již název v nás evokuje cosi vulgárního. Nezřídka pak muži směrem k ženě, která s nimi nechce spát, volají, že je frigidní. Slovo frigidní tak používají jako urážku, která ženu může velmi ranit. Za frigiditu však žena, ale i muž, nijak nemusí. Viníkem naopak může být samotný aktér, který druhého jedince počastuje označením, že je frigidní. Žena by muže moc neurazila, kdyby ho označila za frigidního, místo toho spíše použije označení impotenta. My se však blíže podíváme na frigiditu, která potrápí i nejednoho muže.

Frigidita

Frigiditu můžeme označit za poruchu sexuální funkce. Jedinec, který je frigidní, se potýká se svým nezájmem o sex. Za frigiditou se však nemusí ukrývat žádné výmluvy, jak by se mohlo na první pohled zdát. Frigidita se projevuje i tím, že jedinec necítí žádné vzrušení, a to ani v případě, že by došlo k stimulaci jeho pohlavních orgánů, intimních partií.

Výskyt frigidity v každém věku

Frigidita Vás může potkat prakticky v jakémkoli věku, v jakékoli fázi Vašeho sexuálního života. Frigiditu můžete u sebe zaznamenat hned na začátku, kdy teprve okoušíte, co přináší pohlavní život. Frigidita však může přijít i s nástupem stáří. Nelze jednoznačně říci, zda se frigidita více vyskytuje na začátku pohlavního života, nebo naopak v jeho závěrečné fázi. Vše je totiž o přístupu páru, podmínkách určených k sexu, vnitřním rozpoložení. Také však záleží na dalších faktorech, které mohou frigiditu zapříčinit, viz níže.

Vznik frigidity

Frigidita se může dostavit s určitou životní změnou. U ženy bývá touto změnou především interrupce, těžký porod aj. U mužů bývá touto změnou například selhání jejich mužství, kdy se jim penis plně neztopoří. S obavami pak muž čeká, co přijde při dalším sexu, zda je mužství opětovně zradí, či nikoliv. Pokud se tak stane opakovaně, muž se raději smíří s nižší sexuální četností, než aby se před partnerkou ponížil, zesměšnil. Obecně pak může frigiditu zapříčinit nemoc, ať už tak, která má dopad na fyzickou, nebo duševní stránku. Ne náhodou psychika je spouštěčem většiny nemocí. I v tomto případě hraje psychika značnou roli.

Souvislost frigidity s nemocemi

S jakými nemocemi může frigidita korespondovat? Převážně se může jednat o poruchy štítné žlázy, nadledvinky, nádorová onemocnění, diabetes. Velmi často je pak frigidita ruku v ruce s depresí. A pokud jedinec navíc užívá antidepresiva, pak je výskyt frigidity u osoby velmi častým obrázkem. Stálo by za to i říci, že poměrně velké množství lidí se léčí právě s depresí. A pokud bychom dali dohromady a jedna a jedna, kdy máme na mysli četnost rozvodů, pak můžeme zjistit, že deprese, jako taková může být důvodem, že se pár rozvede, rozejde. Manželé se možná rozvedou kvůli sexuálnímu chladu, kdy jeden z nich již nemá zájem o sex. Vina však nemusí být ve frigiditě, jako takové, ale v součinnosti s depresí. Možná, kdyby se pak jedinci spíše zaměřili na vyřešení podstatu jejich problému, tj. příčiny deprese, ubylo by i frigidity, a s tím souvisejících rozvodů.

Vliv výchovy na vznik frigidity

Za frigiditu u jedince mohou také rodiče, respektive jejich puritánská výchova. Sami rodiče mohou sex považovat za něco hříšného, nečistého. A tak dělají všechno proto, aby jejich děti nepodlehly svodům sexu, a uchránily je před předčasným sexem aj. Sexuální výchova je sice velmi důležitá, ale je třeba, aby nebyla jen jednostranně zaměřena, kdy je jedinec vychováván pouze s určitou představou o sexu. S příchodem dospělosti pak může mít osoba značné problémy v sexu. Jedinec nebude brát sex jako potěchu, možnost uvolnění, prožití jedinečných okamžiků.

Těžkosti v práci způsobující frigiditu

V dnešní době je poměrně těžké si nejen najít vhodnou práci, ale také si zaměstnání udržet. Na zaměstnance jsou kladeny čím dál větší nároky. Často pak osmihodinová pracovní doba nedostačuje, aby veškeré úkoly byly splněny včas a v požadované kvalitě. Není pak divu, že jsou jedinci stresovaní, a stresu se nezbaví ani po té, co přijdou domů. Jen málokdo dokáže nechat problémy za dveřmi, a přefiltrovat se do role bezstarostného milujícího partnera. Nesplněné úkoly, hořící termíny, to vše pak může mít v soukromí za následek, že muž nebude mít na něžnosti ani pomyšlení.

Frigidita projevující se jen s určitým partnerem

Není výjimkou, že frigidita se může u jedince projevovat jen s určitým partnerem, zatímco s jiným by jedinec byl sexuálně vzrušivý. Vina může být v protějšku, ale také v hlavě, respektive myšlenkách samotného jedince. Je totiž velmi jednoduché jen tak svést vinu na druhého. V takovém případě se druhý jen těžko může bránit. Svým způsobem je podlé, pokud by muž svedl svůj sexuální chlad na partnerku, protože přibrala nějaké to kilo, či má na tváři pupínky apod.

Léčba frigidity

Řada zdravotních nemocí, těžkostí je choulostivého charakteru. Ne každý je svolný se s problémy svěřit lékaři, nechat se prohlédnout, soudit apod. Stud zde hraje velkou roli. A tak, zatímco ženy zrovna s potěšením nejdou do ordinace ženských lékařů, muži zase neláká se svěřit, že mají potíže s erekcí, či sexuální vzrušivostí. Jedinec se může vyléčit sám, či s pomocí partnera, z frigidity. Pokud však frigidita v jeho případě souvisí i s další nemocí, je vhodné nepodceňovat sexuální chlad.Čím déle se totiž bude jedinec vyhýbat systematické, cílené léčbě, tím se jeho problém může ještě více prohlubovat. Lékař může jedinci nasadit speciální léky, ale také doporučit vhodné čajové směsi. Při léčbě je důležitá trpělivost, ale také pochopení ze strany partnera, partnerky. Pokud by protějšek nebyl tolerantní, ohleduplný, je zřejmé, že podstata frigidity by hned tak nezmizela.

Vliv psychické kondice na frigiditu

S frigiditou úzce souvisí psychická i fyzická kondice. Pokud přeci jen ještě nejste připraveni, abyste šli s frigiditou do ordinace specialisty, zaměřte se na Váš život. Snažte se zlepšit jak fyzickou, tak psychickou kondičku. Pomoci Vám může především vhodný stravovací režim, pohyb, ale také dostatečný odpočinek. Máte tedy hned tři karty v rukávu, se kterými můžete proti frigiditě bojovat. Pokud se Vám podaří zkombinovat uvedené, dostanete se do vnitřní pohody, přestanete se vším do detailu zaobírat, můžete jednoho dne zaznamenat pozitivní výsledek. Určitě však není vhodným řešením, abyste se do sexu nutili, a to třeba jen z důvodu, abyste druhému udělali radost. Pokud Vy sami vnitřně neucítíte, že nastal ten správný čas pro něžnosti, pak nic nelamte přes koleno. Zbytečně byste Váš problém mohli ještě prohloubit, znásobit.

Řešení frigidity u partnerské dvojice

Vaše partnerka nemusí být bez milování, sexu. Vždyť jsou i jiné možnosti. Pokud Vám zatím sex nic neříká, můžete přesto partnerku potěšit. Stačí jen zapojit fantazii, a nemyslet jen na sebe s tím, že když Vy nemáte sex, tak ho nebude mít ani partnerka. Při hrátkách s Vaší partnerkou můžete vyzkoušet orální sex, ale také se Vám nabízí rozličné erotické hračky, pomůcky. Je však možné, že Vás taková činnost bude tak trochu nudit. Sex v tomto případě můžete považovat za jakousi předehru, která pro Vás nemá žádné vyvrcholení. Partnerství, manželství je však o žití ve dvojici, kdy je zapotřebí kompromisů, tolerance. Vy vyjdete vstříc partnerce v milování, a partnerka Vám zase může učinit radost jiným způsobem. A určitě uvidíte, že se s problémem frigidity budete moci brzo rozloučit.

 

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9397 (magazinerotika.cz#188)


Přidat komentář