Flexisexualita

Máte poslední dobou pocit, že se to v sexu hemží různými pojmy, které kolikráte připomínají jazykolamy? Co taková flexisexualita, slyšeli jste o ní? Název sám již trochu napovídá, že půjde o pružnou sexualitu. Bude se týkat spíše žen, nebo mužů?

O pružné sexuální orientaci se toho možná moc nenahovoří, zato se však poměrně často praktikuje, a to u něžného pohlaví. Mezi dívkami, ženami je pružná sexuální orientace poměrně populární, rozšířená. Proč si totiž nedopřát potěšení, sexuální potěšení i s ženou, přestože víte, že nejste „pravou“ lesbičkou? Ženy, které jsou vyznavačky pružné sexuální orientace, či se jí nijak nebrání, nemají rády škatulkování na to, zda jsou pouze heterosexuálně, nebo lesbicky orientované. Takové ženy jsou bez jakýchkoli skrupulí, předsudků, a těší se z toho, co jim život může přinést. Nechtějí být nijak okradené, ochuzené o jedinečné intimní okamžiky, ze kterých se těší výhradně lesbické ženy.

Flexisexualita jako nový módní směr

Již jsme uvedli, že se o pružné sexuální orientaci „ve společnosti“ moc nehovoří. Možná, že důvodem je onen fakt, že by muži mohli ženám hned závidět jejich možnost dopřávání si sexu nejen s mužem, ale i ženou. I když ani muži nemají zavřené dveře, ohledně jejich milování se stejným pohlavím, přeci jenom málokterého muže láká představa, že by si dopřál sexu s kamarádem, či neznámým z baru, hospody, posilovny. Pokud by tomu tak bylo, pak jen v případě, že je homosexuálně orientovaný, nebo se vsadil s kolegy z práce apod. A tak by se mohlo zdát, že flexisexualita je něčím zcela novým, který udává nový módní směr. Rozhodně tomu však tak není. A tak, každý z nás může mít své malé, či velké tajemství. Je možné, že muži také mají to svoje, tak i ženy ho mohou mít před muži, v podobě pružné sexuální orientace. Na druhou stranu, je zde i ta šance, že muž nebude nijak ochuzený, pokud bude jeho partnerka zvědavá, nijak se nebránící milování se ženou. Jednoho krásného dne by ho totiž mohla partnerka přizvat k sexuálním hrátkám ve třech. A nyní, který muž by takové nabídce odolal. V tomto případě by se dalo s určitostí říci, že snad žádný.

Sexuální preference u žen

Muži rádi o ženách prohlašují, že vlastně nevědí, co chtějí. A tak, proč by jim to ženy měly vyvracet? Ať to tedy muži mají, když si to myslí. Díky flexisexualitě se muži v daném utvrdí. Ne vždy tak tedy musí přinášet váhavost jen nevýhody. V tomto případě se mohou ženy přímo těšit z toho, že jsou váhavé. Nejde však o to, že by se nedokázaly rozhodnout, zda se chtějí milovat s mužem, či ženou. Spíše chtějí mít jednou sexuální potěchu s mužem, který jim poskytne živočišnost, mužnost, pevnost, a podruhé zase sexuální potěchu s ženou, která jim nabídne něžnost, smyslnost. Život je příliš krátký na to, abychom se v něm omezovali, žili v zavedených pravidlech, které kdosi stanovil. Pokud svým rozhodnutím neubližujeme sami a druhým, pak na tom není nic špatného, abychom se radovali z okamžiků, které se nám nabízí. A takovým okamžikem je právě oblast intimního života.

Nezávazný sex při flexisexualitě

Žena může jen jednou zkusit, jaké to je, se milovat s jinou ženou. Její „odskočení“ si k jiné ženě však může být opakované, ať už pravidelné, nebo nahodilé. Pokud je žena ve vztahu s mužem, pak bude muset řešit otázku, zda muži říci své sladké tajemství, či nikoliv. Není-li muž zrovna prudérní, pak může žena očekávat jeho souhlas, a dalo by se říci i nadšení. Muž si totiž také může plánovat, že by nezůstal mimo hru, kdy by se chtěl také připojit k sexuálním hrátkám své partnerky, manželky. Svým způsobem bychom se však již dostali zase do trochu jiné dimenze sexuálního života, tzv. sexu ve třech. Není však výjimkou, že ženy, které jsou pružně sexuálně orientované, jdou i do trojky. Je zde totiž velký předpoklad sexuální volnosti, sexuálních experimentů.

Flexisexualita a sex ve třech

Je otázkou, kdy však mužovi říci, že se žena pomilovala s jinou ženou. Pokud by se totiž pár nacházel na začátku svého vztahu, pak se také mohl muž vylekat. Svoji partnerku by ještě dost dobře neznal, a nevěděl by, co dalšího od ní může čekat, či jaké jsou vlastně její očekávání. Je i možné, že muž hledá vážný vztah, a tímto sdělením své partnerky by mohl nabýt dojmu, že jí jde spíše o vztah nezávazný, kdy by si jen chtěla užívat. Určitě je tedy dobré zvolit to správné načasování. A krom toho, je třeba také brát v potaz mužovo ego, respektive jeho míru ješitnosti. Pokud by totiž muž v posteli zrovna neoplýval šikovností, či by se sem tam potýkal s nedostatečnou erekcí, pak se ho takové zjištění, že jeho partnerka se miluje s jinou ženou, mohlo značně dotknout. Dokonce by to mohlo zajít až tak daleko, že by chtěl vztah ukončit. V případě, že je však žena s mužem již nějaký ten měsíc, rok, pak takové zjištění o flexisexualitě, může vztahu naopak pomoci, náležitě ho okořenit.

Vnímání flexisexuality jako nevěry

Nevěra je natolik diskutovaným pojmem, že se může dotýkat i flexisexuality. Nevěrný totiž nemusí být jen protějšek s opačným pohlavím, ale také se stejným pohlavím. A tak muž, který zjistí, či mu partnerka řekne, že se milovala s jinou ženou, může onen čin považovat za nevěru. Opět zde však velkou roli hraje osobnost muže, jeho výchova, styl života, a samozřejmě jeho ego. Spíše se však žena setká s tím, že za nevěru muž nebude považovat, pokud by si žena sem tam odskočila k jiné ženě pro něžnosti. Zato, pokud by si odskočila k jinému muži, a tak by hned byl oheň na střeše. Na druhou stranu, pokud bychom zmínili mužovu ješitnost, tak on sám by nepovažoval za nevěru, kdyby se k ženám přidal, tj. miloval by se nejen se svoji ženou, ale také tou druhou ženou. Zde pak zase bude hodně záležet na samotné partnerce, jak přijme mužovu aktivitu, nadšení, a zda nebude žárlit. Muž by však mohl argumentovat s tím, že je to něco za něco. Milostivě dovolí své partnerce, aby se milovala s jinou ženou, ale na oplátku bude chtít, aby si i on něco užil. Bude to brát tak, že tzv. co je v domě, to se počítá.

Flexisexualita pro oživení vztahu s mužem

Život může být natolik stereotypní, jak si jedinci udělají. Někdo je rád za svůj klid, za své jisté, kdy naopak nevyhledává žádné novoty, změny. V práci si takový jedinec užívá stresu, změn až habaděj, a tak doma chce mít naprostý klid. Jenže druhý z partnerů může mít na věc zcela jiný pohled. Život ve stereotypu, ho může značně nudit, až ubíjet. A tak, i když by se mohl pustit do nových koníčků, zálib, jen těžko mu takováto činnost vynahradí momenty strávené ve dvou. Flexisexualita může vztah okořenit, dodat mu novou šťávu. Může dojít i k tomu, že ačkoliv doposud odmítající jedinec, náhle zjistí, že flexisexualita jeho partnerky je i pro něj přínosem. Změna poměrně značná, ale ne taková, aby snad začal muž činit věci, do kterých by se musel nudit. V takovémto případě vlastně může dostat naservírovanou rozkoš na stříbrném podnose. Tedy v případě, pokud by jeho partnerka byla svolná k sexu ve třech.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9405 (magazinerotika.cz#202)


Přidat komentář