Erotomani mezi námi

Váš život může líně plynout, kdy nebude nijak zásadně vybočovat. Můžete však také zažívat náhlé vzestupy a pády. V soukromém, konkrétně pak milostném životě můžete potkat erotomana, se kterým se rozhodně nebudete nudit.

 

Připadá Vám, že život je jeden velký extrém, kdy jste buď nahoře, nebo dole? Připadáte si jako na vlně, která s poryvem větru sílí, a tříští se o skály, kdy se pak vzápětí zase vrací do moře? Těžko říci, zda život, který je plný vzestupů a propastí je pro nás přínosem, než život, který nabízí rovinu s menšími odbočkami a zákrutami. Každopádně, příliš stereotypní život je více ubíjející, než život, ve kterém se můžete těšit z nenadálých vzrušení.

Potřeba neustálého sexuálního uspokojení u erotomana

Čeho je moc, toho však může být i příliš. Takové vzrušení, pokud trvá bez větší přestávky, ve Vás bude hromadit energii, které se nedokážete zbavit. Čím více bude energie, tím více hrozí, že dojde k přetlaku. Jenže paradoxně ona energie, onen přetlak Vás ještě více může nabudit. Tak přesně takto se mohou cítit jedinci, které bychom mohli nazvat erotomany. Jedinci**, kteří ani tak nepotřebují lásku, jako spíše sex, moře sexu.** Uspokojení jim může poskytnout jedna žena, ale spíše budou potřebovat mít žen několik současně. Chodit s erotomanem může být poněkud ošidné, ale také nevšední a intenzivní.

Skloubení potřeby sexu s pracovním životem

Říkáte si, že mít sex jednou denně, je pro Vás více, než dost? Ještě tak na začátku vztahu, je pro Vás taková četnost sexu normální, ale ne po letech společného soužití s partnerem? Jenže, co když jedinci rozhodně nestačí sex jednou za den? Co když potřebuje hned několik orgasmů za den? I tací jedinci žijí mezi námi. Můžete potkat osobu, pro kterou sex prakticky nic neznamená, sex nepovažuje za důležitý, a nepotřebuje ho k životu. Můžete potkat i osobu, která je na sexu zcela závislá, a nedokáže si svůj život bez sexu představit. Jenže, jedinci, kteří potřebují sexuální uspokojení několikrát za den, se mohou potýkat s tím, že se jejich touha po sexu dostane do rozporu s běžným žitím. Je-li volný den, tak není nijaký problém, aby se jedinci věnovali sexu, jak často, a dlouho chtějí. Jsou-li však v práci, pak musí svoji touhu potlačovat, nebo hledat náhradní řešení. Sex na pracovišti není zase tak ničím zvláštním. Pokud by však jedinec nemohl svoji touhu ukojit sám, a ženy z pracoviště by nebyly svolné k jeho choutkám, tak také může dojít až na sexuální obtěžování.

Potlačení sexuální touhy u erotomana

Jak, jedinci, kteří sexu neholdují, tak jedinci, kteří nejsou schopni se ho nabažit, se najdou tací, kteří budou své soukromé extrémy skrývat. Jedinci, kteří nepotřebují k životu sex, na tom mohou být lépe v tom směru, že nijak nemusí svoji touhu potlačovat. Oni žádnou sexuální potřebu nemají, či jen tak mizivou, že nestojí ani za řeč. Zato však erotomani jsou na tom v tomto směru mnohem hůře. Potlačit jejich nezměrnou touhu po sexu, je může stát značné úsilí. Pokud se u nich potřeba sexu projeví jen tím, že kolem nich projde hezká žena, může být pro ně život značně těžký. A to zvláště, pokud zrovna neoplývají krásou. Lépe jsou na tom jistě erotomani, kteří jsou charismatičtí, a mohli bychom je označit za playboye. K nim se ženy spíše pohrnou, než k mužům, kteří krásou a šarmem moc neoplývají.

Vliv vzhledu erotomana na sexuální uspokojení

Již jsme výše zmínili předpoklad, že hezcí muži mohou mít více štěstí u žen, než muži, kteří vypadají tuctově, nebo dokonce nehezky. A tak erotoman, který se může pochlubit hezkou, oduševnělou tváří, se nemusí tolik snažit, aby ženy svedl, a přesvědčil je k milování, nezávaznému sexu. Ani tak nebude záležet, zda muž bude navíc přívětivý, milý, nebo namyšlený, nad věcí. Krom toho, pro ženy je velmi přitažlivá kombinace muže atraktivního s divokostí, nebezpečenstvím. Příliš uhlazený muž je pro ně až moc sladký, hodný, a takoví muži nejsou ženami zrovna moc vyhledávaným artiklem.

Důležitost lásky u erotomana

Erotomanovi jde spíše o počet skalpelů, respektive počet orgasmů, než o procítěnou lásku. Je možné, že na nějaký čas se erotoman upokojí, utiší, kdy mu bude plně stačit jedna žena. Jenže, musí se jednat o ženu velmi aktivní, nespoutanou, které vyhovuje mít četný sex. Navíc nesmí být v sexu nuda, stereotyp. V takovém případě by se pak erotomanova touha plně neuspokojila, a již by větřil po další ženě, která by ho mohla ukojit. Erotoman rozhodně nemusí být necita. I když by se mohlo zdát, že ženy bere jen jakýsi prostředek k uspokojení, může k určité ženě zahořet láskou. Jenže jakmile se to stane, začnou se v něm mísit protichůdné pocity s potřebou. Zatímco jedno jeho já by si přálo mít spokojený milostný život s danou ženou, druhé já volá po neustálé změně. Je tak velká pravděpodobnost, že láska bude trvat poměrně krátkou dobu, za to však může být intenzivní.

Erotoman v roli sukničkáře

Potká-li žena** muže erotomana**, pak se s největší pravděpodobností bude jednat také o sukničkáře. Erotoman má svůj způsob žití, dalo by se říci bohémský život, kdy vedle něho stále můžete spatřit nějakou ženu. Ne však ženu ledajakou. Pro erotomana je důležité se také obklopovat ženami krásnými**. Ženy pak bere nejen jako prostředek k uspokojení, ale také jako ozdobu.** Jakmile se ozdoba okouká, nedělá mu problém, aby ji vyměnil za novou. Proč erotomanovi nestačí jen počet orgasmů, které mu ženy umožní, a ještě navíc musí mít ženy atraktivní? Takový muž to činí z jednoho prostého důvodu. Muž chce být nejen ženami obletován, obdivován. Muž také chce, aby mu ostatní muži záviděli. Tímto výhradním postavením v plné míře naplňuje, že muž je pán tvorstva, muž je lovec. A snad netřeba říkat, že v jednom kurníku je možné mít jen jednoho kohouta. Nadřazeným chováním, poukázáním, že může mít muž tolik žen, kolik chce, dává jasně najevo, že on má tu moc. A jen čeká na případnou výzvu od jiného muže, zda ho trumfne. Dostáváme se tak k další charakteristické vlastnosti mužů, a to jejich ješitnost.

Skloubení erotomana s nymfomankou

Z výše uvedeného vyplývá, že s erotomanem obrazně řečeno nemůže držet krok žádná žena, kterou sex sice baví, ale mít ho několikrát za den, je pro ni příliš. Jak je to však v případě, že by erotoman potkal nymfomanku? Je možné, že by se tzv. usouložili k smrti? V každém vztahu musí mít jeden partner navrch. Nemusí si svoje postavení říci nahlas, či ho dokazovat. Musí však být patrno, že jeden z nich velí. Ne jinak by tomu bylo u vztahu mezi erotomanem a nymfomankou. Zde je však velká nepravděpodobnost, že by jim vztah klapal. Sice dojde na uspokojení jejich touhy, nebudou trpět nedostatkem sexu, ale to jim ke štěstí nebude stačit. Budou se totiž cítit jako ve vězení, v pasti. Najednou nebudou moci druhým ukázat, jak moc jsou jedineční, odlišní. Budou tvořit jen pár, který prostě má ráda sex více, než jiný pár. Navíc, jak erotoman, tak nymfomanka, potřebují nové podněty, nové sexuální podněty. A ty jim může poskytnout jen jiný muž, či žena. A tak erotoman i nymfomanka půjdou zase každý svoji cestou, nedomluví-li se na zpestřování jejich sexuálního života ve třech, čtyřech.

 

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9403 (magazinerotika.cz#197)


Přidat komentář