Chtíč versus láska

Poblouznění a zamilovanost, pojmy, které jsou si tolik podobné, přesto jiné a snadno zaměnitelné. Zatímco jeden stav náhle přijde a rychle skončí, druhý může přetrvávat. Pojmy, které spolu úzce souvisí, a mohou najít i společnou cestu.

 

Právě se vznášíte na obláčku štěstí, kdy zažíváte euforické pocity štěstí? Takovýchto pocitů nemusí v životě přijít hodně. Určitě je na místě, si je vychutnávat, a sbírat každý drobeček, který možná ve svém šťastném rozpoložení trousíte. Ony euforické pocity štěstí jsou však skutečně spojené se zamilovaností? Nepřemýšleli jste o tom, že by se mohlo jednat „jen“ o pobláznění?

Být zamilovaní, poblázněni do druhého

Jak při zamilovanosti, tak při pobláznění prožíváme neopakovatelné chvilky, u kterých bychom si přáli, aby trvaly co nejdéle. Jenže jednoho krásného dny tyto chvilky ztratí své jedinečné kouzlo, a skončí. Skončí tedy v případě, pokud jsme byli jen poblázněni, a druhého jsme si jen vysnili, byl naší představou, zatímco realita byla zcela odlišná. I zamilovanost, respektive vzrušivost a výjimečnost, které jsou se zamilovaností spojené, se jednoho dne vytratí. Ovšem ne tak zcela. Zamilovanost může přejít do vztahu. Vztahu, který sice nebude tak nabitý euforiemi, zato však může plout na harmonické, pohodové vlně.

Poblouzněni do představy

Díky naší představivosti, fantazii, můžeme snít, spřádat plány, budoucnost, malovat si život. Představy, natož pak fantazie však nemusí odrážet realitu, a také se reality nemusí dotknout. Stalo se Vám již někdy, nebo opakovaně, že jste po probuzení nevěděli, zda se Vám určitá událost zdála, nebo stala? Tak trochu někdy ztrácíte „přehled“, kdy jeden den plyne za druhým, je si podobný jako vejce vejci? Díky pracovním povinnostem jste natolik vytíženi, že večer, v noci padáte do postele únavou? Pak ani není divu, že sníte, a ve snech se Vám odráží nejen skutečně prožité dny, ale i dny, které byste chtěli prožívat. To, jestli se Vám pak daná událost přihodila, či nikoliv, je možné přirovnat i k poblouznění. Fantazie jede na plné obrátky, a my, i když bdíme, tak svým způsobem sníme. Snadno se tak poblouzníme do představy, kterou bychom chtěli, a přitom, kdybychom si sundali růžové brýle, mohli bychom zjistit, že realita je zcela jiná.

Poblouznění a tvrdý dopad po procitnutí

Jednoho krásného dne se však probudíme z našeho poblouznění, z naší fantazijní cesty. Probuzení může přijít poměrně brzy, ale také může trvat dlouhé dny, týdny, měsíce. Zatímco u zamilovanosti je pro nás lepší si užívat přinášejících pocitů co nejdéle, u poblouznění by tomu mělo být naopak. Čím delší dobu totiž poblouznění trvá, o to tvrdšího, bolestivějšího dopadu, respektive střetu s realitou po probuzení, se dočkáme.

Pocity při probuzení z poblouznění

Možná, že dokonce budeme dávat vinu druhému, kdy mu řekneme, že se změnil, že se již nechová tak, jako dříve. Jenže dotyčný se může chovat stále stejně, jen my jsme to přes své poblouznění do představy, neviděli, nevnímali. A opět je velký rozdíl mezi zamilovaností a poblouzněním. Čím intenzivnější totiž bude poblouznění, tím pro nás bude bolestivější, a může na našem srdci zanechat velkou ránu, která se hned tak nezahojí. Náplastí pak může být další poblouznění, což bychom se pak dostali do bludného kruhu, ze kterého není pro nás cesta ven. Byla by, kdyby jednoho dne přišla zamilovanost.

Štípnout se do ruky nebude stačit

Jak se však probudit z poblouznění? Praktické štípnutí do ruky Vám v tomto případě nepomůže, jen si přivodíte fyzickou bolest. Pro pobuzení z poblouznění to chce čas, nebo pomoc dobrého kamaráda, přítele. Z poblouznění Vás může „zachránit“ včasné uvědomění si, kde se nacházíte, a co od života skutečně očekáváte, chcete. Mnohdy jsou naše přání nereálné, a jen těžko uskutečnitelné. Příliš velká očekávání pro nás také mohou znamenat zklamání. Hořká zklamání, kdy nám pak běžný život bude připadat příliš obyčejný, všední, nudný, ničím zajímavý. Zamilovat se do někoho, do osoby, která s Vámi bude souznít, těšit se z radostí, jedinečných momentů, však nereálné není. A ani se nejedná o neuskutečnitelné přání. Ostatně, kdo by si nepřál mít lásku? Lásku, která ho bude hřát v chladných zimních dnech? Lásku, která ho bude osvěžovat v horkých letních dnech? Lásku, která neočekává tzv. něco za něco? Lásku, která Vás i po probuzení nenechá samotné, a Vy budete muset čelit dnům bez druhého?

Zamilovanost, seznamte se s ní

Jak však poznat, že se nacházíte ve stavu zamilovanosti, místo poblouznění? Otázka, kterou si může řad z nás pokládat. Zkuste si představit, že s dotyčným člověkem strávíte zbytek Vašeho života. Zkuste si představit, že slabé stránky toho druhého Vám budou postupem času více vadit, a dokonce i stránky, aspekt, který pro jedince příznačný. Zatímco jeho odlišnost Vám v současném světle připadá neobyčejná, zvláštní, jedinečná, okouzlující, může být naopak tato odlišnost za pár měsíců, let společného soužití zdrojem konfliktů, hádek. Zkuste si představit, že s dotyčnou osobou založíte rodinu, budete vychovávat děti. Zkuste si představit, že má-li každý z Vás odlišné koníčky, přátele, tak bude s nimi trávit nějaký ten čas, a možná Vás i „přemluví“, či vtáhne do svého světa. A v neposlední řadě berte v potaz také všednost dnů, které zákonitě přijdou. Nejen tyto otázky Vám mohou napovědět, jak to s Vaší zamilovaností, či poblouzněním vlastně je.

Plánování společné budoucnosti

Může se Vám zdát, že hned plánovat s druhým společnou budoucnost, se Vám zdá příliš brzo, zbytečné apod. Samozřejmě, dělat si nějaký podrobný plán rok po roku, a dokonce snad ještě v písemné formě, je již přehnané. Není však od věci si promyslet, jak si představujete následující roky, alespoň v globálním měřítku. Vztahová oblast je poměrně citlivou záležitostí. Když jsme na počátku vztahu, tak „uhodit“ na protějšek s tím, jestli chce mít děti, kdy chce založit rodinu, kde budete bydlet apod., ho může značně vylekat, a k následné schůzce již také nemusí dojít. Na druhou stranu otázka založení rodiny není od věci. Nemusíte však začít s přímou otázkou. Můžete „jen“ říci Váš názor, pohled na časné, či pozdější založení rodiny, stejně tak počet členů rodiny, tj. kolik dětí Vám připadá ideální. Již podle reakce protějšku, jeho názoru, si můžete udělat poměrně jasný obrázek. A podle toho se můžete rozhodnout, jak dál.

Pro zamilované není žádná překážka překážkou

Jsme-li zamilovaní, pak máme často nasazené růžové brýle. Ovšem to neznamená, že nevidíme, co se kolem děje, jaká je realita, a žijeme jen v jakémsi fantazijním světě. Naopak, šťastně zamilovaní jedinci srší dobrou náladou, optimismem, díky čemuž mohou snáze překonávat překážky. A to překážky na poli profesním i soukromém. Zamilovanost tak můžeme i „využít“ jinak, než v podobě láskyplného objetí, trávení volného času s milovanou osobou. Zamilovanost nás může v běžném životě posunout dál. Díky zamilovanosti můžeme být i úspěšnější v práci, kdy podáváme vyšší výkon.

Poblouznění v podobě nešťastného zamilování

Bohužel, zamilovaní však můžeme být jak šťastně, tak nešťastně. Rozhodně není ani výjimkou výskyt neopětované lásky. Jsme-li pak nešťastně zamilovaní, pak se naopak může naše rozpoložení negativně promítnout i po pracovní stránce. A taková zamilovanost, nejenže nám neusnadní vyřešení překážky, ale ještě nám způsobí, že třeba přijdeme o zaměstnání. Nemusí ani tak jít o zamilovanost, ale právě falešnou zamilovanost, respektive poblouznění. Je-li totiž naše láska neopětovaná, spíše jde o poblouznění, kdy se nám někdo líbí, nedá nám spát, rádi bychom se seznámili, ale další kroky se nedaří, ať už z naší strany, nebo protistrany, která o naší existenci prakticky neví, nebo nám zcela jasně dala najevo, že o nás tzv. nestojí.

 

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9377 (magazinerotika.cz#100)


Přidat komentář