Ženská ejakulace

To, že muž dosáhne vyvrcholení, nikoho nenechá na pochybách. Důkaz vyvrcholení je totiž možné spatřit na bříšku ženy, ňadrech aj. Jak je to však s ženským vyvrcholením? Může i žena ejakulovat, nebo je to umožněno jen mužům?

 

Muž se může jen domnívat, jaké to asi je, když žena dosáhne orgasmu. Do jejich pocitů se nemůže vcítit, ač by se sebevíce snažil. Ovšem to samé platí také pro ženy. Ani ony nemohou na vlastní kůži poznat, jaké to je, když se muž blíží k slastnému výbuchu orgasmu, za kterým následuje sprška spermatu. A tak, jeden jak druhý si mohou navzájem tak trochu závidět. Na druhou stranu, pokud jak žena, tak muž mohou dosáhnout orgasmu, patří k těm šťastným, kteří se nemusí sužovat nad absencí, nedosáhnutí vrcholu.

Existence ženské ejakulace

Muž, který vyvrcholí, bude v menší, či větší míře ejakulovat. Jsou však i některé ženy, které mohou „podat důkaz“ o existenci ženské ejakulace. Jenže jsou pak muži, kteří, mají-li doma partnerku, manželku, která ejakuluje, místo, aby se u nich dostavil pocit štěstí, že každý muž může takto partnerku uspokojit, nařknou ženu, že si vymýšlí. Na jednu stranu se není tak trochu čemu divit. Mužská ejakulace je nezpochybnitelná, a nezaměnitelná. Oproti tomu ženská ejakulace svoji konzistencí, barvou, ale i vůní, tak trochu připomíná moč. A právě zde je kámen úrazu u „nevěřících Tomášů“. Je to ostatně jako s tím, že muž nemůže poznat míru prožitku ženského orgasmu. Tím, že se sám nemůže přesvědčit, že se opravdu jedná o ženskou ejakulaci, neuvěří, že žena místo ejakulace neudržela moč. A ničím mu jeho názor a stanovisko nevymluvíte.

Tekutina podobná moči

Nyní trochu odbočíme. Může Vám být třicet nebo čtyřicet a při zakašlání, pšíknutí jste pocítila, jak z Vás cosi uniká? A kalhotky toho ostatně byly důkazem? V tomto případě se jednalo skutečně o moč, která se uvolnila, a Vy jste nebyla schopna ji v maximální možné míře udržet. Když se blížíte k slastnému vyvrcholení, tak se také bezpochyby uvolníte natolik, že se přestanete v mnoha směrech kontrolovat. A náhle opětovně pocítíte, nemusí to být však pokaždé, jak z Vás cosi uniká. Stačí pak pohled dolů, a spatříte tekutinu nápadně podobnou moči. Jenže moč to rozhodně nemusí být. A to ani v případě, kdy z Vás bude tekutina pozvolna téci, či dokonce prýštit. Ženská ejakulace může mít mnoho podob, co do intenzity a množství. A, ano chápeme některé muže, kteří si zrovna nebudou libovat v tom, být u zdroje Vašeho prýštění, když Vás zrovna uspokojují orálním způsobem. A do toho, když přičteme, že muž nebude mít o ženské ejakulaci páru, či její existenci nebude věřit, pak se můžete dočkat i nepříjemné hádky. Bude Vás osočovat z toho, že zatímco se staral o Vaši slast, tak Vy jste prostě pomočila. No, vymluvte mu to. Možná, že budete úspěšná.

Ejakulace nemusí pokaždé přijít

To, že jednou přijde ženská ejakulace, však ještě není zárukou, že to bude i příště, a prakticky pokaždé. Ženskou ejakulaci je možné přirovnat k mušce štěstí. Nikdy dopředu nemůžete vědět, zda bude, či nikoliv. Můžete se sebevíce snažit, vnitřně ji přivolat, soustředit se na ni, a přesto se nedostaví. Tak, jak ženská ejakulace náhled přijde, tak také u Vás může skončit.

Ne každá žena dosáhne ženské ejakulace

A s výše uvedeným souvisí i míra četnosti ženské ejakulace u něžného pohlaví. Existence ženské ejakulace je totiž spíše výjimečnou záležitostí. Ostatně, co Vám brání v tom si udělat takový vlastní miniprůzkum, kdy se zeptáte Vašich kamarádek, případně i dobrých kolegyň z práce, zda někdy měly, či opakovaně mají ženskou ejakulaci. Možná Vás překvapí jejich odpovědi, které budou povětšinou znít „Ne“. Ne každá žena totiž ejakuluje. A pokud již ejakuluje, pak i ona sama může ženské vyvrcholení spíše považovat za únik moči. A tak jsme opět na začátku. A pokud navíc sama žena o sobě pochybuje, kdy si není jista, zda ona záhadná tekutina je ejakulace, či „obyčejná“ moč, jak má potom o svém doprovodném jevu vyvrcholení říci muži?

Ženská ejakulace s postupem věku

Ženská ejakulace, její existence i četnost do značné míry závisí i na tom, kolik Vám je, a jak se dokáže při milování uvolnit, prožít si ho. Pokud se s protějškem odbýváte na tzv. rychlovkách, pak je jen malá pravděpodobnost, že budete ejakulovat. Pokud se však soustředíte na patřičnou předehru, a věnujete se svým pocitům a potřebám, ejakulace Vás může překvapit.

Vliv zamilovanosti na ženskou ejakulaci

Jste zamilovaná? Nebo si již moc nevybavujete, jaké to je, když pociťujete příjemné mravenčení, napětí, a očekávání, kdy se blíží setkání s Vaším milovaným protějškem? Pokud se těšíte ze zamilovanosti, pak máte také největší šanci se dočkat ejakulace. Ženská ejakulace úzce souvisí s mírou zamilovaností. Při zamilovanosti se cítíme jinak, než, když prožíváme všední dny. Jsme v podstatě neustále v jakémsi vzrušení, transu, kdy pak stačí málo, byť i jen dotek ruky našeho milého, a hned zvlhneme. O nutnosti používání nějakých lubrikačních gelů, nemůže být ani řeč. Nebude důvodu k používání zvlhčujících přípravků. Budete natolik uvolněná, připravená a žádostivá k milování, že případná bolest, či jiné nepříjemné pocity při souloži, se nedostaví. Naopak se může dostat slastná odměna v podobě vyvrcholení, které bude doprovázeno Vaší ejakulací. Pokud tomu je tak i u Vás, pak si užívejte těchto pocitů plnými doušky.

Vzácnost ženské ejakulace

Ženská ejakulace je totiž jako pramen životodárné studny. Nebudete-li o pramen pečovat, starat se o něj, může velmi brzo vyschnout. A dobré je také říci, že i přes Vaši veškerou snahu, přijde jednou den, kdy naopak nepřijde ejakulace. Smutnit však nemusíte dlouho. Vždyť milování s osobou, která je pro Vás vším, rozumíte si, patříte k sobě, je bezpochyby k nezaplacení. Těšte se tak z každého dne, co můžete být s Vaším protějškem. A kdo ví, třebas se ejakulace zase dostaví. O to větší příjemnější překvapení to pro Vás bude.

Ženská ejakulace – moc se o ní neví

Všechno má svůj čas. A i když žijeme ve 21. století, bude nejspíš ještě nějakou dobu trvat, než někteří muži, ne-li většina uvěří, že se nejedná o ženskou inkontinenci, ale ženskou ejakulaci. Pokud zrovna Vy máte doma takového nevěřícího Tomáše, pak zvažte, zda skutečně chcete investovat Váš čas do jeho přesvědčování o existenci ejakulaci. Ano, ono samozřejmě není jednoduché přijímat od muže posměšky, úšklebky toho rázu, že jste se počůrala. Záleží samozřejmě na Vás. Sama však nejspíš neuspějete. A ani si moc nepomůžete, pokud byste snad svolala ženský dýchánek, na který si pozvete kamarádky, které se také mohou těšit z ženské ejakulace, aby Vašeho partnera, manžela ujistili o existenci ženské ejakulace. Takový muž by to mohl brát jen jakési ženské spolčení, spiknutí, a o to více by se třeba zatvrdil. Co však můžete udělat, je nechat mu přečíst některé články popisují a zabývající se ženskou ejakulaci. Kdo ví, třeba psané slovo pro muže bude mít větší váhu, než slovo vyřčené. A až se příště budete milovat, a při dosáhnutí vrcholu budete ejakulovat, pak již třeba na jeho tváři nespatříte pochybovačné úšklebky. Bude si Vás a zároveň sebe naopak více vážit. Vždyť, která žena se může ženskou ejakulací pochlubit? Mnoho jich rozhodně není.

 

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9282 (magazinerotika.cz#130)


Přidat komentář