Z hodinového manžela skutečný manžel

Označení hodinový manžel v nás evokuje muže, kterého si můžeme zavolat pro případ, že potřebujeme něco opravit v domácnosti, nebo také intimně uspokojit. Jaké však zklamání, když zjistíme, že hodinový manžel je vlastně manželem jen napůl.

 

Na druhou stranu, povolání hodinový manžel, je povolání jako každé jiné. Jinými slovy, kde je psáno, že není možné, aby se hodinový manžel zamiloval do klientky, která potřebuje jeho profesionální služby? Takže, ještě než žena, která si zavolala hodinového manžela, složí zbraně a smíří se s tím, že tento muž není pro ni, může na něm vyzkoušet, zda se chopí jen kladívka, šroubováku, kleští, malířské štětky, nebo i jiného náčiní, které ukrývá toaletní stolek v ložnici.

Profesionální služby hodinového manžela

Zkušený a všestranný hodinový manžel je velmi poptávaným jedincem. Takový manžel totiž může v domácnosti zastat řadu práce, na kterou žena nemá kapacitu, zkušenost, vzdělání, náčiní. Hodinový manžel může suplovat malíře, natěrače, tapetáře, podlaháře, obkladače, instalatéra, elektrikáře, zedníka aj. V rámci některých prací si muž vystačí se zkušenostmi, s praxí. V rámci jiných prací může být muž přímo vyučen v daném oboru, mít patřičné oprávnění, certifikát apod. Pokud tedy daný hodinový manžel zastane hned několik prací, je zřejmé, že jeho obliba bude stoupat, a je zřejmé, že bude poptávaný více, než jednotliví řemeslníci. S šikovným hodinovým manželem je totiž možné ušetřit finance i čas.

Využití profesionálních služeb hodinového manžela

Mohlo by se zdát, že služeb hodinového využívá jen osamělá žena, které chybí v domácnosti mužská ruka. S největší pravděpodobností jsou nejčastějšími klientky hodinového manžela právě osamělé dívky, ženy, kterým například kape kohoutek, ucpal se odpad, potřebují vymalovat, smontovat nábytek aj., ale konkrétní řemeslníky volat nechtějí. Ženy, které žijí sami, či jsou svobodnými, rozvedenými matkami, nejsou jedinou klientelou hodinových manželů. Hodinového manžela také poptávají ženy vdané, ale dokonce i muži. V obou případech je pak brán hodinový manžel jako všestranný řemeslník, který zastane práci hned několika oborů, tudíž může vyjít po stránce finanční levněji. Vyskytuje-li se totiž v domácnosti muž, partner, manžel, pak by přes své ego, přes svoji ješitnost nepřenesl, že si žena zavolala na pomoc jiného muže, aby doma něco spravil. Pokud by však bylo zřejmé, že hodinový manžel není jen mužem, ale je řemeslníkem, pak by partnerovo, mužovo ego neutrpělo, a vše by bylo v pořádku.

Výběr hodinového manžela

Hodinový manžel může být zapsaný jen v seznamu podnikatelů, ale také může mít své webové stránky. Hodinový manžel si může také zadat inzerát, respektive reklamu v místním zpravodaji apod. Největší šanci, co do získání práce, mají ti, kteří mají webové stránky, které budou přehledné, aktualizované, vše říkající. Je možné si také do profilu dát fotografii. Pokud si bude hodinového manžela vybírat žena, pak se spíše zaměří, kromě výčtu prací, také na estetickou stránku webových stránek a zmíněnou fotografii. Tzv. haló efekt zde funguje, a bude-li ženě hodinový manžel na fotografii sympatický, pojme k němu důvěru, pak ho telefonicky, či písemně kontaktuje, aby si s ním sjednala pracovní schůzku.

Z hodinového manžela rodinný hodinový manžel

Slovo dá slovo, a hodinový manžel ženě nabídne své služby ve stanoveném termínu, na kterém se domluvili. Je také možné, že činnost, kterou po něm žena chce, bude zvládnutelná za pár desítek minut, a tak rovnou na schůzce, která měla být spíše informativní, udělá požadovanou práci, či její část. V každé domácnosti se opakovaně najde něco, co je třeba opravit, zmodernizovat, zrekonstruovat apod. A tak je celkem pravděpodobné, že hodinový manžel nebude v jedné domácnosti jen jednou, ale vícekrát, a o to s větší pravděpodobností, pokud s jeho službami bude zákazník spokojený. To, co se zpočátku jevilo jako čistě profesionální vztah, se však může časem vyvinout i jiným směrem. Z hodinového manžela se může stát tzv. rodinný hodinový manžel, tak jako je tomu například u finančních poradců, doktorů apod. Takovýto vztah je přínosný pro obě strany, protože hodinový manžel již zná dobře onu domácnost, snadno se v ní orientuje, a tudíž i různé opravy, rekonstrukční práce aj., mohou jít rychleji od ruky. No, a zákazník, či zákaznice vědí, koho si pouští do bytu, domu, a nemusí mít obavy, že by jejich soukromí bylo nějak zneužito.

Z hodinového manžela kamarád

Kde všude se může zrodit láska? Tak například na pracovišti, kde jedinci tráví značnou část svého času, a druhého mohou lépe poznat hned z několika stránek. Láska se také rodí v cvičících centrech, ale i náhodně, kdy hovoříme o lásce na první pohled. Častokráte však láska vzejde z přátelství, kamarádství. Taková láska sice není jako žhavý plamínek, jiskra, na rozdíl od lásky na první pohled, zato se však může těšit z pevných základů, které jsou pro vztah mnohem důležitější a trvanlivější. Pokud bychom pak dali dohromady lásku z pracovního prostředí a lásku z přátelství, může se zrodit láska i mezi hodinovým manželem a jeho klientkou. Taková láska není ničím překvapující, naopak by mohla být očekávána. Opačné pohlaví to k sobě táhne. A pokud jsou si dva sympatičtí, rozumějí si, a nijak jejich láska neohrozí ani jednoho z nich, pak není důvodu se vznikajícím citům bránit.

Naplánování lásky mezi hodinovým manželem a klientkou

Ženám nelze odepírat jejich schopnost plánování, ale také manipulování. Vznikající láska mezi hodinovým manželem a klientkou, může být čistě náhodná, ale také naplánovaná. Žena může mít hodinového manžela již vyhlédnutého, a pod záminkou nějaké práce v domácnosti, si ho k sobě zavolala. Muž samozřejmě nic netuší, protože například takové vymalování, vytapetování, patří k výčtu služeb, které nabízí. Žena si může „vymyslet“ práci, která je na více dnů, aby tak měla větší šanci muže svést, nebo také bude hodinového manžela kontaktovat opakovaně, ovšem s tím, aby to nebylo příliš nápadné. Pak bude hodně záležet na důvtipu hodinového manžela, ale také jeho zájmu, zda se bude chtít s ženou blíže poznat, nebo bude chtít zachovat čistě profesionální vztah. Ani muži však nejsou nijak hloupí. Hodinový manžel může poznat, či vycítit, co se mezi ním a klientkou odehrává, a přistoupí na hru zákaznice. I on si začne hrát, ovšem s tím, aby žena nepoznala, že již ví, o co tady vlastně jde. Začne tak hra na kočku a na myš. Vítězem pak mohou být oba dva, protože jak ženě, tak mužovi je příjemné, že jsou spolu, a tráví společný čas.

Jednoduchý způsob seznámení se s mužem

V dnešní době je možné se seznámit různým způsobem, od tištěného inzerátu, po facebook, ale také náhodné oslovení v posilovně, venku aj. Jenže, jedna věc je otázka, kde se můžeme seznámit, a druhá věc je, koho oslovit, respektive kde najít toho pravého jedince. Pokud již ženu zaujme nějaký muž, pak může být buď zadaný, nebo ženatý, či po detailnějším prozkoumání zjistí, že mají odlišné názory, zájmy apod. U hodinového manžela se nabízí, že by se mohlo jednat o poměrně jednoduchý způsob seznámení. Zjistí-li žena, že je hodinový manžel ženatý, či se jeví jinak, než si ve svých představách vysnila, jednoduše ho po skončení odvedené práce již nebude kontaktovat. A třeba to zkusí s jiným hodinovým manželem. Jedno má však žena u hodinového manžela jisté, a to že se umí otáčet, že bude v domácnosti zručný. Na druhou stranu by však také žena měla počítat, že dojde-li k bližšímu seznámení mezi ní a hodinovým manželem, tak to samé na muže může zkoušet i jiná žena.

 

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9290 (magazinerotika.cz#190)


Přidat komentář