Vliv kojení na sexuální touhu ženy

S příchodem miminka na svět nelze říci, že by u partnerského soužití nedošlo ke změně. Především se vše bude točit kolem nového člena rodiny. Na řadu jiných věcí nebude čas, nálada, chuť. Milostný život však nemusí utrpět větší újmu.

 

Pokud vše probíhá v pořádku, pak novopečená maminka své miminko kojí. A v právě v průběhu kojení povětšinou řada žen nemá na sex ani pomyšlení. Nemusí však jít o kojení, jako takové, ale co kojení doprovází, co s ním souvisí. K novorozenci je totiž třeba vstávat i několikrát za noc, což samozřejmě maminku vysiluje, společně s další péčí o miminko, ale také se starostí o domácnost. I když muž chodí do práce, tj. je plně vytížen, žena prakticky funguje na více, než 100%. Nelze se pak moc divit, že žena se večer vidí v posteli, ovšem za účelem spánku, ne postelových radovánek.

Zájem o sex před porodem

Chuť na sex se může u ženy diametrálně lišit v období před otěhotněním, v průběhu těhotenství, a po porodu. V prvních dvou případech se muži mohou spíše radovat, než smutnit. Poměrně často je diskutovaný sex během těhotenství. Zde jsou spíše na vážkách muži, než ženy. Těhotná žena v době, kdy čeká miminko, může zaznamenat zvýšenou chuť na milování. Změna pak může nastat, jakmile přijde človíček na svět, a žena začne kojit. I přes původní náruživost, která byla pro ženu příznačná, se nyní žena potýká s citovým ochladnutím, ovšem pouze v podobě sexu.

Sexuální apetit v období kojení

Jak to, že některá žena, která kojí, pociťuje zvýšenou potřebu sexu, zatímco u jiné ženy je tomu naopak? Již jsme uvedli, že nejde jen o samotné kojení. Pokud bychom však vzali v úvahu samo kojení, tak při něm dochází k uvolňování látek, které mohou ženě přinést zvýšení sexuálního apetitu. Ony látky, o kterých je řeč, mohou působit jako afrodiziaka, která je možné získat z cílené volby stravy, ale i podpůrných preparátů. Kojící žena tak vlastně nemusí nic navíc dělat, a přesto se může těšit z větší chutě na milování, než jiné ženy, které nekojí.

Připravenost ženy na milování po porodu

Ne nadarmo se říká, že žena je příliš komplikovaná, aby jí muž dokázal porozumět. Ponechejme však stranou citovou stránku, a soustřeďme se na stránku fyzickou, která se však mnohdy s citovou úzce prolíná. Ženské tělo může být připravené na milování již po skončení šestinedělí. Nelze však opomenout vliv porodu a následnou změnu, která ženu potká. Nejenže každá žena je jiná, ale i samotný porod může proběhnout zcela jinak. A vezmeme-li pak v potaz jedinečnost ženy, pak i lehčí průběh porodu může žena vnímat hůře, než jiná žena, která třeba prodělala komplikovaný porod. Vše tak souvisí se vším.

Vliv tělesné vůně kojící ženy na sexuální touhu

Určitě jste již slyšeli, četli, nebo sami zažili, že samotná tělesná vůně může zvyšovat sexuální touhu. Tělesná vůně může působit na jedince mnohem více, než sebepříjemnější parfém, a to zvláště, je-li jedinec zamilovaný. V případě ženy, která porodí miminko, pak můžeme hovořit nejen o lásce k mužovi, ale také k miminku. Ženu tak mohou city doslova zasáhnout, a přemoci. Důležité však bude, zda se bude jednat o city pozitivního, či negativního charakteru. V případě ženy, která kojí, se může její tělesná vůně promítnout nejen do většího zájmu partnera, ale také samotné ženy. Byla by však škoda překrýt vlastní vůni jakýmkoli silným parfémem, který by jí přerušil.

Vůně mateřského mléka jako afrodiziakum

Žena může se svojí vůní kouzlit mnohem více, než muž, a to díky období, kdy kojí. Kromě své tělesné vůně, která je pro ženu přirozená během celého života, se k ní ještě připojuje další vůně, která vzniká během kojení. Hovoříme o vůni mateřského mléka. Kombinace mateřského mléka s vůní milované ženy pak působí doslova jako smršť touhy, a to nejen pro muže partnerky, ale i pro samotnou partnerku. I miminko je spokojenější, může-li být v náruči, blízkosti své maminky. Vůně, kterou žena produkuje, totiž přitahuje a uvolňuje, uklidňuje zároveň. Zatímco miminko se cítit při kojení v bezpečí, milované a chtěné, muž a žena touží po častějším objetí. Možná, zpočátku bude plně stačit, když se muž s ženou k sobě budou jen tak tulit, než se žena bude cítit po těle zcela fit, a sžije se s novými pocity, které se uvnitř ní odehrávají.

Sladění sexuálních potřeb u partnerů

Mnohým párům se nedaří sladit jejich sexuální potřeby. Na vině může být únava, časová tíseň, zdravotní stav aj. Zatímco jeden z partnerů by rád sex častěji, druhého může sužovat některý z uvedených důvodů, nebo má jiné potřeby. Během života žena prochází řadou etap, které samotné mohou mít významný vliv na její sexuální život. K jedné etapě patří bezpochyby období těhotenství, a po porodu, kdy žena kojí. A právě období, kdy žena kojí, může pomoci sladit případný nesoulad partnerských sexuálních potřeb. Při kojení je žena klidnější, spokojenější, pociťuje naplnění jejího poslání, ale také lásku. Muž by však měl vycítit případný výkyv nálady, který u některých žen dochází, kdy jsou po porodu naopak plačtivé, lítostivé atd. Muž by v takové chvíli měl fungovat jako opora, bezpečí, kdy by měl partnerce prokazovat lásku. Bude-li se žena cítit komfortně, nic nebude bránit, aby došlo k uspokojení sexuálních potřeb.

Kojení jako alternativa antikoncepce

Jsou páry, které berou období kojení jako jednu velkou příležitost k milostným radovánkám. Žijí v představě, že žena, dokud kojí, tak vlastně nemůže otěhotnět, a tak se ani moc nesnaží o nějakou ochranu. Na jednu stranu je fakt, že kdyby žena užívala například hormonální antikoncepci, pak se její libido může výrazně snížit. Ovšem, nelze brát kojení jako jistotu, že by nemohla přijít do jiného stavu. Rozhodně je třeba opatrnosti, nesnaží-li se tedy pár o další otěhotnění, krátce po porodu ženy. Ideální je, aby měl muž kondom. I taková přerušovaná soulož není zrovna jistá, pokud partner nedokáže zaručit, že by včas, tj. před ejakulací z partnerky vyšel.

Ztráta nadbytečných kil díky kojení i sexu

Není snad žena, která by veškerá nabraná kila během těhotenství zanechala v porodnici, a domů šla se svojí původní váhou. Takových případů je skutečně mizivé množství. A i když je žena o nějaké to kilo lehčí, těhotenství a porod zanechalo stopu na jejím těle co do stránky vzhledové. Postava může být povolená, méně pevná. Z tohoto důvodu se ženy snaží vyhýbat milování, protože mají pocit, že se nebudou mužovi líbit. Žena však tak činí sama proti sobě. Díky milování se totiž žena může zbavit nejen přebytečných kil, kdy se jí rychleji může vrátit postava do původní podoby, ale také se její postava zpevní. Kila navíc tak mohou poměrně snadno miznout s kojením a sexem zároveň. Každý rozumný muž ví, že žena potřebuje čas, aby se nejen sžila s novou rolí matky, ale také, aby se dala zase do formy. A v obou případech může být muž ženě značně nápomocný. Není vůbec nutné se nutit do milování za denního světla, tj. v osvětlení, kdy by se žena cítila nesvá. Milování při tlumeném osvětlení může pomoci ženě odbourat zábrany, kdy si pak mohou oba dva milování plně vychutnat. Čím častěji se pak pár bude milovat, tím rychleji dojde ke zvýšení sebevědomí ženy, a k lepší postavě.

 

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9306 (magazinerotika.cz#255)


Přidat komentář