Vliv hormonální antikoncepce na libido

Jste natolik uvědomělé, že jste neponechaly nic náhodě, a nechaly si doporučit, předepsat hormonální antikoncepci? Zatímco v domnění, že si nyní budete o to více užívat sexu, jste zjistily, že Vaše libido pokleslo? Kde se ukrývá viník?

Hormonální antikoncepce je poměrně velmi oblíbená především u mladých žen, které žijí v pevném partnerském svazku, a ještě neplánují rodinu. Hormonální antikoncepce sice není antikoncepcí, která ochrání před případnou přenosnou pohlavní nemocí, ale před početím. Současné užití kondomu a hormonální antikoncepce není nutné právě u páru, který žije monogamním způsobem života, kdy jak žena, tak muž nevyhledávají sexuální dobrodružství i někde jinde. Nutno však dodat, že každá mince má dvě strany. I v tomto případě tedy hormonální antikoncepce přináší výhody, ale řekněme i jisté nevýhody, pomineme-li například finanční výdaje za hormonální antikoncepci. Jedna z nevýhod se může promítnout do míry libida ženy. Ne každá žena sice zaznamená, že její chuť na sex, poklesla. Přesto však můžeme hovořit o více jak desítkách procent žen, které se potýkají se sníženým libidemdůsledku vlivu hormonální antikoncepce. Nebo snad za daným stojí psychika?

Formy hormonální antikoncepce

Řekne-li se hormonální antikoncepce, pak si nemalá řada dívek, žen představí hormonální antikoncepci ve formě pilulky. Pilulky však nejsou jedinou formou hormonální antikoncepce. Můžete si nechat od ženského lékaře doporučit také tzv. antikoncepční náplast, ochranný prsten, tříměsíční obstřik v podobě injekce, antikoncepční tyčinku, hormonovou spirálu. Ponechme však stranou samotný výběr hormonální antikoncepce. Nás spíše bude zajímat, jak je to s vlivem hormonální antikoncepce na Vaše libido.

Vliv jednotlivých forem hormonální antikoncepce na libido

Nelze jednoznačně říci, že například hormonální antikoncepce ve formě pilulek Vám nejpravděpodobněji způsobí pokles libida. Každá žena totiž reaguje jinak, respektive její organismus. Nikde však není psáno, že byste nemohla hormonální antikoncepci měnit. Jenže, zase tak lehké to není. Přeci jenom má hormonální antikoncepce dopad na Váš organismus, a řekněme během jednoho roku změnit třikrát, či víckrát formu hormonální antikoncepci, vám zrovna moc nemusí prospět. Držet se toho, že například kamarádky, které užívají určitou formu hormonální antikoncepce, mají nyní potíže se sexem, Vám může být vodítkem, ale jen do nějaké míry, ne zásadní. V případě, že se u Vás objeví v souvislosti s vybranou hormonální antikoncepcí pokles, či ztráta zájmu o sex, pak by bylo dobré na krátký čas s antikoncepcí přestat. Uvidíte, zda se Vám sexuální touha vrátí, či nikoliv. Myslete však také na to, že se může jednat o tzv. placebo efekt.

Ztráta libida po hormonální antikoncepci jako placebo efekt

Asi jen málokdo z nás si před užitím nových léků, preparátů nepřečte příbalový leták. Každé léčivo by mělo takový příbalový leták bezpodmínečně obsahovat, stejně tak hormonální antikoncepce. Kam zabrousí Vaše oči, kromě způsobu užívání? Jistě si přečtete i vedlejší účinky hormonální antikoncepce. Jeden z vedlejších účinků, který můžete najít, bude právě případná ztráta libida, snížená chuť na sex, deprese, rozkolísaná nálada. Jistě, koho by toto zjištění nechalo chladným? Jenže napsaná slova se Vám mohou vrýt do podvědomí, a přestože na ně nebudete myslet, již ve Vás budou zakomponovaná. Začnete se, ač třeba nechcete, více pozorovat. Jakýkoli náznak existence vedlejšího účinku, Vás utvrdí v tom, že se s ním potýkáte. A o to více se pak na onen vedlejší účinek upnete, a soustředíte se na něj. Vše se však může „jen“ odehrávat ve Vaší hlavě, kdy si onen pocit zafixujete, a podle něj se pak budete řídit. Ztráta libida tak může u někoho být skutečně jen v podobě domněnky, zatímco u jiného skutečností. Hranice mezi domněnkou a skutečností prakticky nic nedělí. Jak však zjistit, zda máte ztrátu libida zafixovanou, a viník je někde jinde, například v tom, že již nechcete s partnerem, manželem spát? V takovém případě bude zapotřebí hlubší sondy do Vaší duše.

Vědecká studie vlivu hormonální antikoncepce na libido

Ne však ve všech případech jde jen o fikci, přelud vlivu hormonální antikoncepce na libido. Ostatně, to dokazuje nejedna vědecká studie, kdy vědci zkoumali hormonální antikoncepci ve spojení s poklesem libida u ženy. Vědci došli ke zjištění, že hormonální antikoncepce může mít skutečně vliv na některé ženy, co do ztráty libida. Navíc zjistili, že pokles libida může způsobit různá forma hormonální antikoncepce, tedy ne jen například pilulky, ale třeba i nitroděložní tělísko. Pokud pak navíc dívka, žena měla již před započetím hormonální antikoncepce potíže s dosáhnutím orgasmu, může jí hormonální antikoncepce učinit ne zrovna milou službu. A jak je to s četností poklesu libida u žen, které užívají hormonální antikoncepci? Ta je poměrně vysoká. Můžete se dočíst, že ztrátou libida trpí až 30% žen, či dokonce dvě ženy z pěti.

Sexuální dysfunkce u žen

Sexuální problémy nepostihují výhradně jen muže. Muži se trápí například předčasnou ejakulací,** neschopností dosáhnout erekce**, či udržení erekce, nebo s prostatou, která ovlivňuje jejich sexuální život. Zatímco muži ani tak nemají problém s vyvrcholením, u žen je tento fakt poměrně častý. Poměrně malé procento žen dosáhne orgasmu uvnitř vagíny, a tak se ženy soustřeďují na stimulaci klitorisu. Ovšem, ani stimulace klitorisu není pro každou ženu automatickým vodítkem, že zde orgasmu dosáhne. Neschopnost dosáhnout orgasmu, má pak neblahý dopad na kvalitu života, jako takového. Pokud se žena potýká s nepravidelným dosáhnutím orgasmu, kdy jednou ho dosáhne, podruhé ne atd., pak jí může hormonální antikoncepce připravit nepříjemné překvapení. Půjde pak hlavně o to, co je pro samotnou ženu důležitější, zda zdraví, ochrana, nebo čistě jen sexuální potěcha. Ženy však oproti mužům mohou samotný orgasmus vynahradit předehrou. Ona předehra je pro řadu žen mnohem přínosnější co do uspokojení, než samotná soulož. A to i přesto, že při předehře orgasmu nedosáhnou. Mazlení, hlazení, jemná masáž je pro ženu velmi příjemnou záležitostí. Sama řekněte, čemu byste dala přednost. Byl by to sex, u kterého by však nebylo zaručené, že dosáhnete orgasmu, nebo dlouhá, až hodinová předehra plná mazlení, něžností? Odpověď je nejspíš zřejmá, a bude znít volba číslo dvě.

Pokles vzrušivosti u ženy

Co mají společného veškeré formy hormonální antikoncepce? Již název sám napovídá, a jedná se o hormony. Hormony, které se starají o to, aby zastavily u ženy ovulaci, přímo nezpůsobí pokles libida, ale způsobí pokles hladiny testosteronu. A právě míra hladiny testosteronu má významný vliv na to, jakou má žena chuť na sex. Respektive testosteron je velmi důležitý pro schopnost ženy se vzrušit. Jakmile je hladina testosteronu snížena, byť minimálně, může se muž doslova přetrhnout, a stejně ženu nevzruší. Hlášky typu, že je žena frigidní, že ochladla, že po té, co se k sobě pár nastěhoval, se žena již nechce milovat, jsou tak trochu podpásové. Muži by měli všechno toto vědět, a pak by hned změnili názor na to, když jim něžné pohlaví říká, že nemají náladu, chuť na sex. Vše totiž souvisí se vším. Skutečně nemusí jít jen o pouhopouhou výmluvu, jak se nejeden muž domnívá. Na vině může být svým způsobem i muž, který třeba partnerku, manželku uvrtal do toho, aby si nechala předepsat hormonální antikoncepci.

Vliv hladiny testosteronu na vzrušení ženy

Stojíte-li teprve před volbou hormonální antikoncepce, pak není od věci se Vašeho ženského lékaře zeptat, zda vám může říci, jak moc Vám klesne s danou antikoncepcí hladina testosteronu. Je možné, že na Vás bude koukat nechápavě, a nebude vědět, proč to chcete vědět. Váš zájem o antikoncepci ho však také může potěšit, a s ochotou Vám odpoví na všechny otázky, kdy pak společně vyberete pro Vás tu nejvhodnější formu antikoncepce, abyste si mohla užívat sexu a být zároveň chráněna.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9298 (magazinerotika.cz#227)


Přidat komentář