Vášnivost mužů s pleší

Muži mají hned několik chloub, na kterých si zakládají. Především je to jejich mužství, výška, ale také kštice. Řada mužů se s věkem stává více sexy, jak jejich skráně šediví. Co však muži, kteří mají vlasů poskrovnu, či dokonce žádné?

Dříve možná platilo, že plešatý muž není mužem v pravém slova smyslu. Muži, kterým vlasy valem ubývají, se mohou snažit o zamaskování tzv. přehazovačkou. Takové maskování však funguje jen do chvíle, než zafouká, nebo než se žena prohrábne v mužových vlasech. Navíc, neustálé sledování, zda je každý pramen vlasů tam, kde má, je poněkud stresující.

Rozhodnutí k oholení hlavy

Mezi věčně utrápenými muži jsou však i tací, kteří odhodí zábrany, předsudky, a z nedokonalosti učiní naopak přednost. Všechny zbytečky vlasů prostě půjdou dolů. S posledním pramínkem vlasů pak muž může pocítit úlevu. Jistě, může zažít i prvotní šok, jak zjistí, že vypadá bez vlasů zcela odlišně. I jeho přátelé, kamarádi, spolupracovníci, mírně řečeno zůstanou stát s otevřenou pusou dokořán. Jde však jen o zvyk. Muži s pleší rozhodně nejsou něco méně. Dokonce to ženy k nim může více přitahovat, protože se vymykají od normálu, běžného muže. A tak plešatý muž může mít kolem sebe více žen, než pořádný vlasáč. Vyrovnaného, sebevědomého plešatého muže, žena hned na první pohled pozná. Rozhodně nepůjde se sklopenou hlavou.

Dobrovolné oholení hlavy

Mohlo by se na první pohled zdát, že muži, kteří jsou plešatí, tak učinili pouze z důvodu, že jim vlasy začaly řídnout, padat apod. Mezi muži však můžete najít i nemalý počet těch, kteří se dobrovolně rozhodli k oholení hlavy. Holá hlava totiž může být i ryze módní záležitostí. Nejen s vlasy je tak možné učinit rozličné módní kreace. Pleš patří k módě, a dá se i říci, že hned tak z módy nevyjde. Krom toho, každá móda se vrací, ať už co do oblečení, tak účesů. Opět se tak dostáváme k tomu, že z nedokonalosti dokážou muži naopak vyzískat body navíc.

Image plešatého muže

Že plešatí muži nemají zrovna moc možností, jak svůj vzhled ještě vylepšit, pozměnit? Oholením veškeré jejich kouzlení, tvoření skončilo? Rozhodně tomu tak není. Můžete sice spatřit plešatého muže, který má nejen hladce oholenou hlavu, ale také tvář. Můžete však spatřit muže s holou hlavou, kteří si pěstují vous, knír. Kombinace holé hlavy s vousy je velmi výrazná, atraktivní a dynamická. O to více, pokud vous muže je hustý a je kontrastní k barvě jeho pleti. Jinými slovy, pokud je vous muže tmavý, pak takovému muži řada žen neodolá. Minimálně si muž může být jistý, že se po něm žena ohlédne. Plešatý muž s pěstěným vousem se zcela odlišuje od běžného muže. Pokud je muž navíc módně oblečen, pak není pochyb, že se ostatní muži hned musí cítit v nevýhodě, jakmile takového muže spatří tzv. na lovu.

Výjimečnost plešatého muže

Již z výše uvedených důvodů, kdy se muž stydí, trpí jeho ego, jste moc plešatých mužů nemusela spatřit. Ti muži, kterým se tvořily na hlavě ostrůvky, či jim vlasy ustupovaly z čela, totiž volili již zmiňované přehazovačky, ale také příčesky. S tím, jak však muži zaznamenali pozitivní ohlas u žen, když se před nimi objevili s holou hlavou, jich postupně přibývá. V současnosti již tedy není nic výjimečného vidět muže s pleší. Bereme je jako zcela normální jedince, přesto však vystupující z řady, davu. I přes fakt, že plešatých mužů přibývá, stále tvoří mezi muži menšinu. V tomto případě má menšina u žen větší devizu. Ženy totiž mají rády výjimečnost. Nerady se obklopují věcmi, oblékají šaty apod., které je možné spatřit všude kolem. A mít po boku muže s pleší, je rozhodně vymykání se od běžného obrázku, kdy potkáme ženu s mužem, ať už má vlasy krátké, dlouhé, prošedivělé.

Citlivost plešatého muže

Plešatí muži mohou v ženě vyvolat zcela dva protichůdné dojmy. Plešatý muž tím, že nemá vlasy, je svým způsobem zranitelný. Nemá jeden ze svých ochranných štítů, se kterým může jít do boje. Pokud se pak sloučí ona zranitelnost s dobrým srdcem, odvahou a vysokým sebevědomím, je pak takový muž pro ženu velmi atraktivním, zajímavým jedincem. V muži se totiž mísí citlivost s odhodlaností. Muž, přestože nemá vlasy, na které si řada mužů značně zakládá, si je vědom své ceny, své vnitřní síly. A ta je pro ženy velmi vzrušující.

Bojovnost plešatého muže

Plešatý muž svojí neotřelou vizáží také může u druhých vzbuzovat určitou míru agrese, bojovnosti, nebezpečenství. A i když se zdá, že ženy chtějí výlučně jen něhu, citlivost, tak taková přemíra něhy, citlivosti může začít nudit. Oproti tomu jistá dávka nebezpečenství je pro ženy jako magnetem. Žena si může být moc dobře vědoma, že muž, kterého má před sebou nejspíš nebude žádný andílek, kterého by mohla předělat k obrazu svému. Jenže právě to ženu k muži tajemnému, drsnému přitahuje. Příliš hodní, sladcí muži jsou sice fajn, mají své fanoušky u něžného pohlaví, ale ženy spíše potřebují kombinaci něhy, akce, tajemna. A takovou kombinaci může ženám nabídnout právě muž, kdy jeho oči prozrazují, že má dobré srdce, je něžný, ale přitom jeho vzhled naznačuje, že má pěkně ostré lokty. Ženy mají rády klid, pohodu, harmonii, ale zároveň se nechtějí nudit, prožívat každý den zcela stejně. Ženy potřebují i dynamičnost, posun. Muž zženštilého typu by jim mohl snést modré z nebe, což jistě nejedna žena přivítá. Jenže zženštilý muž není pro ženy tím mužem v pravém slova smyslu. Muž by měl být především chlapem. A plešatý muž svým vzhledem vůbec na první pohled nevyvolává jemnost, citlivost, poníženost.

Vášnivost plešatého muže

Již z výše uvedeného, to ženy táhne k plešatým mužům, protože předpokládají, že jim muž může nabídnout více, než muž průměrného vzhledu. Od muže s pleší ženy očekávají jinou dimenzi sexu. Takového muže budou ženy brát jako například cizince, kdy pro každý národ jsou typické určité zvyky, ale i odlišnosti v milování. Plešatí muži tak mohou mít v mnoha ohledech navrch před vlasatými muži. Přesto, že plešatost již dávno není handicapem, může některý muž svoji pleš v hloubi své duše považovat za určité mínus. Dostáváme se tak na začátek našeho článku, kdy jeden parametr, na kterém si muži zakládají, vlastně plešatý muž nemá. Navenek se sice plešatý muž může stavět do pozice hrdiny, sebevědomého muže. Jakmile však žena pronikne pod jeho ochranou slupku, kterou si plešatý muž opatřil kvůli své vlastní obraně před vnějším světem, žena pozná citlivost a něhu jeho duše.

Věrnost plešatého muže

Muž s holou hlavou může být uvnitř křehký, zranitelný, a moc dobře si bude uvědomovat jistou slabinu, kterou však umě zakrývá. I když jsou ženy, a není jich málo, kterým se plešatí muži líbí, přesto jich není většina. A toho si je plešatý muž vědom. Jakmile tak získá ženu svého srdce, bude se snažit, aby jí poskytl maximum. Bude ji projevovat lásku, věnovat se jí, bude jí věrný. Žena se tak o to více bude utvrzovat v tom, že plešatý muž je mužem několika tváří. A tím bude pro ženu muž ještě zajímavější, tajemnější. Potká-li tedy žena plešatého muže, zajiskří to mezi nimi, má poměrně velkou šanci, že se jí s ním bude žít jako v pohádce.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9291 (magazinerotika.cz#191)


Přidat komentář