Sny o jiném muži

Sny, které se nám zdají, mohou být bláznivé, nelogické, strašidelné, záhadné, ale také příjemné, vzrušující, plné erotiky. Zdálo se Vám, nebo se Vám zdává, že jste ve snu s jiným mužem, ať už ve vší slušnosti, nebo v milostných hrátkách?

Pamatujete si Váš sen, nebo alespoň částečně, či jeho stěžejní části? Utkvěl Vám v hlavě onen muž, ani ne tak, že byste ho znala, ale protože jste zaskočena, že se Vám vůbec zdá o cizím muži? Jste po probuzení z Vašeho snu zmatená, a nevíte, co si máte myslet? Svým způsobem se cítíte provinile, protože se Vám onen muž ve snu líbil, vzrušoval Vás, a byl prostě dokonalý? Přejete si, abyste však již takovýto sen obdobného rázu neměla, nebo naopak ve skrytu duše doufáte, že společně s nocí, dalším spánkem, přijde i onen neznámý? A co když se Vám zdálo o někom blízkém, koho dobře poznáte? Co když se Vám zdálo o kolegovi z práce, či o sousedovi, kdy bude jen otázkou času, že ho střetnete, a budete s ním hovořit?

Sny – příběhy odehrávající se během spánku

Na sny se můžeme dívat nejen z vědeckého hlediska. Svým způsobem jsou pro nás stále záhadou, zvláště když se v nich zjeví osoby, které jsme předtím nepoznali, a ovlivní pak náš život. Jsou sny, které jsou značně nereálné, ale i sny, které se plní. Ne vždy, a ne každému se sny zdají. A to samé platí i při probuzení, kdy někdo rázem zapomene, co se mu vlastně zdálo. Jiný si však může do detailu přehrávat jednotlivé sekvence snového příběhu. Na někoho pak sen zanechá takový dojem, že je i po následující hodiny jím ovlivněn. Kdo z nás by si pak nepřál spíše příjemné sny, místo děsivých nočních můr. Na sen o cizím muži se pak může každý dívat jinak. Někdo bere takový sen, jako hrozbu, další jako příležitost, nenaplněnou touhu aj.

Sen o jiném muži – touha po něze

Ženě se může zdát o jiném muži, ať už je sama, nebo s někým chodí, či dokonce žije, tvoří manželský pár. Sen o jiném muži může být na poli násilnickém, kdy je například stíhána psychopatem, vrahem, ale také na poli kolegiálním, kdy s daným sdílí kancelář, či na poli romantickém, kdy se spolu sbližují, milují. Sen o muži může vyjadřovat, že se ženě nedostává patřičné pozornosti ze strany muže. Taková žena sice může žit v relativně spokojeném svazku, ale uvnitř sebe bude pociťovat jistou absenci čehosi. Ono čehosi může být právě dotek, něha, pozornost, náruč. Možná, že si sami neuvědomujeme, nevnímáme, ani nijak zvlášť nad tím nepřemýšlíme, že nám chybí pozornost od muže, byť vlastně s námi tráví čas. To, že je s námi muž fyzicky v jedné místnosti, ještě neznamená, že je skutečně s námi. Je velký rozdíl mezi tím, jestli spolu dva žijí, či žijí jen vedle sebe. A tak sen o jiném muži může být jakýmsi nevysloveným přáním, kdy žena touží nejen po opěrném bodu, bezpečí, ale také po něžnostech, společném souznění.

Sen o jiném muži – ne/vypovídající nevěra

Nevěra nastupuje v momentě, kdy navzájem zadaný pár, či jeden z nich podvádí protějšek s jiným partnerem. Nevěra však může nastat pro mnohé z nás mnohem dříve. Každý se totiž dívá na nevěru jiným způsobem. Pro někoho je nevěrou již chvíle, kdy dva flirtují, dají si polibek, byť přátelský, nebo při oslavě narozenin, výročí, dojdou si společně na kávu apod. Někdo považuje za nevěru i takový sen, kde je aktérem** cizí muž**. A nemusí se vyloženě jednat o romantický sen, který je plný objetí, polibků, mazlení, milování. Pokud se Vám samotné zdál sen o jiném muži, a pak jen tak „pro oživení“ vztahu tuto skutečnost sdělíte partnerovi, manželovi, může začít žárlit, může Vás podezřívat i z toho, že se chcete pobavit s jiným mužem. Opatrně tedy se sdělováním Vašich snů, natož romanticky laděných. A pokud Vy sama se odsuzujete zato, že se Vám zdálo o jiném muži, není třeba toho činit. Proč se hned odsuzovat a trápit za sny, které se nám zdají, a to navíc, jsou-li pro nás příjemné.

Sen o jiném muži – ovlivňuje přítomnost žití

Sen o jiném muži může ženu natolik rozhodit, že se dotkne jejího skutečného žití. Sen může být jen jeden, ojedinělý, ale také se může opakovat, či se odvíjet, jako příběh. Pokud je žena ve snu s mužem spokojená, či dokonce prožívá šťastnější chvilky, než s mužem, se kterým chodí, žije, pak se může cítit v menší, či věší míře provinile. Přistihne se, že na onoho neznámého myslí, i když je jen vysněný, není skutečný. To ji však také může vnuknout myšlenku, že v jejím životě nemusí být jen jeden muž, a že možná se současným mužem není natolik spokojená, jak si myslela. O to horší situace nastane, pokud se ženě nezdá jen o vysněném, neexistujícím muži, ale o reálném.

Sen o sousedovi, kolegovi, kamarádovi

Jedna věc je popasovat se se snem, kdy se nám zdá o cizím muži, a se snem, kdy se nám zdá o muži, kterého poznáme, potkáváme. Může se jednat například o souseda, kolegu z práce, kamaráda, kamaráda našeho muže, nadřízeného aj. Pokud se navíc ve snu jedná o romantiku, něžnost, blízkost, milování, o to horší, složitější pak může být příští střetnutí s dotyčným mužem. Nebudete vědět, jak se chovat, tvářit, a to i přes to, že pouze Vám se zdál onen sen, ne muži. Je také velmi pravděpodobné, že se na onoho muže pak více soustředíte, zaměříte svoji pozornost. A pak může být také jen otázkou času, kdy i muž vycítí, že se k němu chováte jinak, jinak se na něj díváte. A není výjimkou, že takový sen pak třeba rozpoutá nový příběh, který se však již nebude odehrávat pouze ve snu, ale ve skutečném životě. A tak svým způsobem nevinný sen, i když v něm bylo napětí, vzrušení, může dát podnět k akci. Jste-li pak svobodná, nezadaná, pak není důvodu se nějak trápit, spíše se z toho těšit. Situaci si však zkomplikujete, pokud jste zadaná, vdaná.

Sen ovlivňující budoucnost

Takový sen, kdy se Vám zdá o konkrétním muži, kterého navíc poznáte, ať už sporadicky, nebo blíže, může ovlivnit Vaše následující kroky, které učiníte. Možná, že vezmete sen jako výzvu, kdy Vás nabádá, abyste muže oslovila, zjistila, zda i on nemá náhodou podobné cítění. Může se skutečně stát, že i on je Vámi fascinován, kdy jste ho již dříve zaujala, jen sbíral odvahu Vás oslovit, či přejít z kamarádského, kolegiálního vztahu, na další metu. Může se však stát, že bude muž překvapen. Bude-li překvapen mile, a bude se jednat například o muže, kterého jen vídáváte v posilovně, náhodně v práci, neboť je z jiného oddělení, může dojít díky Vám k seznámení.

Sen, který se stane skutečností

Sen tak může i splnit Vaše přání o navázání kontaktu s mužským pohlavím. A pokud budete s mužem na stejné vlně, pak se takový sen může stát strůjcem Vašeho společného soužití. Takový sen však také může rozbít současný vztah, či manželství, jste-li ve svazku s jiným mužem. Může se jednat o výjimky, ale výjimky, které se dějí. Je to obdobné jako s vykládáním budoucnosti, kdy Vám kartářka sdělí, že byste měla například přehodnotit vztah se současným mužem. Její slova si můžete vzít natolik k srdci a vážně, že se s protějškem rozejdete.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9280 (magazinerotika.cz#120)


Přidat komentář