Proč muži neradi říkají miluji Tě

Trápí Vás, že neslyšíte od partnera vyznání citů? Svými činy sice říká, že mu nejste lhostejná, ale jeho ústa mlčí? Sužují Vás pochybnosti, zda mužův zájem k Vám není jen kvůli sexu? Pojďte s námi nahlédnout do nitra mužů, odhalit, proč mlčí o své lásce.

V prvé řadě je třeba si říci, že muži mají jinou roli ve vztahu, než ženy. Muž je tím, o koho se chcete opřít. Muž je tím, u koho hledáte nejen oporu, ale také bezpečí. Muž je tím, u koho hledáte něžné objetí. Nebo se snad mýlíme? Vše uvedené Vám muž může poskytnout. U všeho uvedené si však muž musí zachovat svoji tvář, respektive mužnost. Muž Vás rád obejme, přitulí se k Vám, bude Vás hladit a laskat. Co by však pro něj bylo již příliš, z hlediska zachování mužnosti, by bylo vyznání se z citů. Muž by se rázem cítil příliš zženštile, a sám ve svých očích by se považoval za měkotu. Nejde moc dohromady, má-li být muž tvrďákem a současně citlivým a něžným.Neříká-li Vám muž, že Vás miluje, pak to nemusí být z důvodu, že by k Vám nic necítil.

Význam láskyplných slov z pohledu muže

Pro muže jsou slova lásky, jen slova. A to především ta, která mu nic nedají, sám jim nevěří, a především pranic nedokazují. V případě mužů můžete narazit na dva typy. Jeden typ muže bude sporadický ve vyznání se z citů. U takového muže se nedočkáte, že Vám sám od sebe řekne, že Vás miluje, kdy z něj tato slova nepůjdou jako na běžícím pásu. Uslyšíte od něj něžná slova, ale čistě jen ve fázi zamilovanosti, a také posléze, co se ho zeptáte, zda Vás má rád. Pokud jste však s mužem delší dobu, pak se jen ve výjimečných případech dočkáte toho, že Vám muž sám od sebe řekne, jak moc Vás má rád. Pokud by tomu tak bylo, pak se jedná o zářnou výjimku, či muže, který má nečisté svědomí. U dlouhodobého vztahu, pokud se muže budete stále dokola ptát, zda Vás má rád, tak ona slova bude brát již jako tzv. všední omáčku, kdy Vám jen odvětí, že Vás má rád. Vy sice dosáhnete svého, kdy Vám řekne to, co chcete slyšet, ale vnitřně z toho stejně nebudete mít radost. Ona slova totiž nepůjdou z nitra muže, a sám jim nebude přikládat takovou míru důležitosti, jakou byste Vy chtěla.

Vážnost partnerského vztahu

Řekne-li se začátek vztahu, pak jak vůbec dlouho trvá počáteční fáze vztahu? Jedná se snad o týden, měsíc, půl rok? Začátek vztahu nelze ani tak měřit z hlediska času, jako spíše z hlediska, co k sobě navzájem cítíte, kam jste se dostali, a jaké máte společné plány. Jedním z důvodů, proč Vám muž neříká, že Vás miluje, či tato slova ještě vůbec neřekl, je obava ze ztráty svobody. Muž může vnímat slova lásky jako svůj závazek vůči Vám, tak jako například manželství. A když se řekne manželství, pak netřeba moc zdůrazňovat, že pro muže není tento svazek příliš vyhledávaný. Muži pak mohou mít spojené vyznání se z citů právě s krokem, který neodmyslitelně vede k závazku, manželství. Muži chtějí mít možnost zadních vrátek, kdy by pro případ diskomfortu, mohli opustit palubu. Pokud by Vám muž řekl, že Vás miluje, a posléze se s Vámi rozešel, tak sám by pociťoval značný kontrast činů, které udělal.

Ztráta osobní svobody

Jakmile by se muž vyznal se svých citů, ztratil by část sám sebe, a dal by Vám najevo, že ho máte jistého. Zatímco ženy, řekne-li se vztah, a pak dlouhodobý vztah, si představí manželství, rodinu, děti, muž si představí pomyslné okovy, ztrátu svých koníčků a nové povinnosti. K vztahu neodmyslitelně patří láska a něžnosti. Muži však vyjadřují lásku po svém, kdy návrh směrem k Vám, že budete milovat, je důkazem zájmu o Vás. Jakmile by muž učinil více v oblasti lásky, kdy by Vám dokazoval nejen činy, ale také slovy, co k Vám cítí, již by se začal cítit právě jako v okovech, ze kterých se nedostane ven.

Miluji Tě - první citové vyjádření od ženy

Dost na tom, že to byl muž, kdo učinil první krok, a pozval Vás na schůzku. I když jsou muži soutěživými, cílevědomými jedinci, nemusí chtít být zákonitě ve všem první. Tím, že Vás pozval na rande, se muž domnívá, že odkryl kus sám sebe, a nyní bude vyčkávat na Váš tah, jaký uděláte. Oním tahem však bude myslet něco stěžejního v tom duchu, co učinil on sám. Můžete tedy chodit s mužem, který vyčkává, a bude chtít nejprve od Vás slyšet, že ho máte ráda. Což o to, ženy se povětšinou velmi rychle zamilovávají, a chtějí svoji lásku vykřičet do světa. Jenže i Vy samotná třeba nebudete chtít mužovi jeho úlohu svůdce ulehčit. A tak tím oba dva vlastně rozjíždíte taktickou hru, kdy se jedná o to, kdo z koho. Otázkou samozřejmě zůstává, co bude následovat, až muž jednou řekne, že Vás má rád. Nečekejte, že obdobná slova ze sebe bude sypat, jako z rukávu. Stále v tomto směru bude muž spíše skoupý, než štědrý.

Nejistota v mužských citech

Muži rozumí a chápou všemu, co mohou uchopit, co si dokážou logicky zdůvodnit, ověřit si. Jenže v oblasti lásky se rázem ocitnou na moři, kde se nemají čeho chytit. Nemají možnost se od něčeho odrazit. V tomto případě jim nikdo nepomůže, ani kamarád na telefonu. Bude na nich samotných, aby se sami na sebe spolehli, a podívali se do svého nitra. Jenže málokterý muž je filozoficky zaměřený. Jen málokterý muž chce takříkajíc ztrácet čas tím, aby si sám ujasnil, co k Vám doopravdy cítí. Na jedné straně je tedy nechuť, na straně druhá nejistota a obava. Muž, i když mu bude dobře ve Vaší společnosti, se bude cítit zmatený. Muž bude Vámi magicky přitahován, ale nebude vědět, zda se jedná čistě jen o fyzickou přitažlivost, nebo také citovou. Jinými slovy, muž se nedokáže rozhodnout, zda Vás opravdu miluje, nebo Vás má jen rád jako milou osobu, se kterou mu je dobře. Muž není schopen definovat lásku, a nějakým způsobem se jí chytit, vysvětlit ji sám sobě.

Důkaz lásky formou dárků

Můžeme navázat na předchozí odstavec, kdy si muž bude vědom toho, že očekáváte z jeho strany nějaké vyjádření. Neřekne-li Vám, že Vás miluje, pokusí se Vás uspokojit jinou formou, která Vám dokáže, co k Vám cítí. Důkazem lásky mohou být pozornosti, dárky, které Vám bude kupovat. Může se jednat o maličkosti, jako čokoláda, víno, květiny, ale také dražší kousky. Určitě budete potěšena tím, že Vás muž zahrnuje dárky. Budete se cítit rozmazlovaná a hýčkaná. Ony dárky však pro Vás nebudou tím pravým důkazem, co k Vám cítí. Vy potřebujete slovní vyjádření. Muži pak rádi hovoří o ženách v tom duchu, že vlastně nevědí, co chtějí. Muži se totiž domnívají, že když Vám dají dárek, tak Vám tím jasně sdělí, jak moc Vás mají rádi. Vše je však věcí pohledu na danou záležitost.

Vyznání se z citů formou zamilované SMS

Je možné, že jednoho dne vybouchnete, ať už žalostně, nebo zlobně, kdy narovinu muži řeknete, že potřebujete slyšet, že Vás má rád. Co na to muž? Nečekejte žádný zázrak. Dané pojme po svém, kdy si například dá do telefonu upozornění, nejen na datum, kdy máte svátek, narozeniny, výročí seznámení, ale také na pravidelné termíny, kdy Vám třeba pošle SMS s tím, že se vyjádří ze svých citů.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9304 (magazinerotika.cz#246)


Přidat komentář