Nymfomanie

Patříte k těm ženám, které by se nejraději milovaly nepřetržitě, nebo alespoň několikrát denně? Mnoho žen, které tuto potřebu mají, se sami sebe ptají, zda jsou ještě normální, nebo už se jedná o nějakou nemoc. Nemusí se bát, rozhodně nejsou nemocné.

Historie nymfomanie

V dávných dobách ženy, ale i muži, kteří měli neustále** ohromnou chuť na sex** a kteří ji nedokázali potlačit, byli považováni za nemocné jedince, u kterých bylo žádoucí, aby byl jejich stav zavčasu vyléčen. Výjimečně byli někteří z těchto jedinců i dočasně uzavíráni na několik měsíců do vězení, zřejmě aby je pomyšlení na sex přešlo. Naštěstí je dnešní doba těmto jedincům nakloněná a k jejich choutkám vstřícná. Nymfomanie neznačí nic špatného, nelidského nebo něco, s čím by se člověk měl léčit.

Ženy, které byly tak náruživé, že si nedokázaly pomoci jinak než neustále provozovat sex, byly často podrobeny sledování lékaře nebo kněze, který byl do rodiny pozván, aby dotyčnou vyléčil. Lidé, kteří pocházeli z bohatých a uznávaných rodin, si nymfomanii ve své rodině brali velmi osobně a obávali se zkažení jejich pověsti. Proto se rozhodli ji za každou cenu napravit a ženu od této nemoci vyléčit. Nejčastější radou kněze bylo, aby se žena dosyta vyřádila a nabažila sexu a poté ať se vdá. Nymfomanií však netrpěly pouze ženy, ale také muži, stejně tak, jak je tomu i dnes. Za nevěru byli dokonce lidé zavírání až na půl roku do vězení a nikdo nechtěl riskovat, že by skončil jako oni. Dalším způsob „léčby“ nymfomanie bylo přikázání, aby se takto  nemocní jedinci dostavovali pravidelně ke zpovědím, kde jim bylo neustále vysvětlováno a kde byli přesvědčováni, aby s takovým chováním urychleně skoncovali, jinak je Bůh za jejich nevhodné chování potrestá.

Co je to nymfomanie

Nymfomanie představuje** nepřetržitou chuť na sex**. Nymfomanky se dokážou pomilovat s kýmkoliv, jen aby uspokojily svoji touhu. Do sexu tak nemusí dávat žádné city, jde jim skutečně pouze o uspokojení. Na sexu bez citu nevidí nic špatného. Ženy nymfomanky se často dopouští nevěr, protože jejich stálý partner jim kolikrát nestačí a nemůže jim být po vůli kdykoliv, když žena dostane na sex chuť. Tyto ženy jsou připraveny a ochotny své touze obětovat veškerý svůj čas, své povinnosti i běžné záležitosti, které odsouvají na druhou kolej, jen aby dosáhly svého. Přesto, že není nymfomanie považována za nemoc, některé z takto náruživých žen vyhledávají pomoc v sexuologických poradnách a hledají pomoc, aby se svých chutí na sex aspoň z části zbavily.

Jak se nymfomanie projevuje?

Ženy nymfomanky, které často střídají muže, nikoliv ovšem proto, že by je lákalo vyzkoušet s nimi sex, nebo že se jim muž líbí a přitahuje je, ale především proto, aby uspokojili svoji sexuální touhu, často touží se své závislosti na sexu zbavit. Ženy partnery nestřídají ani proto, že by se nedokázaly zamilovat a stále tedy hledají toho pravého muže, ale je to z toho důvodu, že jim jeden partner po sexuální stránce nestačí a je jim málo, ač se snaží, co to jde. Málokterý muž je schopný nymfomanku sexuálně uspokojovat dostatečně po delší dobu, i když se mu to ze začátku nemusí zdát vůbec problémové a naopak je tato myšlenka velmi láká. Dříve či později všechny snahy vzdá a raději nymfomanku opustí, než by se s ní neustále věnoval sexu. Nymfomanky bývají také nezřídka nakaženy různými pohlavními chorobami, neboť touha po sexu je silnější, než se nechráněnému sexu z obavy raději vyhnout. Přesto, že jsou nymfomanky až několikrát denně uspokojeny, dosahují několika orgasmů denně, nestačí jim to a při další možnosti praktikovat sex ji využijí. Ve společnosti mužů se chovají nápadně a rády na sebe** upoutávají pozornost,** neboť věří, že se mezi přítomnými muži najde některý, který jim bude alespoň pro danou chvíli dělat sexuální společnost. Nymfomanka dokáže svést téměř každého.

Léčba nymfomanie

Přesto, že není nymfomanie považována za nemoc, dá se efektivně léčit. Ženy, kterým již jejich touha po sexu začala vadit a překážet, neboť jim hodně zasahuje do života, se častokrát rozhodnou se jí jednou pro vždy zbavit, nebo ji alespoň přiměřeně omezit. Zvýšená chuť na sex, kterou se nymfomanie projevuje, je způsobena vysokou hladinou hormonů. Jako první v léčbě se přistupuje k terapii, v jejímž rámci se hladina hormonů sníží na požadovanou hodnotu. Není cílem zbavit ženu chuti na sex úplně, ale výrazně ji omezit, aby nemusela své touze podřizovat naprosto vše. Další možností léčby nymfomanie je psychoterapie. I tak by si ale žena měla najít partnera, který bude mít také zvýšenou chuť na sex, aby ji dokázal uspokojit. Pokud je problém si najít muže se stejnou chutí na sex, pak je vždy lepší, aby byla žena k mužům upřímná. Může se najít i takový, kterému nebude tolik vadit, když mu bude žena nevěrná. Je potřeba muži vysvětlit, že se nejedná o žádné city, že svého partnera žena miluje nadevše, ale zkrátka že potřebuje víc sexu, než jí její vyvolený dokáže poskytovat. Je potřeba počítat s tím, že najít takového partnera je velmi těžké, ale i takoví existují.

Různé pohledy na nymfomanii

Nymfomanie se zdá být ze začátku pro mnoho mužů splněním jejich snu. Žena je miluje, touží po nich dnem i nocí a chce být s nimi neustále. Nikdy ji nebolí hlava, nikdy není unavená ani se nikdy nevymlouvá na moc práce. No zkrátka, dokonalá partnerka. Navíc ani po uplynutí určitého času její touha neuvadá, ačkoliv její partner již nemusí sdílet ze sexu s ní takové nadšení a touží po jediném. Mít alespoň na pár dnů od sexu a od ní pokoj. Žena však jeho pohled na věc nesdílí, a pokud ji nedokáže uspokojit on, najde pomoc u jiného. Existuje několik odborných názorů na ženskou nymfomanii.** První skupina** odborníků tvrdí, že nymfomanie, tedy závislost na sexu, je na stejné úrovni, jako závislost na alkoholu. Druhá skupina tvrdí, že jde o nutkavé chování, při kterém se dotyčná žena snaží zbavit deprese, úzkostí nebo stresu pomocí sexu a snaží se rychle se vrátit do pohody a uspokojení.** Další skupina** odborníků tvrdí, že je nymfomanie impulsivního charakteru, která se projevuje tak, že v ženě vzrůstá napětí, které je nutné odbourat sexem. Ten totiž vede u dané ženy k uvolnění. Tito odborníci nymfomanii přirovnávají ke kleptomanii, kdy se člověk také uspokojí až v případě, kdy ukradne nějakou věc a uvolní tak své napětí. A čtvrtá skupina zase říká, že na nymfomanii není ani nic zvláštního, ani patologického a jde pouze o zvýšenou potřebu sexu, která se trochu vymyká běžným normám.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9283 (magazinerotika.cz#132)


Přidat komentář