Když sex s manželem nestačí

Vstupem do manželství se skutečně řada věcí mění. Partneři si plánují, jaké to bude skvělé, až budou svoji, bydlet ve vlastním a těšit se ze soukromí, kde je nikdo nebude rušit. Plány o společném žití, milování, se však mohou posléze rozcházet.

Právě muži se do manželství zrovna moc nehrnou, protože vidí u svých kamarádů, známých, jak je manželství změnilo. Jenže manželství, jako takové, za nic nemůže. Manželství je o vzájemném soužití dvou jedinců, a z toho by měl muž i žena vycházet. Častým problémem v manželství je pak otázka sexu. Patříte i Vy k párům, kdy sex nenaplňuje Vaše potřeby, zatímco, když jste s manželem tvořili čistě jen milenecký pár, tak vše klapalo? Jenže najednou Vám sex s manželem nestačí?

Milenecký sex, zakázaný sex

Jakmile se řekne milenci, hned se Vám určitě vybaví manželská nevěra ze strany muže, či ženy. Milenci jsou však i partneři, kteří spolu chodí, a netvoří ještě pár manželský. Zkuste se však kamarádkám, kolegyním v práci pochlubit, že jste si užili skvělý sex s milencem. Uvidíte, jak hned zpozorní, protože budou čekat nějakou pikantnost. Jaké zklamání pro ně, když jim pak řeknete, že oním milencem není tajný ctitel, který se snaží získat Vaše srdce, ale Váš partner. Cítíte ten rozdíl mezi partnerským a mileneckým sexem? S mileneckým sexem je totiž spojená určitá hříšnost, divokost, zakázanost, kdežto s partnerským sexem běžnost, standard, očekávanost.

Manželský sex, jak si užívat manželského sexu

Vezmete-li se s partnerem, pak již nelze o něm hovořit, jako o milenci, i když jedna z jeho rolí bude právě úloha milenecká. Z partnera, milence se rázem stane manžel. A pokud byste chtěli po stránce pocitové, vnímání porovnat milenecký, partnerský a manželský sex, pak právě manželský sex se dostává na pomyslnou poslední příčku, co do napětí, vzrušení a jedinečnosti. Vše je však skutečně o pocitech a našem vnímání. Váš manžel může být manželem, ale Váš sex může být stále sexem dvou milenců. Před známými již nemůžete laškovat se slovíčky s tím, že jste měla sex s milencem. Hned by Vás totiž označili za nevěrnici, která svého manžela podvádí. Opravdu Vám však záleží tolik na mínění druhých? Nechcete-li je provokovat, ale ani jim svěřovat taje z Vašeho soukromého života, nechte si je pro sebe. Navenek se pro ně můžete tvářit, že s partnerem tvoříte běžnou manželskou dvojici. Jakmile však budete s protějškem sami, a budete mít tu správnou náladu a chuť, můžete odhodit zábrany, manželská pouta, a užít si milenecký sex s Vaším manželem.

Nespokojenost s manželským sexem

Láska může mít mnoho podob. Určitě máte Vašeho manžela ráda, cítíte k němu náklonnost, sympatie, i přes řekněme mouchy, které každý z nás má. Jenže láska sama o sobě vůbec nemusí být zárukou, že se Vám bude milování s manželem líbit, či pro Vás bude dostačující i po stránce četnosti. I když jsou to povětšinou muži, kteří jsou v sexu aktivnější, a vyžadují ho častěji, než jejich polovičky, nemusí sama míra četnosti vypovídat o potřebné kvalitě, kterou Vy chcete. Co Vám v sexu s manželem chybí? Je to ona vášeň na počátku vztahu? Je to pozornost a něha, kterou Vám partner prokazoval? Nebo je to pocit mrazení, který byl součástí Vašich prvních milostných prožitků? Vaše nespokojenost je v takovém případě na místě. Je třeba však vzít také v potaz, že stav zamilovanosti provází výše uvedené faktory, které přijdou automaticky, čím více Vaše láska k mužovi sílí. A čím déle spolu jste, tím bohužel ona síla faktorů slábne, respektive jí již tolik nepocítíte. Nemusíte se však smířit s tím, že by Vaše milování s manželem již bylo na takové úrovni, se kterou nejste nyní spokojená. Opětovně můžete zažít vzrušení, a to aniž byste se snad musela uchýlit k sexu mimo manželské lože.

Předmanželská smlouva

Jsou to především muži, kteří potřebují jasné důkazy, mít všechno černé na bílém. A to platí nejen pro jejich pracovní, ale také soukromý život. Možná patříte k ženám, které nemusely řešit existenci předmanželské smlouvy. Předmanželská smlouva vymezuje práva manželů, kdyby došlo na rozvod. Jenže funkce ochranitelská, kterou chtějí mít muži stvrzenou, může ve Vás vyvolat pocit nedůvěry, absence lásky. Předmanželskou smlouvu můžete tak chápat jako podraz na Vaší osobu, ale také na Vaše city, které chováte vůči partnerovi.

Předmanželská smlouva zahrnující manželskou povinnost

Taková předmanželská smlouva pro Vás může být určitou hrozbou, výhrůžkou, která přijde, pokud nebudete sekat latinu, nebude si plnit manželské povinnosti. Není pak divu, že intimní oblast u Vás doznala jistých změn, a to směrem k horšímu. S předmanželskou smlouvou již nic neuděláte, pokud nebude zničena, stornována. Můžete se však pokusit zbavit Vašeho pocitu ublížení a ponížení, který Vám podvědomě brání v tom, abyste si plně užila něžností Vašeho manžela. V tomto případě bude třeba nejen čas, ale také pochopení obav, které muže vedly ke kroku sepsání předmanželské smlouvy. Budete-li stále myslet na znění smlouvy, její obsah, můžete se vnitřně cítit v pasti, kdy Vás sužující myšlenky nepustí dál.

Jak vyřešit manželskou krizi

Jak vyřešit manželskou krizi, která se týká intimní oblasti? Zkuste se oprostit od výše uvedených myšlenek, že je mezi Vámi a manželem hrozba v podobě předmanželské smlouvy, která ve Vás vyvolává mužům předpoklad o konci manželství. S takovým přístupem se jen těžko zbavíte manželské krize, která může den za dnem houstnout. Radit Vám, abyste si našly bokovku, Vám může vyřešit momentální sexuální neuspokojení, ale co se týká manželské krize, jako takové, pak se spíše prohloubí. Z manželské krize je možné se dostat a současně zapracovat na zlepšení sexuálního života i jiným způsobem.

Rady pro lepší sexuální život v manželství

Nelze od sebe oddělit v manželství provozní záležitosti a intimní oblast. Budete-li se k sobě s manželem chovat s neúctou, budete-li kolem sebe chodit jako bubáci, a jedna hádka bude následovat za další hádkou, pak nemůžete očekávat, že večer, když se má jít spát, tak se k Vám manžel přivine, a začne plnit Vaše tajné tužby. To, jak se budete chovat během dne, se zákonitě odrazí na průběhu večera a noci. Není však ani dobré, abyste snad očekávala za Vaše vzorné chování odměnu v podobě dlouhé, něžné předehry, orálního sexu atd. Zbytečně byste byla rozčarovaná, kdyby Vaše myšlenky a představy nebyly manželem přečteny a pochopeny. Ovšem ani vyřčení slov nahlas, že se budete k muži chovat tak, a tak, činit to, a to, Vám moc nepomůže. Manžel totiž Vaše sdělení bude brát jako vydírání. Cíle a nároky si můžete stanovovat směrem k sobě, ne však směrem k druhé osobě. Můžete si však být jista, že změna, kterou Vy sama projdete, se odrazí i v přístupu manžela. Jakmile začnete pracovat na sobě, na svém způsobu chování a přístupu, pak zanedlouho můžete očekávat pozitivní změnu ze strany manžela.

Společně strávený čas manželů

Budete-li se s manželem bavit mimo Vaší ložnici, pak se tento stav promítne zákonitě i do ložnice. Jinými slovy, vynasnažíte-li se, abyste Váš volný čas také trávili společně, ne každý jenom jinými zájmy, přinesete do Vašeho manželství nový závan vzrušení. Každá aktivita, která bude bavit Vás i manžela, vždy o něco sníží nudu a stereotyp manželství. Důležité však je, abyste ani Vy, ani manžel nebyli do činností nuceni. Jet například za každou cenu na výlet do určitého města, protože jste to tak naplánovali, či jít do divadla na představení, které však může být pro muže jednou velkou nudou, vztahu a následně intimnímu životu moc neprospěje. Určitě tak netlačte na pilu, a vybírejte si aktivity, které Váš společný život obohatí, vyvolají úsměv na tváři, což se odrazí i později v prostředí ložnice.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9307 (magazinerotika.cz#256)


Přidat komentář