Jak odmítnout muže a neublížit mu

Říci druhému, že se s ním rozcházíte, není nijak příjemnou záležitostí pro dotyčného, ale ani pro Vás. Vhodně zvolený způsob odmítnutí může celou situaci ulehčit. Vůbec je ideální, pokud z bojiště vyjdete oba dva s pocitem vítěze.

 

Že muži nemají city? Nevěřte všemu, co slyšíte, čtete. I muži, stejně jako ženy city mají. Muži si však musí před ženami, ale také před kamarády, kolegy zachovat svoji mužnou tvář. Vždyť, jak by to vypadalo, kdyby se muž před ženou rozplakal, a dal tak najevo svoji slabost. Hned by mohl být považován za zženštilého jedince. Jinými slovy, i v případě, že to budete Vy, jako žena, která dá opačnému pohlaví kopačky, jednejte opatrně se zvolenými a vyřčenými slovy. Muž sice nemusí dát navenek nic znát, ale uvnitř něj se může odehrávat lítý boj. Je sice možné, že Vám na partnerovi nezáleží v tom smyslu, že již s ním nebudete chodit, a tak Vám je jedno, co si myslí. Na druhou stranu pamatujte na fakt, že svět je skutečně malý. Mohlo by se také stát, že dotknete-li se mužova ega, jeho ješitnosti, pak může ve svém okolí, ale také na internetu roztrubovat, že to on se s Vámi rozešel, a jaká jste nemožná atd. Muž by Vám tedy mohl pěkně zavařit, a zničit tak šanci na novou lásku.

Když chce být kamarád partnerem

Doposud jste nemusela řešit nic v tom smyslu, že by snad nemohlo existovat pravé nefalšované kamarádství mezi mužem a ženou? Je možné, že jste žádný podtext ze strany muže necítila. Věřte však, na rozdíl od tradování, že muži nemají city, že v přátelství mezi mužem a ženou je vždy erotický podtext. A tento erotický podtext může pramenit jen ze strany ženy, či muže, nebo z obou stran vzájemně. Takové přátelství je pak svým způsobem časovanou bombou, která čeká jen na příležitost, aby vybuchla. Mohlo by se však zdát, že pomyslný úder nebude smrtelný, protože jde „pouze“ jen o vyznání se z citů. Problém však nastane v momentě, kdy Vám ani na um nepřišlo, že by snad Váš dobrý, dlouholetý kamarád, na Vás myslel jinak, než jen jako na kamarádku. Můžete se náhle cítit, jako byste dostala pořádnou ránu, kdy budete překvapená, v šoku, a zároveň otřesená tím, co vše se mezi Vámi odehrávalo, tak bylo mužem vnímáno odlišně, než Vámi. Muže si dovedete představit jako kamaráda, ale ne jako partnera. Nezbývá Vám tedy nic jiného, než muže odmítnout. A pak budete oba dva postaveni před těžkým rozhodnutím, zda budete schopni dále kamarádit, kdy muž vezme tzv. zpátečku, nebo se Vaše cesty rozejdou navždy.

Rozchod s partnerem, odmítnutí muže

Chcete-li odmítnout muže, nemusí se rozchod vyloženě týkat jen výše uvedeného příkladu. Muže, který by s Vámi rád začal chodit, totiž také můžete potkat náhodně na ulici, v restauraci, ve škole, v práci. Oním mužem může být i soused, doručovatel atd. Možností je prakticky neomezeně. I když je v dnešní době těžké najít životní lásku, partnera, který by Vám obohatil život, a učinil ho zajímavějším, za každou cenu být ve vztahu, však nemá smysl. Vaše odmítnutí neboli rozchod s partnerem je tak na místě, pokud se Vaše představa o společném žití a fungování, rozchází s představou muže. A samozřejmě, že je zde také důležitost kouzla v podobě přitažlivosti. Muž totiž může být doslova miliónový po všech stránkách, ale nebude pro Vás žádoucí po stránce vzhledové. U muže bude postrádat charisma, kouzlo, kterým by Vás k sobě přilákal, a Vám se pak podlamovala kolena, jen byste na něj pomyslela. Rozchody se prakticky dějí dnes a denně. Již v úvodu jsme však předestřeli, že je na místě být při odmítnutí empatickými, a myslet i na pocity muže.

Emoční vypětí při rozchodu

Nikdy nepoznáte druhého jedince tak dobře, abyste mohla odhadnout, jak se zachová při různých situací. Především pak, přijde-li vypětí a nenadálá situace, pak se může i z doposud klidné osoby stát velký bojovník. A takové odmítnutí, bude muž cítit jako poměrně zátěžovou situaci, která ho hluboce zasáhne. A to zvláště, pokud se na situaci, tj. Váš vztah bude dívat zcela jinýma očima. U muže, kterého odmítnete, můžete očekávat, že se v něm budou střídat jednotlivé emoce, vzájemně se prolínat. Muž bude v prvé řadě překvapený, bude v šoku, bezmocný, ale také agresivní, lítostivý. Jednotlivé emoce se pak u muže mohou střídat, a na Vás bude, abyste jim se ctí čelila. V podstatě tak pro Vás bude rozchod jednou velkou zkouškou, jak zvládnout stresovou situaci, kterou jste vlastně vyvolala. Není ani výjimkou, že některé ženy pak podlehnou, kdy jim bude muže líto, a svoje rozhodnutí o rozchodu vezmou zpět. I na tuto skutečnost pamatujte, a řekněte si sama pro sebe, zda budete dostatečně silná, abyste čelila a odolala veškerým žádostem, prosbám, výhružkám partnera.

Pravý důvod rozchodu s partnerem

Pro muže není nic horšího, ponižujícího, co se týká oblasti vztahu, pokud ho budete tzv. tahat za nos. A tak, pokud jste rozhodnuta muže odmítnout, pak určitě nemlžte, a řekněte mužovi pravý důvod, proč se s ním rozcházíte. Buďte však připravená na to, že důvod, který řeknete, se mužovi může zdát naprosto malicherný, směšný. Máte výhodu v tom, že můžete do jisté míry předpokládat jeho reakci, a tak je dobré argumentovat. S někým se však moc konstruktivně hovořit nedá. Především pak, pokud by například muž nezvládl emoční vypětí, a začal na Vás snad řvát, či se rozplakal atd. V prvním případě se nemusíte strachovat, že byste mužovi ublížila, protože agresivní jedinec je na tom rozhodně jinak po stránce pocitové, jako jedinec, který se sesype, a začne před Vámi štkát. V druhém případě najděte slova útěchy, ale nejednejte s mužem, jako s dítětem. Stále pamatujte na to, že máte před sebou mužem. A jeho emoce, které ho náhle přepadly, skončí, a on bude mít v podvědomí, jak jste s ním mluvila, jak jste se k němu chovala.

Naznačování konce vztahu

Také chodit kolem rozchodu, jako kolem horké kaše, Vám moc nepomůže. Je možné, že zvolíte nenásilnou taktiku, kdy neupřednostníte tzv. rychlou smrt, ale pomalou. Jinými slovy, budete se snažit mužovi naznačovat, že ho již nemáte ráda, že byste se měli rozejít, že Vás nic nespojuje atd. V tomto případě je však třeba říci, že muži potřebují vše slyšet jasně, bez žádné omáčky. A již vůbec se nemusí dovtípit nic z toho, co naznačujete. Náznaky mohou nechat muže naprosto chladným. Muž do Vás může být bezhlavě zamilovaný, ale číst Vaše myšlenky nedovede. Místo taktiky v podobě naznačování, se držte výše uvedeného způsobu odmítnutí. Ono naznačování by se totiž také mohlo nějakou dobu táhnout, a muž by Vám pak mohl vyčíst, že jste z něj vlastně dělala hlupáka, a za tu dobu, co jste si s ním jen hrála, si mohl najít již jinou partnerku pro život. Takže vidíte, Vaše myšlená ohleduplnost by se pak mohla obrátit proti Vám.

Způsob rozchodu s partnerem

Již tedy víte, že nejlepší je říci pravdu, nemlžit, a nijak nenaznačovat. Jaký však zvolit způsob rozchodu? Muži, především pak ti, kteří jsou slabochy, volí například SMS, internet, či prostě již partnerku nekontaktují, neodpovídají na její telefonáty, zprávy atd. Chcete se i Vy tak zachovat, kdybyste mužovi jen suše oznámila přes SMS zprávu, že je mezi Vámi konec? Čestné a vhodné je, pokud muže odmítnete tváří v tvář. Již Váš samotný výraz tváře, zvolená slova, a tón, který zvolíte, může mít navíc velmi silnou váhu u pochopení muže, že je skutečně konec.

 

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9308 (magazinerotika.cz#258)


Přidat komentář