Jak může žena způsobit ochabnutí penisu

Muži mají sex spojený nejen se slastí, ale také starostí. Nejednoho muže trápí ztopoření penisu, a posléze také udržení erekce. Navíc žena může svým chováním negativně přispět k tomu, že mužův penis ochabne.

 

Říkáte si, že to není možné, abyste stála za ochabnutím partnerova mužství? Jenže, tak jako pro Vás je důležitá psychická pohoda, i muži potřebují „svůj vnitřní klid“ a soustředění. Přílišným nevhodným rozptylováním můžete skutečně docílit, že mužův penis, místo toho, aby si udržel svoji tvrdost, náhle změkne. A ze soulože tak nic nebude. Sice může dojít na orální sex. Ovšem málokterého muže nechá chladným, že selhal. Spíše pak milování skončí fiaskem.

Ztopoření penisu a následné ochabnutí penisu

O ochablém penisu můžeme prakticky hovořit vždy, když se penis nachází v klidové formě. K ochabnutí penisu pak také dochází po dosáhnutí ejakulace, po souloži, ale také po erekci, ať už plné, zdařilé, nebo nezdařilé. Jsou muži, kteří nemusí řešit erekci, jako takovou, ale její udržení, ano. Můžete tak potkat muže, který může být v první fázi připravený na sex, ale než si nasadí ochranu, či než do Vás vstoupí, tak jeho penis zvadne. Erekce je ta tam, stejně jako možnost původně zamýšleného milování. K ochabnutí penisu však také může dojít prakticky ihned poté, co do Vás muž pronikne. Hledat toho pravého viníka, který může za ochabnutí penisu, může také být, jako hledat jehlu v kupce sena. Překvapivě však nemusí být na vině čistě jen muž, ale také Vy, jako jeho partnerka, milenka.

Co způsobuje ochabnutí penisu

Pokud patříte k párům, které nemusí řešit žádné “provozní“ těžkosti spojené se sexem, pak si můžete skutečně gratulovat. Přibývá totiž jedinců, kteří by se rádi milovali, ale z různých důvodů jim to není umožněno. Svoji roli hraje zdravotní stav, psychické rozpoložení, očekávání, potřeba se předvést v nejlepším světle před partnerem, působící stres, ať už z pracovní, nebo soukromé oblasti. Kolikráte pak stačí jen jedno z uvedeného, a erekce se nedostaví, či se dostaví, ale jen krátce. Navíc jeden důvod se může nabalovat na další, a pak je těžké se zbavit stěžejního viníka, který zapříčinil potíže se sexem. Jako jeden z možných důvodů, jež může způsobit ochabnutí penisu, jsme zmínili očekávání. Jedná se především o očekávání, které muž předpokládá, že máte směrem k němu. Dokonce již Váš pohled na muže, Váš výraz tváře, může být začátkem konce společného sexu.

Jak může chování ženy ovlivnit poruchu ztopoření penisu

Muž nemusí být žádným světoborným čtenářem Vašich myšlenek. Na druhou stranu je dobré, že nikdo z nás nevidí do hlavy druhého. Přesto však neverbální komunikace může prozradit více, než byste vlastně chtěli. A navíc je také možné, že Vaše vychování, etiketa Vám zakazuje muže nahlas podrazit, ale přesto mu chcete svůj názor sdělit. Použijete tedy pohled, výraz tváře, případě i citoslovce. Muž se pak poměrně snadno dovtípí, co mu naznačujete. Sice se o mužích traduje, že pokud jim informace nesdělíte přímo, tak nepochopí. Nutno však dodat, že realita je jiná, než teorie. Nechcete-li muže ranit, pak je na místě, abyste si hlídala Vaši tvář. V případě, že se milujete za šera, či potmě, jste ve výhodě. Ostatně, to muž také. Pokud Vám je však vidět do tváře, můžete nevědomky Vaše milování rychle skončit. Vydedukuje-li muž z Vašeho výrazu, že poté, co jste poprvé spatřila jeho penis, jste spíše zklamaná, než nadšená, můžete také záhy spatřit, jak se z tvrdého tyčícího penisu rázem stává penis měkčí a poddajnější. Takovou drtivou moc můžete mít.

Jaké vyrušení kazí sex – zapnutý telefon

Ovšem nemusí to být jen Vaše chování, které může způsobit, že mužův penis se navrátí do svého klidového stavu. Přeci jenom to však můžete být svým způsobem Vy, kdo zaviní konec sexu. V dnešní době se prakticky nenajde nikdo, kdo by neměl mobilní přístroj. Mobil je užitečnou a praktickou věcičkou, na které však začínáme být poměrně závislými. A tak ho bereme de facto všude, tj. i do postele. Tak, jako však platí v kině pravidlo, že by měl být mobil vypnutý, není od věci si toto pravidlo také zavést při milování. Již v úvodu jsme zmínili, že i muži jsou velmi citliví, a potřebují mít během činnosti, na kterou se soustředí, klid. Pokud v tom nejlepším zazvoní mobil, a ještě k tomu na něm budete mít nastavenou nějakou ne zrovna romantickou skladbu, pak se nemůžete divit, že poté, co telefon vypnete, či přestane sám od sebe zvonit, nebo si dokonce hovor vyřídíte, ztratí muž schopnost se milovat.

Použití vibrátoru během milování

Nenechte se mýlit v tom, že jen něžné pohlaví je řekněme prudérní. Kdybyste si chtěla udělat mezi muži anketu, pak byste mohla být překvapena, kolik z nich nemá rádo v posteli dalšího společníka. Nejedná se však o dalšího muže, ale o vibrátor. Ano, čtete dobře. Jsou muži, kteří takříkajíc žárlí na vibrátor, jež je vlastně stále připravený Vás uspokojit. Pokud byste muži navrhla, že by Vás mohl nejen uspokojovat orálně, ale také použít Váš vibrátor, mohl by to brát jako podraz na sebe, na své mužství. Muž by se mohl domnívat, že Vám nevyhovuje jeho penis, co do velikosti, nebo že nejste uspokojena způsobem milování. Jsou však muži, kteří vítají v posteli různé erotické hračky a pomůcky. A tak se můžete ocitnout tak trochu na tenkém ledě, pokud s návrhem vibrátoru přijdete.

Nástup menstruace během sexu

A opět bychom mohli zůstat u prudérních mužů. Mezi muži najdete takové, kterým prakticky nevadí se milovat i období, kdy máte své dny. Jsou pak muži, kteří se řekněme štítí menstruační krve, či jim z jakéhokoli důvodu vadí, a tak nesnesou pomyšlení, že by se snad milovali s ženou, která menstruuje. Tohoto si můžete být vědoma, jenže také víte, že menstruace může přijít sice v určitý den, ale hodinu a minutu nástupu menstruace neznáte. Některé ženy mají nástup menstruace velmi pozvolný, jiné však náhlý. Pokud budete patřit k ženám, které najednou začnou krvácet, a ještě k tomu budete mít muže, který milování během menstruace nemusí mít, pak může přijít dvojité nepříjemné překvapení. Nejenže se muž od Vás může odtáhnout, ještě k tomu, jeho mužství dosud trčící, ochabne. Neberte to však nijak zle. A v tomto případě ani nelze říci, že jste viníkem ochabnutého penisu. Zde se spíše jedná o přesvědčení muže, jeho předpojatost.

Přehnaná důležitost v navození vhodné atmosféry při milování

Ne všichni muži se vyžívají v tzv. organizovaném chaosu, kdy moc nedají na úklid. Jsou i muži, kteří dokonce v pořádku předčí nejednu ženu. Přeci jenom však touha po pořádku je příznačná pro něžné pohlaví. Pořádek pak úzce souvisí také s dosáhnutím věcí, které jsou tzv. tip top. Je na jednu stranu pochopitelné, že chcete být na milování připravené, a tak zařídíte tlumené osvětlení, svíčky, hudbu atd. Ne vždy je však možné dopředu mít vše dokonalé, a to tehdy, když milování přijde náhle, nečekaně. Jenže i tehdy se budete chtít co nejvíce přiblížit Vámi požadovanému ideálu vhodného atmosféry, a tak horečnatě začnete před partnerem v pokoji lítat, a vše upravovat. Vaše „hysterie“ způsobí, že pokojík bude jako klícka, ale to tak bude asi všechno. Jakmile budete hotova, pak muž vlastně také, respektive muž se nebude schopný udělat, protože ho Vaše šílenost vyděsila, překvapila. A tak míru dokonalosti je někdy lepší snížit.

 

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9317 (magazinerotika.cz#287)


Přidat komentář