Doteky muže

Dotýká se Vás partner často? Jeho doteky nevynechají žádnou část Vašeho těla, nebo se jen soustředí na ruce, boky a zadeček? Podle toho, jak se Vás muž dotýká, můžete poznat, co k Vám cítí, a jaký bude v posteli.

Ještě se hřejete z onoho výjimečného pocitu, když se Vás poprvé partner dotkl, chytl Vás něžně za ruku, pohladil po tváři? Onoho pocitu, při kterém jste pociťovala mravenčení po celém těle, jste se nemohla nabažit, a toužila jste po dalším? I když kouzlo, vzrušivost doteků po čase zeslábne, stále Vám díky nim, může partner projevovat lásku a zájem. Podle jeho doteků, polibků, můžete poznat, jak jste na tom, jak se Váš vztah vyvíjí. Stačí se jen soustředit na doteky muže, které Vám dopřává. Zaměřte se pak na ty nejčastější, které se opakují. Takové doteky Vám budou tím správným vodítkem a nápovědou.

Mužské doteky na ženském těle

Doteky, které Vám muž poskytne, nemusí být nutně jen s využitím jeho prstů. K dotekům také neodmyslitelně patří i jeho polibky. Polibky, stejně jako doteky ruky mohou směřovat na každičkou část Vašeho těla. K jiným dotekům se pak muž uchýlí, budete-li se nacházet na veřejnosti, či v soukromí, kde Vás nikdo nebude rušit. Láska muže však může být natolik silná, že se jeho doteky v soukromí a na veřejnosti nebudou nijak odlišovat, kromě doteků směřovaných na Vaše intimní partie. Jak z jeho doteků na veřejnosti, tak v soukromí můžete rozpoznat míru a intenzitu citů, které k Vám muž chová.

Doteky muže na veřejnosti

Lze předpokládat, že na veřejnosti může být muž, co se týká doteků, poněkud zdrženlivější. Důvodů může mít hned několik. Jsou muži, kteří vnímají přílišné projevování něžnosti, jako zženštilost. Za své doteky, které by Vám muž věnoval, by se také mohl stydět. A to i v případě, že by do Vás byl muž zcela zblázněný, a nacházel se v nejvyšší míře zamilovanosti. Pak jsou ovšem muži, kteří nehledí na to, že by je snad někdo viděl, soudil. A tak Vám své doteky budou poskytovat v plné míře. Nebudou se nijak rozpakovat, aby Vás chytli za ruku, natož Vám dali vášnivý polibek.

Doteky muže v soukromí

Jste-li s mužem sama, nikdo Vás nemůže překvapit, vyrušit, pozorovat, pak bezpochyby můžete očekávat větší vřelost jeho doteků, které budou směřovat také na Vaše intimní místa. Pokud by k Vám snad partner byl příliš chladný, může to mít své příčiny. Váš vztah může být ještě ve fázi zahřívací, kdy muž nechce nic uspěchat, tlačit na Vás. Nebo naopak Váš vztah trvá již delší dobu, ne jen týdny, měsíce, ale roky. Je pochopitelné, že počáteční vášnivost ve vztahu postupem času poněkud ochladne. Jsou-li však doteky muže jako svátek, kdy jich rozhodně není nadbytek, spíše naopak, může to pro Vás být známkou jeho lhostejnosti, nevšímavosti, ale také spokojenosti. Spokojenosti v tom případě, že společně žijete idylickým způsobem, kdy si rozumíte, nehádáte se, a společně jste slavili již několikátý rok výročí Vašeho seznámení. I kdybyste však spolu byli třeba deset, více let, tak z jeho doteků, byť by byly sporadické, můžete poznat, jak moc Vás má rád.

Rozdílnost doteků muže na veřejnosti, v soukromí

Je otázkou, zda zpozornět, pokud se k Vám partner bude, co do projevu něžností, chovat diametrálně odlišně venku, než v soukromí. Jedním z důvodů může být nejen přílišný stud, ale také skrývání čehosi. Co když Váš partner skrývá Vás před okolím? Co když ve svém srdci chová někoho jiného, a Vás bere jako zpestření jeho volného času? Bohužel jsou i tací muži, kteří chodí se dvěma, či dokonce více ženami naráz. A jsou bohužel i tací, kteří se za partnerku na veřejnosti stydí, kdežto v soukromí jim je dobrá. Každopádně není od věci se mít na pozoru, když je chování muže směrem k Vám, jako aprílové počasí, kdy jedna jeho tvář je jiná venku, druhá poté v momentě, kdy jste spolu sami.

Držení za ruku

Držení za ruku se může zdát, že je symbolem všech zamilovaných párů, naopak u párů, které jsou spolu delší dobu, již držení za ruce vymizelo. Není to však pravidlem. I mezi zamilovanými páry najdete takové, kteří se za ruce prostě nedrží. A naopak mezi páry, které jsou spolu již dlouhá léta, můžete zaznamenat, že se nejeden z nich za ruce drží. Muž, který Vás chytne za ruku, a ne jen v tom měřítku, že potřebujete zdolat překážku, aby Vás zachytil při pádu, dává najevo, že k němu neodlučitelně patříte. Tím, že Vás drží za ruku na veřejnosti, signalizuje ostatním, že jste jeho, že Vás má rád, a je připravený o Vás bojovat. Jste-li na začátku Vašeho vztahu, a muže ani nenapadne, aby Vás držel za ruku, je na místě zpozornět. Může totiž Váš vztah brát jako přechodný, nezávazný. Muž si také může chtít ponechat zadní vrátka v tom směru, že kdyby náhodou při Vašich schůzkách potkal zajímavou ženu, tak bude dělat, že jste jeho sestra, či kamarádka, ne milenka. Může se však také jednat o muže velmi úzkostlivého ohledně hygieny. Pokud však chodíte s mužem, který Vás rád drží za ruku, pak se můžete v posteli těšit na vášnivý, procítěný sex. Pro takového muže je důležitý nejen samotný sex, ale také předehra a dohra.

Polibky na čelo

Co Vám mohou prozradit polibky muže, které směřuje na Vaše čelo? Takový muž je velmi citlivý. Jeho polibek může naznačovat konejšení, ale také značnou procítěnost. Není náhoda, jestli Vám polibek na čelo spíše připadá kamarádský, než milenecký. Od milence byste bezpochyby čekala vášeň, horoucnost, divokost. Od kamaráda byste pak čekala nejspíše přátelské poplácání kolem ramen. Muž, který líbá na čelo, je citlivý, což pro Vás může být výhra. Jenže, ona výhra může být výhrou jen do okamžiku, než přijde na samotné milování. V sexu totiž místo divokosti, nespoutanosti, čekejte tzv. líný sex. Muž se zcela spokojí s misionářskou polohou. Na nějaké experimenty muže moc neužije. Jste-li Vy ta aktivní, máte ráda věci pod kontrolou, ráda druhé měníte, pak Vám takový muž může vyhovovat. Pokud si však chcete v sexu užívat, o nic se nestarat, a veškerou aktivitu přenechat na mužském protějšku, pak se s největší pravděpodobností nedočkáte.

Hlazení po zádech, vlasech

Dotýká se partner Vašich zad, vlasů, když jste spolu? Hladí Vás po zádech, po vlasech? Často Vás výská ve vlasech, a hraje si s nimi? Pak si můžete být jista, že před sebou máte vskutku smyslného muže. A jeho smyslnost se plně projeví, jakmile budete v soukromí, a budete se spolu milovat. Veškerá láskyplná slovíčka, která Vám věnuje, nemyslí jen jako pouhopouhou frázi. Potkala jste muže, pro kterého bude důležité, abyste byla při milování především spokojena Vy sama, teprve poté přijde na řadu on. Jen, pozor, abyste si například nespletla hlazení po zádech s jemným poplácáním. V takovém případě bude muž pro Vás spíše kamarádem, než vstřícným, vášnivým milencem. Muž, který by Vás poplácával po zádech, může být v posteli nemotorný, rozpačitý, ale také značně nad věcí. Oproti tomu muž, který Vás svými prsty, ale i celou plochou dlaně hladí po zádech, je erotičnost sama. S takovým mužem Vám sex hned tak nezevšední, protože to on bude hledat stále nové cestičky.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9293 (magazinerotika.cz#198)


Přidat komentář