Kegelovy cviky pro lepší sex muže

Kegelovy cviky jsou poměrně známé u něžného pohlaví, kdy jim napomáhají k orgasmu, lubrikaci, a při inkontinenci. Ani muži nemusí být nijak ochuzeni o přínosy Kegelových cviků. V jejich případě se mohou muži těšit z podpory erekce a oddálení ejakulace.

Které cvičení je pro muže to pravé ořechové? Můžeme jmenovat plavání, jízdu na kole, squash, tenis, a pak samozřejmě posilování aj. Pokud by někdo nezasvěcenému muži navrhl Kegelovy cviky s tím, že jsou založené pro ženy, ale že i mužům prospívají, hned by mužské pokolení zbystřilo. Cítilo by se poněkud uraženo, že by se mu nechtělo jít do zženštilých akcí, jako je například aerobik, kalanetika apod. Stačí však trochu zasvěcení do podstaty cvičení, a především počkat na první prokazatelné výsledky. Jakmile by se dostavily, tak by muži bezpochyby otočili, a změnili svůj názor. Nejeden muž se totiž potýká s potížemi ohledně erekce, a to nejen nástupu, ale také udržení. A pak je tu také poměrně častý fakt v podobě předčasné ejakulace. V obou případech jsou Kegelovy cviky velmi prospěšné, a o žádné zženštilosti nemůže být ani řeč.

Potíže s erekcí

V některém směru to mají ženy lehčí, než muži. Ženy nemusí čekat na svoje vzrušení, než se budou moci těšit z milování. Neberme však onen fakt, že žena zase potřebuje k milování to správné naladění, a v ideálním případě vlhkost vagíny. Mužům však nestačí jen naladění, toho mohou být plné kapsy, a přesto jim to k souloži nebude pranic platné. Chce-li se muž milovat, respektive souložit, tak musí mít dostatečnou erekci. Důležitý je však nejen nástup erekce, tj. aby k erekci došlo, ale také, aby ji měl po celou dobu milování. Erekci muž bere jako samozřejmou věc. Ovšem jen do té doby, dokud ho jeho mužství nezradí. Náhle se bude cítit zrazen, podveden, a současně ponížen, pokud se mu tato nemilá příhoda stane před partnerkou. S poměrně značným napětím pak bude čekat na další milování. Čím více se bude trápit nad nezdarem, tím současně více se mu tato záležitost vryje do hlavy. Je pak zřejmé, že další milování pro něj bude velkou neznámou. V jeho hlavě bude zakořeněné, že tzv. selhal, a tak upne veškeré své soustředění směrem k tomu, aby jeho erekce byla pevná, jako ze skály.

Předčasná ejakulace

Mohlo by se zdát, že předčasná ejakulace je spíše záležitostí mužů, kteří teprve s milováním začínají. Své by o tom však mohli říkat muži, kterým již dávno není dvacet, třicet, a přesto se jim stane, že předčasně dosáhnou ejakulace, ač by se rádi milovali mnohem delší dobu. Důvodem může být například větší sexuální pauza, nová partnerka, nezvyklý sexuální zážitek. Důvod však může být i v něčem zcela jiném. Opět však zde bude hrát svoji roli hlava. Je logické, že se muž upne k tomu, aby mohl delší dobu souložit, a tak lépe uspokojit ženu, a samozřejmě i sebe. Jenže to samé zde platí, jako u erekce. Čím více soustředí muž své myšlenky tímto směrem, tím se také může dočkat přesně opačného efektu. Sečteno a podtrženo, je tak muž odkázán na to, že jednou se mu milování podaří, a jindy zase ne, a jde o věc náhody? Nemusí tomu tak být. Čtete-li si právě tyto řádky, a jste mužem, pak určitě vyzkoušejte** Kegelovy cviky**. Mohou Vám být velmi nápomocné.

Kegelovy cviky vhodné pro ženy i muže

Kegelovými cviky přišel ženský lékař Arnold Kegel, který sestavil pro ženy a muže jednoduché a zároveň účinné cviky, které posilují oblast genitálií, konečníku, močové trubice. Pokud bychom se zaměřili čistě jen na muže, tak Kegelovy cviky mohou muži dopomoci k zintenzivnění erekce, a oddálení ejakulace. V tomto případě se zázraky skutečně dějí. Stačí opravdu maličko, a Váš sexuální život se zlepší. Úspěch se však sám o sobě nedostaví. Přeci jenom je třeba, abyste trochu přiložili ruku k dílu, a to vynahrazením si pár minutek denně pro cvičení. Dobrá zpráva však je, že můžete cvičit prakticky kdekoliv, a zároveň kdykoliv. I když nikdo z nás nemá času nazbyt, tak určitě pět minut denně si každý z nás najde, byť by jeho program byl sebeplnější.

Kegelovy cviky – prevence i léčba

S** Kegelovými cviky** nemusíte začít až v momentě, kdy se u Vás objeví problém s erekcí, či předčasnou ejakulací. Poměrně často se vyplatí, že je lepší podniknout preventivní kroky, než až následné hašení požáru. Muži jednají přímo, bez okolků, a tak Vám může pomoci zjištění, že Kegelovy cviky probíhají v několika jasně určených fázích. 1. fáze je fází vizualizace, 2. fáze je fází relaxace, 3. Fáze je fází izolace a konečně 4. fáze je fází vlastního posilování. Co si pak představit pod jednotlivými fázemi, a jaký je jejich význam pro Vaše zdraví?

Kegelovy cviky – vizualizace

Oproti ženám jste v nevýhodě v tom, že se na cvičení budete muset plně soustředit, a při něm tak nejspíš nebudete dělat již žádnou jinou činnost. Je však docela možné, že Vám ono plné soustředění bude stačit jen zpočátku, než si cviky tzv. zažijete. Jakmile si zautomatizujete, tak je budete moci provádět i bez toho, že byste museli přestat pracovat, číst, sledovat film, zprávy apod. Za trochu toho soustředění to bezpochyby bude stát za to. A pokud byste snad soustředění brali jako ztrátu času, tak vězte, že i taková meditace je pro Váš život velmi důležitá a přínosná. Je třeba totiž také umět zklidnit myšlenky, zastavit se, a stále se nehnat za čímsi.

Kegelovy cviky – relaxace

Říkáte si, že ještě jste ani nezačali s cvičením, a již máte relaxovat? Tak takové cvičení se Vám určitě bude líbit, nebo snad ne? Je třeba si uvědomit fakt, že v tomto cvičení nejde o trhání rekordů. Ano, asi jsme Vás zklamali. U tohoto cvičení nepůjde o to, že si pak nad pivem budete s kolegy, kamarády předhazovat, kdo udělal větší počet „zásahů“ apod. I když, i zde Vás může čekat nemalé vítězství, se kterým se klidně můžete pochlubit, ať už mužskému, nebo ženskému obecenstvu. Jak je to tedy s onou fází relaxace? Nejlépe se relaxuje vleže. Lehněte si tedy pohodlně na záda, a v této poloze, ve které se budete cítit příjemně, si pak budete nacvičovat stahování močového měchýře. Nohy můžete mít volně natažené, nebo pokrčené. Zvolte si takovou polohu nohou, která Vám bude příjemná. Rozhodně nebuďte nijak strnulí, prkenní. Cvičení by Vám mělo přinášet uvolnění, ne ztuhlost.

Kegelovy cviky – izolace

Řekne-li se izolace, tak si hned představíte separátní místnost, kde jste sami, a nemáte možnost s nikým promluvit? Tak tento pocit můžete přenést do Vašeho nitra, kdy však půjde o izolaci stahů, a to zmíněných svalů, kterými ovládáte močení, a svalů, kterými ovládáte konečník. Ona izolace pak spočívá v separátním stahování jednotlivého svalstva. Pokud chcete mluvit, klidně můžete.

Kegelovy cviky – vlastní cvičení

A tím jsme se dostali do samotné fáze cvičení, kdy se již můžete plně pustit do posilování. Ony separátní stahy střídejte, kdy každý stah podržte po dobu jedné, až sedmi sekund. Následně povolte, a zase stáhněte. Střídejte tak sval močové trubice a sval konečníku. Co se týká počtu opakování, pak začněte na počtu od cca 80. I když se Vám tento počet bude zdát značný, jde jen o zvyk. Uvidíte, že Vám cvičení skutečně zabere pár minutek. Uvedený počet je však jen základem. Postupně počet navyšujte, a to do výše 300 stahů za den. Bude záležet na Vás, zda budete cvičit naráz, nebo si cvičení rozdělíte třeba do dvou bloků. Důležité je, abyste cvičili pravidelně, a především s chutí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9257 (magazinerotika.cz#229)


Přidat komentář