Co vše jsou ženy schopné udělat kvůli mužům

Ve vztahu dokážou všichni chybovat. Chyby mohou přijít z popudu samotného jedince, ale také na základě předpokládaného očekávání partnera. Může se však jednat i o přímo vyřčená přání, či dokonce požadavky partnera. Patříte k takovým jedincům i Vy?

I když je ideální, když se ve vztahu dohodnete na rovnováze, co do braní a dávání, praxe bývá o něčem jiném. Povětšinou pak jeden z partnerů je tím, kdo činí kompromisy, kdo se uskromňuje, plní přání a tužby druhého. A pokud bychom pak byli konkrétnějšími, pak spíše ženy jsou těmi, kdo se uskromňují, ale také mění kvůli partnerovi. Je možné, že Vy sám nebudete přímo partnerce říkat, jak moc by se pro Vás měla změnit. Jenže, ženy jsou jedinečné v tom, že také dokážou z mužova pohledu, chování vycítit přání a požadavky. A potom to již půjde jako na drátku. Velmi lehce a snadno si zvyknete na přínosy, které Vám partnerka nabízí, a tak po čase začnete s Vašimi nároky, které se budou postupně navyšovat. Chcete vědět, kam je až žena schopna zajít, aby Vás potěšila?

Když žena kvůli muži změní image

Vyberete si dívku, ženu pro její vnitřní, ale i vnější krásu. Zatímco vnitřní krásu můžete v detailu vidět jen Vy, vnější krásu spatří také Vaši kamarádi, kolegové. Je logické, že se budete chtít Vaší partnerkou pochlubit. Zatímco na počátku vztahu jste byli k určitým nedokonalostem, co se týká vzhledu tolerantní, či jste je natolik nevnímali, později může být vše jinak. Je možné, že jen ženě navrhnete, aby si něco nechala udělat s vlasy. Zatímco Vy však vidíte ve vlasech jen kštici, pro ženy jsou vlasy něčím mnohem více. Žena si povětšinou sáhne na vlasy v případě, že chce učinit změnu ve svém životě. K takovým momentům dochází například při rozchodu. Navrhnete-li ženě, aby si vlasy nechala ostříhat, prodloužit, obarvit atd., a ona změnu učiní, pak můžete poznat, jak moc Vás má ráda. Budiž Vám to důkazem o naprosté oddanosti ženy směrem k Vám. I muži řeší vlasy, především pak v tom měřítku, pokud je trápí začínající pleš, kouty. Jinak pro muže vlasy nic moc neznamenají. Oproti tomu pro ženu jsou vlasy bohatstvím, jejich chloubou.

Když si muž přeje, aby jeho partnerka změnila vzhled

Změna image se však netýká jen vlasů, ale vlastně celé postavy. Kromě vlasů se můžete zapojit do změny image Vaší partnerky směrem jejím křivkám. Můžete mít po boku ženu s ideálními mírami. Opět bychom mohli navázat na výše uvedené, kdy se chcete partnerkou pochlubit. Je to však pochopitelné. Který muž by se chtěl pochlubit ženou obyčejné vizáže, či ženou, která zrovna moc krásy nepobrala. Změna účesu a postavy může učinit hodně. Ruku na srdce, jste spokojený s postavou Vaší partnerky? Nepřáli byste si, aby její zadeček byl menší, pevnější, stehna pevná a krásně tvarovaná, nohy dlouhé obrazně řečeno až na zem atd.? Co se týká snů, tak některých se musíte vzdát, protože jsou nedostupné, nedosažitelné.

Zhubnutí a vytvarování postavy kvůli muži

V případě změny postavy Vaší partnerky se však sen může změnit v realitu. Bude záležet, jak moc velký vliv máte na partnerku, a samozřejmě, jako moc Vás má partnerka ráda. Nutno však dodat, že málokterá žena si nevezme k srdci slova svého partnera. A tak, ač si třeba bude žena myslet, že její postava je tak akorát, že nevykazuje žádné větší nedokonalosti, Vy jí můžete přesvědčit o opaku. Půjdete do toho? Jen tak řeknete partnerce, aby postavu zhubla, zpevnila si ji? A co za to? Již fakt, že Vás má, je pádným důvodem? Tak trochu citové vydírání, nemyslíte?

Změna líčení kvůli přání partnera

U image můžeme ještě zůstat. Ne každá žena se líčí, ale také ne každá žena má dokonalou pleť. Co Vaše partnerka? Může se pochlubit dokonalou pletí? A pokud ne, používá korekční make-up, aby její tvář byla atraktivnější? Možná, že tajemství make-upu moc nerozumíte, ale víte, že dokáže udělat se vzhledem hodně. Je tedy možné, že partnerce navrhnete, aby začala používat make-up, zašla si za kosmetičkou, která by jí poradila s líčením. Vše však také může být opačným směrem. Je možné, že se Vaše partnerka bude líčit, a Vy budete chtít, aby se naopak s make-upem umírnila. V obou případech se můžete dočkat vstřícnosti ze strany ženy.

Podstoupení plastické operace kvůli partnerovi

Spokojíte se s málem, nebo budete chtít stále více, spatříte-li úspěch ve Vašich počinech, co stýká požadavků na Vaši partnerku? Nemusíte se zase tak moc trápit. Říci si totiž dost, a pak se již jen těšit z úspěchů partnerky, které kvůli Vám dosáhla, se nepodaří každému. Dalo by se i říci, že se spíše jedná o výjimku, kdy partner řekne partnerce, a nyní žij podle svého. Řekněme, že Vaše partnerka, zhubla, zpevnila si postavu, ale stále nebudete spokojeni s výsledkem? Co přesně Vám bude chybět? Nemusíte chodit nijak daleko od postavy, respektive horních partií. Jako muž se jistě rád podíváte na ženu pěkné postavy, a to nejlépe v plavkách, kdy vyniknou její vnady. Netřeba snad říkat o jakých vnadách je řeč. Jenže zhubnutím se ňadra ženy nezvětší, ani se nezmění jejich tvar k lepšímu. Na řadě tak může být plastická operace. Zdá se Vám to až příliš? Věřte však, že nejeden muž pošle partnerku tzv. pod kudlu. Bude-li i Vás lákat, aby žena měla větší, či naopak menší, nebo lépe tvarovaná ňadra, co uděláte? Jsou pro Vás ňadra tak důležitá?

Když žena opustí své přátele kvůli partnerovi

Opusťme nyní postavu ženy, a soustřeďme se na jinou stránku, která však s partnerstvím také souvisí. Co dalšího jsou ženy schopné udělat pro Vás, pro muže? Začneme tím, že každý z nás má určitý okruh přátel. Zatímco pro ženu budou její přátele vším, Vám se vůbec nemusí zamlouvat. Jakmile však budete tvořit pár, je třeba počítat s tím, že se budete s přáteli ženy také střetávat, budete-li chtít být s ženou v momentě, kdy půjde za zábavou ven. Nebo se také dohodnete, že každý budete mít své koníčky, kterým se budete věnovat. Na začátku se Vám bude dané řešení zdát přijatelné. Po čase však třeba začnete na kamarády žárlit, či prostě budete chtít mít partnerku jen pro sebe. Co uděláte? Není výjimkou, že někteří muži požádají, ale také důrazně řeknou ženě, aby některé, či dokonce všechny kamarády opustila. Muži mají dojem, že jakmile žena s mužem tvoří pár, pak je svým způsobem jejich majetkem. Muž se nechce s nikým dalším o ženu dělit, byť by se jednalo o kamarády. Muži jsou majetničtí, nebo snad máte jiný názor? Nebo by Vám snad nevadilo, kdyby se Vaše partnerka střetávala s jinými muži?

Zpřetrhaná rodinná pouta

Nejsou to však jen kamarádi ženy, kteří Vám mohou vadit. Může to být dokonce rodina a blízcí Vaší partnerky. Není nic neobvyklého, že se rodičům nelíbí budoucí zeť, zvláště, je-li jejich představa o muži diametrálně odlišná, než je daná skutečnost. Je možné, že dojde i na přímý střet mezi Vámi a otcem partnerky. Nutno pak ještě vzít v patrnosti, že otcové jsou ještě více majetničtí, než manželé. A pokud otec shledá, že nejste pro jeho dceru vhodnou partií, pak Vám to dá poměrně jednoznačně najevo. Jaký pak bude Váš další krok? Budete se snažit před rodinou ukázat v lepším světle? Budete se přetvařovat, či se skutečně budete chtít zalíbit? Nebo se spíše zatvrdíte, a partnerce řeknete, že si nepřejte, aby se s rodinou dál střetávala? Anebo bez okolků dáte ženě ultimátum, buď rodina, nebo on? Bohužel nebudete jedinými, kdo takto vyhrožuje, vydírá. Pro spokojený vztah však takovýto přístup není zrovna ideální.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9260 (magazinerotika.cz#251)


Přidat komentář